การซื้อขายมีความเสี่ยงและการลงทุนทั้งหมดของคุณอาจมีความเสี่ยง

ตราสารทุน

MetaTrader 5

Contract Name

Contract Code

Currency

Initial Margin

APPLE

DAAPL

ดอลลาร์สหรัฐ

700

AXIS BANK

DAXSB

ดอลลาร์สหรัฐ

750

สัญญาซื้อขายล่วงหน้า BSE Sensex

DBSX

ดอลลาร์สหรัฐ

850

FACEBOOK

DFB

ดอลลาร์สหรัฐ

950

GOOGLE

DGOOGL

ดอลลาร์สหรัฐ

425

HDFC BANK

DHDFCB

ดอลลาร์สหรัฐ

1000

ICICI BANK

DICICIBC

ดอลลาร์สหรัฐ

1000

INFOSYS

DINFO

ดอลลาร์สหรัฐ

450

JP MORGAN

DJPM

ดอลลาร์สหรัฐ

1300

L&T

DLT

ดอลลาร์สหรัฐ

750

MARUTI SUZUKI

DMSIL

ดอลลาร์สหรัฐ

600

MICROSOFT

DMSFT

ดอลลาร์สหรัฐ

600

MSCI India INR

DMSI

ดอลลาร์สหรัฐ

900

MSCI India USD

DMSU

ดอลลาร์สหรัฐ

1100

RELIANCE

DRIL

ดอลลาร์สหรัฐ

625

SBI

DSBIN

ดอลลาร์สหรัฐ

950

TATA MOTORS

DTTMT

ดอลลาร์สหรัฐ

460

TCS

DTCS

ดอลลาร์สหรัฐ

250

شركة “أرامكس”الإماراتية – Aramex UAE

go Back

สัญญาซื้อขายหุ้นสามัญล่วงหน้า DGCX (SSF) เป็นผลิตภัณฑ์สัญญาซื้อขายหลักทรัพย์ล่วงหน้าระหว่างประเทศตัวแรกในตะวันออกกลาง ซึ่งจะจัดหาตัวแทนสำหรับการประเมินประสิทธิภาพต่อราคาของหุ้นบลูชิพทั่วโลก ผู้เล่นสามารถทำซ้ำการเทรดและกลยุทธ์การลงทุนของตนเองได้โดยการใช้สัญญาที่มีการเทรดบนแพลตฟอร์ม DGCX และมีการชำระเป็นเงินสด

DGCX SSF ตอบสนองต่อความต้องการของนักเก็งกำไรและนักลงทุนที่มองหาการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศสำหรับหุ้นบลูชิพ ซึ่งประกอบไปด้วยนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนอิสระ กองทุนรวมทั่วไป กองทุนรวมเพื่อความเสี่ยงที่กำลังมองหาโอกาสในการเทรดและเพิ่มพูนประสบการณ์สำหรับการเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์ระหว่างประเทศ ผู้เล่นสามารถเปิดสัญญาณซื้อ (Buy SSF) หรือเปิดสัญญาณขาย (Sell SSF) เพื่อทำการเทรดมุมมองหรือป้องกันความเสี่ยงตำแหน่งการลงทุนอ้างอิง

สัญญา

พารามิเตอร์

สัญลักษณ์

DAAPL

อ้างอิง

APPLE INC. US EQUITY

ขนาดของสัญญา

50

มูลค่าของสัญญา

(ราคา * ขนาดของสัญญา) เป็น USD

สกุลเงินในการซื้อขาย

ดอลลาร์สหรัฐ

สกุลเงินในการชำระบัญชี

ดอลลาร์สหรัฐ

ราคาเสนอซื้อขาย

ราคาตราสารอ้างอิงเป็นเงินเหรียญสหรัฐ (ยกตัวอย่าง: เสนอซื้อ: 110.32 / เสนอขาย 110.42)

ช่วงราคาซื้อขายขั้นต่ำ

0.02

Tick Value

USD 1

หลักเกณฑ์การชำระราคา

เงินสด

ราคาที่ใช้ชาระเป็นเงินสดวันสุดท้าย

ขึ้นอยู่กับราคาปิดของหุ้นอ้างอิง ณ วันซื้อขายสุดท้ายในตลาดท้องถิ่น (แหล่งที่มา: โดเมนสาธารณะ)

วันสุดท้ายของการซื้อขาย

วันศุกร์ที่สามของเดือน

วันทำการซื้อขาย

วันจันทร์ถึงวันศุกร์

ชั่วโมงซื้อขาย

07:00 - 23:55 ตามเวลาของดูไบ (GMT+4)

เดือนซื้อขาย

สองเดือนแรกและ 1 calendar spread

รายชื่อสัญญาใหม่

วันทำการที่ถัดจากวันสุดท้ายของการซื้อขาย

ขนาดของคำสั่งซื้อสูงสุด

1,000 ล็อต

เงินประกันขั้นต่ำอ้างอิงตาม SPAN

(อ้างอิงตาม SPAN, อาจเปลี่ยนแปลงได้เป็นระยะ

เงินประกันระหว่างเดือน

มอบผลประโยชน์ 100% ตาม calendar spread positions

การเปลี่ยนแปลงราคาซื้อขายสูงสุดในแต่ละวัน

ไม่จำกัด, หมายเหตุ 1*

หมายเหตุ 1*: เพื่อหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาก ช่วงราคาจะอยู่ที่ 5% จากราคาที่ชำระก่อนหน้า เช่น ถ้าราคาที่ชำระก่อนหน้าคือ USD 110.00 ช่วงราคาที่ว่านี้จะเท่ากับ USD 5.50 นั่นก็คือช่วงราคา (USD 104.50 ถึง USD 115.50 ) ตลาดหลักทรัพย์จะผ่อนปรนราคาระหว่างวันสำหรับราคาของสัญญาที่ใกล้ขอบเขต 5% ดังกล่าว

หมายเหตุ 2**: ตลาดหลักทรัพย์มีสิทธิ์ที่จะตอบสนองต่อการดำเนินการบางอย่างของบริษัทได้ ด้วยการสั่งให้มีการชำระราคาเร็วขึ้นด้วยเงินสดในวันที่ขึ้นเครื่องหมาย CD เป็นวันสุดท้าย อันจะมีผลต่อสัญญา SSF ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ตามกฎเกณฑ์ของ DGCX By-Laws R.3.1

สินค้า

สัญญา

วันซื้อขายสุดท้าย

วันหมดอายุ

เริ่มการซื้อขาย

จบการซื้อขาย

วันเริ่มต้นสัญญา

วันสิ้นสุดสัญญา

DAAPL

DAAPL-20170120

20-ม.ค.-2017

23-ม.ค.-2017

23-ม.ค.-2017

23-Jan-2017

23-Jan-2017

23-Jan-2017

DAAPL

DAAPL-20170217

17-Feb-2017

20-Feb-2017

20-Feb-2017

20-Feb-2017

20-Feb-2017

20-Feb-2017

DAAPL

DAAPL-20170317

17-Mar-2017

20-Mar-2017

20-Mar-2017

20-Mar-2017

20-Mar-2017

20-Mar-2017

DAAPL

DAAPL-20170421

21-Apr-2017

25-Apr-2017

25-Apr-2017

25-Apr-2017

25-Apr-2017

25-Apr-2017

DAAPL

DAAPL-20170519

19-May-2017

22-May-2017

22-May-2017

22-May-2017

22-May-2017

22-May-2017

DAAPL

DAAPL-20170616

16-Jun-2017

19-Jun-2017

19-Jun-2017

19-Jun-2017

19-Jun-2017

19-Jun-2017

DAAPL

DAAPL-20170721

21-Jul-2017

24-Jul-2017

24-Jul-2017

24-Jul-2017

24-Jul-2017

24-Jul-2017

DAAPL

DAAPL-20170818

18-Aug-2017

21-Aug-2017

21-Aug-2017

21-Aug-2017

21-Aug-2017

21-Aug-2017

DAAPL

DAAPL-20170915

15-Sep-2017

18-Sep-2017

18-Sep-2017

18-Sep-2017

18-Sep-2017

18-Sep-2017

DAAPL

DAAPL-20171020

20-Oct-2017

23-Oct-2017

23-Oct-2017

23-Oct-2017

23-Oct-2017

23-Oct-2017

DAAPL

DAAPL-20171117

17-Nov-2017

20-Nov-2017

20-Nov-2017

20-Nov-2017

20-Nov-2017

20-Nov-2017

DAAPL

DAAPL-20171215

15-Dec-2017

18-Dec-2017

18-Dec-2017

18-Dec-2017

18-Dec-2017

18-Dec-2017

go Back

go Back

สัญญาซื้อขายหุ้นสามัญล่วงหน้า DGCX (SSF) เป็นผลิตภัณฑ์สัญญาซื้อขายหลักทรัพย์ล่วงหน้าระหว่างประเทศตัวแรกในตะวันออกกลาง ซึ่งจะจัดหาตัวแทนสำหรับการประเมินประสิทธิภาพต่อราคาของหุ้นบลูชิพทั่วโลก ผู้เล่นสามารถทำซ้ำการเทรดและกลยุทธ์การลงทุนของตนเองได้โดยการใช้สัญญาที่มีการเทรดบนแพลตฟอร์ม DGCX และมีการชำระเป็นเงินสด

DGCX SSF ตอบสนองต่อความต้องการของนักเก็งกำไรและนักลงทุนที่มองหาการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศสำหรับหุ้นบลูชิพ ซึ่งประกอบไปด้วยนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนอิสระ กองทุนรวมทั่วไป กองทุนรวมเพื่อความเสี่ยงที่กำลังมองหาโอกาสในการเทรดและเพิ่มพูนประสบการณ์สำหรับการเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์ระหว่างประเทศ ผู้เล่นสามารถเปิดสัญญาณซื้อ (Buy SSF) หรือเปิดสัญญาณขาย (Sell SSF) เพื่อทำการเทรดมุมมองหรือป้องกันความเสี่ยงตำแหน่งการลงทุนอ้างอิง

สัญญา

พารามิเตอร์

สัญลักษณ์ของสัญญา

DAXSB

หลักทรัพย์อ้างอิง

AXIS BANK INDIA LTD.

ขนาดสัญญา

10

มูลค่าธุรกรรมตามสัญญา (Notional Contract Value)

(ราคา * ขนาดสัญญา) เป็น USD

สกุลเงินในการซื้อขาย

USD

สกุลเงินในการชำระหนี้

USD

การเสนอราคาซื้อขาย

ราคาตราสารทุนอ้างอิงที่แสดงเป็น USD ((ตัวอย่าง: ราคาเสนอซื้อ: 530.10 / คำสั่งเสนอขาย 530.50)

ช่วงห่างของราคาขั้นต่ำ (Tick Size)

0.1

มูลค่า Tick

USD 1

หลักการชำระหนี้

ชำระด้วยเงินสด

ราคาสำหรับการส่งมอบหรือใช้อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของราคาเพื่อใช้ชำระหนี้ด้วยเงินสดในวันซื้อขายวันสุดท้าย

อิงราคาปิดของตลาดของหลักทรัพย์อ้างอิงในวันทำการซื้อขายวันสุดท้ายในตลาดต้นกำเนิด (แหล่งที่มา: ผลงานที่ไม่มีลิขสิทธิ์คุ้มครอง)

วันทำการซื้อขายวันสุดท้าย

วันพฤหัสบดีสุดท้ายของเดือนปฏิทิน

วันทำการซื้อขาย

วันจันทร์ถึงวันศุกร์

ช่วงเวลาในการซื้อขาย

07:00 - 23:55 นาฬิกาตามเวลาของดูไบ (GMT+4)

เดือนที่ทำการซื้อขาย

ชุดสอง (2) เดือนแรกและ 1 calendar spread

รายการสัญญาใหม่

วันทำการต่อเนื่องจากวันทำการซื้อขายวันสุดท้ายทันที

ขนาดคำสั่งสูงสุด

1,000 ลอต

หลักประกันเริ่มต้นอิงตาม SPAN

(อิงตาม SPAN มีแนวโน้มจะเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราว)

หลักประกันระหว่างเดือน

มีการเสนอสิทธิประโยชน์ 100% ที่ตำแหน่ง calendar spread

ขีดจำกัดการเคลื่อนไหวของราคาแต่ละวัน

ไม่จำกัด หมายเหตุ 1*

หมายเหตุ 1*: เพื่อหลีกเลี่ยงความผิดพลาดจากมนุษย์ (fat finger) ความแตกต่างของกรอบราคาควรจะเป็น 5% จากราคาการชำระหนี้ก่อนหน้า เช่น หากราคาราคาการชำระหนี้ก่อนหน้าเป็น USD 540.00 ความแตกต่างของกรอบราคาจะเป็น USD 27 เช่น จาก (USD 513.00 ถึง USD 567.00). ตลาดแลกเปลี่ยนควรจะผ่อนปรนช่วงราคาในระหว่างวันของสัญญาที่จวนจะถึงขีดจำกัด 5%

หมายเหตุ 2**: ในกรณีของรายการที่มีผลกระทบต่อหุ้นอ้างอิง (Corporate Action) บางอย่าง ตลาดแลกเปลี่ยนอาจจะส่งผลกระทบการชำระหนี้ด้วยเงินสดเท่านั้นของสัญญาที่มีทั้งหมดต่อสัญญา SSF ที่เกี่ยวข้องในวันสุดท้ายที่ได้รับผลกำไร (Cum-Date) โดยสัมพันธ์กับรายการที่มีผลกระทบต่อหุ้นอ้างอิงตามที่ระบุไว้ในข้อบัญญัติ R.3.1 ของ DGCX

หมายเหตุ 3**: ในวันทำการซื้อขายวันสุดท้าย สัญญาที่สิ้นอายุจะไม่สามารถนำไปซื้อขายได้ที่เวลา 14:00 นาฬิกาตามเวลาของดูไบ (GMT +4)

ผลิตภัณฑ์

สัญญา

วันทำการซื้อขายวันสุดท้าย

วันที่สิ้นอายุ

วันที่เริ่มการเสนอซื้อ

วันที่สิ้นสุดการเสนอซื้อ

วันที่เริ่มการส่งมอบ

วันที่สิ้นสุดการส่งมอบ

DAXSB

DAXSB-20170125

25-ม.ค.-2017

26-ม.ค.-2017

26-ม.ค.-2017

26-ม.ค.-2017

26-ม.ค.-2017

26-ม.ค.-2017

DAXSB

DAXSB-20170223

23-ก.พ.-2017

24-ก.พ.-2017

24-ก.พ.-2017

24-ก.พ.-2017

24-ก.พ.-2017

24-ก.พ.-2017

DAXSB

DAXSB-20170330

30-มี.ค.-2017

31-มี.ค.-2017

31-มี.ค.-2017

31-มี.ค.-2017

31-มี.ค.-2017

31-มี.ค.-2017

DAXSB

DAXSB-20170427

27-เม.ย.-2017

28-เม.ย.-2017

28-เม.ย.-2017

28-เม.ย.-2017

28-เม.ย.-2017

28-เม.ย.-2017

DAXSB

DAXSB-20170525

25-พ.ค.-2017

26-พ.ค.-2017

26-พ.ค.-2017

26-พ.ค.-2017

26-พ.ค.-2017

26-พ.ค.-2017

DAXSB

DAXSB-20170629

29-มิ.ย.-2017

30-มิ.ย.-2017

30-มิ.ย.-2017

30-มิ.ย.-2017

30-มิ.ย.-2017

30-มิ.ย.-2017

DAXSB

DAXSB-20170727

27-ก.ค.-2017

28-ก.ค.-2017

28-ก.ค.-2017

28-ก.ค.-2017

28-ก.ค.-2017

28-ก.ค.-2017

DAXSB

DAXSB-20170831

31-ส.ค.-2017

04-ก.ย.-2017

04-ก.ย.-2017

04-ก.ย.-2017

04-ก.ย.-2017

04-ก.ย.-2017

DAXSB

DAXSB-20170928

28-ก.ย.-2017

29-ก.ย.-2017

29-ก.ย.-2017

29-ก.ย.-2017

29-ก.ย.-2017

29-ก.ย.-2017

DAXSB

DAXSB-20171026

26-ต.ค.-2017

27-ต.ค.-2017

27-ต.ค.-2017

27-ต.ค.-2017

27-ต.ค.-2017

27-ต.ค.-2017

DAXSB

DAXSB-20171130

30-พ.ย.-2017

04-ธ.ค.-2017

04-ธ.ค.-2017

04-ธ.ค.-2017

04-ธ.ค.-2017

04-ธ.ค.-2017

DAXSB

DAXSB-20171228

28-ธ.ค.-2017

29-ธ.ค.-2017

29-ธ.ค.-2017

29-ธ.ค.-2017

29-ธ.ค.-2017

29-ธ.ค.-2017

go Back

go Back

S&P BSE SENSEX ซึ่งจัดตั้งขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปี 1986 ถูกคำนวณด้วยวิธีการ "มูลค่าตลาด (Market Capitalization-Weighted)" ของหุ้นประกอบ 30 หุ้น ที่นำเสนอบริษัทขนาดใหญ่ต่าง ๆ ที่มีรากฐานมั่นคงดีทางการเงินตลอดทั่วทั้งหมวดหลักต่าง ๆ ปีฐานของ S&P BSE SENSEX ถูกสันนิษฐานว่าเป็นช่วงปี 1978-79 ปัจจุบันมีการรายงานถึง S&P BSE SENSEX กันอย่างกว้างขวางทั้งในตลาดในประเทศและต่างประเทศทางสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ซึ่งถูกออกแบบในทางวิทยาศาสตร์Itและอิงโครงสร้างและวิธีการทบทวนที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2003 มีการคำนวณ S&P BSE SENSEX ด้วยวิธีการราคาตลาดที่มีการกระจายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นรายย่อย

สัญญา

พารามิเตอร์

สัญลักษณ์ของสัญญา

DBSX

หลักทรัพย์อ้างอิง

ดัชนี S&P BSE Sensex

ขนาดสัญญา

1 S&P BSE SENSEX

มูลค่าธุรกรรมตามสัญญา (Notional Contract Value)

(ราคา * ขนาดสัญญา) เป็น USD

สกุลเงินในการซื้อขาย

USD

สกุลเงินในการชำระหนี้

USD

การเสนอราคาซื้อขาย

ราคาตราสารทุนอ้างอิงที่แสดงเป็น USD ((ตัวอย่าง: ราคาเสนอซื้อ: 28500 / คำสั่งเสนอขาย 28505)

ช่วงห่างของราคาขั้นต่ำ (Tick Size)

1

มูลค่า Tick

USD 1

หลักการชำระหนี้

ชำระด้วยเงินสด

ราคาสำหรับการส่งมอบหรือใช้อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของราคาเพื่อใช้ชำระหนี้ด้วยเงินสดในวันซื้อขายวันสุดท้าย

อิงตามราคาปิดอย่างเป็นทางการในตลาดของดัชนี S&P BSE SENSEX ตามที่เผยแพร่โดย Asia Index Pvt. Ltd. ที่มีการปัดตัวเลขให้เป็นจำนวนเต็มสำหรับตัวเลขรวมทั้งหมดใกล้ที่สุด

วันทำการซื้อขายวันสุดท้าย*

วันพฤหัสบดีสุดท้ายของเดือนปฏิทิน

วันทำการซื้อขาย

วันจันทร์ถึงวันศุกร์

ช่วงเวลาในการซื้อขาย

07:00 - 23:55 นาฬิกาตามเวลาของดูไบ (GMT+4)

เดือนที่ทำการซื้อขาย

ชุดสอง (2) เดือนต่อเนื่องและ 1 calendar spread

รายการสัญญาใหม่

วันทำการต่อเนื่องจากวันทำการซื้อขายวันสุดท้ายทันที

ขนาดคำสั่งสูงสุด

500 ลอต

หลักประกันเริ่มต้นอิงตาม SPAN

(อิงตาม SPAN มีแนวโน้มจะเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราว)

หลักประกันระหว่างเดือน

มีการเสนอผลกำไร 100% ที่ตำแหน่ง calendar spread

ขีดจำกัดการเคลื่อนไหวของราคาแต่ละวัน

ไม่จำกัด ** ดูที่หมายเหตุ 2

หมายเหตุ 1*: ในวันทำการซื้อขายวันสุดท้าย สัญญาที่สิ้นอายุจะไม่สามารถนำไปซื้อขายได้ที่เวลา 14:00 นาฬิกาตามเวลาของดูไบ (GMT +4)

หมายเหตุ 2**: เพื่อหลีกเลี่ยงความผิดพลาดจากมนุษย์ (fat finger) ความแตกต่างของกรอบราคาควรจะเป็น 500 จุดจากราคาการชำระหนี้ก่อนหน้า เช่น หากราคาการชำระหนี้ก่อนหน้าเป็น 28300 ความแตกต่างของกรอบราคาจะเป็นตั้งแต่ 27800 ถึง 28800 ตลาดแลกเปลี่ยนควรจะผ่อนปรนช่วงราคาในระหว่างวันของสัญญาที่จวนเข้าใกล้ 500 จุด

หมายเหตุ 3**: ในวันทำการซื้อขายวันสุดท้าย สัญญาที่สิ้นอายุจะไม่สามารถนำไปซื้อขายได้ที่เวลา 14:00 นาฬิกาตามเวลาของดูไบ (GMT +4)

ผลิตภัณฑ์

สัญญา

วันที่สุดท้ายในการซื้อขาย

วันที่สิ้นอายุ

วันที่เริ่มการเสนอซื้อ

วันที่สิ้นสุดการเสนอซื้อ

วันที่เริ่มการส่งมอบ

วันที่สิ้นสุดการส่งมอบ

DBSX

DBSX-20170125

25-ม.ค.-2017

25-ม.ค.-2017

26-ม.ค.-2017

26-ม.ค.-2017

26-ม.ค.-2017

26-ม.ค.-2017

DBSX

DBSX-20170223

23-ก.พ.-2017

23-ก.พ.-2017

24-ก.พ.-2017

24-ก.พ.-2017

24-ก.พ.-2017

24-ก.พ.-2017

DBSX

DBSX-20170330

30-มี.ค.-2017

30-มี.ค.-2017

31-มี.ค.-2017

31-มี.ค.-2017

31-มี.ค.-2017

31-มี.ค.-2017

DBSX

DBSX-20170427

27-เม.ย.-2017

27-เม.ย.-2017

28-เม.ย.-2017

28-เม.ย.-2017

28-เม.ย.-2017

28-เม.ย.-2017

DBSX

DBSX-20170525

25-พ.ค.-2017

25-พ.ค.-2017

25-พ.ค.-2017

25-พ.ค.-2017

25-พ.ค.-2017

25-พ.ค.-2017

DBSX

DBSX-20170629

29-มิ.ย.-2017

29-มิ.ย.-2017

30-มิ.ย.-2017

30-มิ.ย.-2017

30-มิ.ย.-2017

30-มิ.ย.-2017

DBSX

DBSX-20170727

27-ก.ค.-2017

27-ก.ค.-2017

28-ก.ค.-2017

28-ก.ค.-2017

28-ก.ค.-2017

28-ก.ค.-2017

DBSX

DBSX-20170831

31-ส.ค.-2017

31-ส.ค.-2017

04-ก.ย.-2017

04-ก.ย.-2017

04-ก.ย.-2017

04-ก.ย.-2017

DBSX

DBSX-20170928

28-ก.ย.-2017

28-ก.ย.-2017

29-ก.ย.-2017

29-ก.ย.-2017

29-ก.ย.-2017

29-ก.ย.-2017

DBSX

DBSX-20171026

26-ต.ค.-2017

26-ต.ค.-2017

27-ต.ค.-2017

27-ต.ค.-2017

27-ต.ค.-2017

27-ต.ค.-2017

DBSX

DBSX-20171130

30-พ.ย.-2017

30-พ.ย.-2017

04-ธ.ค.-2017

04-ธ.ค.-2017

04-ธ.ค.-2017

04-ธ.ค.-2017

DBSX

DBSX-20171228

28-ธ.ค.-2017

28-ธ.ค.-2017

29-ธ.ค.-2017

29-ธ.ค.-2017

29-ธ.ค.-2017

29-ธ.ค.-2017

go Back

go Back

สัญญาซื้อขายหุ้นสามัญล่วงหน้า DGCX (SSF) เป็นผลิตภัณฑ์สัญญาซื้อขายหลักทรัพย์ล่วงหน้าระหว่างประเทศตัวแรกในตะวันออกกลาง ซึ่งจะจัดหาตัวแทนสำหรับการประเมินประสิทธิภาพต่อราคาของหุ้นบลูชิพทั่วโลก ผู้เล่นสามารถทำซ้ำการเทรดและกลยุทธ์การลงทุนของตนเองได้โดยการใช้สัญญาที่มีการเทรดบนแพลตฟอร์ม DGCX และมีการชำระเป็นเงินสด

DGCX SSF ตอบสนองต่อความต้องการของนักเก็งกำไรและนักลงทุนที่มองหาการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศสำหรับหุ้นบลูชิพ ซึ่งประกอบไปด้วยนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนอิสระ กองทุนรวมทั่วไป กองทุนรวมเพื่อความเสี่ยงที่กำลังมองหาโอกาสในการเทรดและเพิ่มพูนประสบการณ์สำหรับการเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์ระหว่างประเทศ ผู้เล่นสามารถเปิดสัญญาณซื้อ (Buy SSF) หรือเปิดสัญญาณขาย (Sell SSF) เพื่อทำการเทรดมุมมองหรือป้องกันความเสี่ยงตำแหน่งการลงทุนอ้างอิง

สัญญา

พารามิเตอร์

สัญลักษณ์

DFB

อ้างอิง

FACEBOOK INC. US EQUITY

ขนาดของสัญญา

50

มูลค่าของสัญญา

(ราคา * ขนาดของสัญญา) เป็น USD

สกุลเงินในการซื้อขาย

ดอลลาร์สหรัฐ

สกุลเงินในการชำระบัญชี

ดอลลาร์สหรัฐ

ราคาเสนอซื้อขาย

ราคาตราสารอ้างอิงเป็นเงินเหรียญสหรัฐ (ยกตัวอย่าง: เสนอซื้อ: 128.54 / เสนอขาย 128.64)

Tick Size

0.02

Tick Value

USD 1

Settlement Basis

CASH

Final Cash Settlement Price

Based on the market closing price of the Underlying on the Last Day of Trading in the home market (source: public domain)

วันสุดท้ายของการซื้อขาย

วันศุกร์ที่สามของเดือน

วันทำการซื้อขาย

วันจันทร์ถึงวันศุกร์

ชั่วโมงซื้อขาย

07:00 - 23:55 ตามเวลาของดูไบ (GMT+4)

เดือนซื้อขาย

สองเดือนแรกและ 1 calendar spread

รายชื่อสัญญาใหม่

วันทำการที่ถัดจากวันสุดท้ายของการซื้อขาย

ขนาดของคำสั่งซื้อสูงสุด

1,000 ล็อต

เงินประกันขั้นต่ำอ้างอิงตาม SPAN

(อ้างอิงตาม SPAN, อาจเปลี่ยนแปลงได้เป็นระยะ)

เงินประกันระหว่างเดือน

มอบผลประโยชน์ 100% ตาม calendar spread positions

การเปลี่ยนแปลงราคาซื้อขายสูงสุดในแต่ละวัน

ไม่จำกัด, หมายเหตุ 1*

หมายเหตุ 1*: เพื่อหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาก ช่วงราคาจะอยู่ที่ 5% จากราคาที่ชำระก่อนหน้า เช่น ถ้าราคาที่ชำระก่อนหน้าคือ USD 128.00ช่วงราคาที่ว่านี้จะเท่ากับ USD 6.40 นั่นก็คือช่วงราคา (USD 121.60 ถึง USD 134.40). ตลาดหลักทรัพย์จะผ่อนปรนราคาระหว่างวันสำหรับราคาของสัญญาที่ใกล้ขอบเขต 5% ดังกล่าว

หมายเหตุ 2**: ตลาดหลักทรัพย์มีสิทธิ์ที่จะตอบสนองต่อการดำเนินการบางอย่างของบริษัทได้ ด้วยการสั่งให้มีการชำระราคาเร็วขึ้นด้วยเงินสดในวันที่ขึ้นเครื่องหมาย CD เป็นวันสุดท้าย อันจะมีผลต่อสัญญา SSF ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ตามกฎเกณฑ์ของ DGCX By-Laws R.3.1

สินค้า

สัญญา

วันซื้อขายสุดท้าย

วันหมดอายุ

เริ่มการซื้อขาย

จบการซื้อขาย

วันเริ่มต้นสัญญา

วันสิ้นสุดสัญญา

DFB

DFB-20170120

20-Jan-2017

23-Jan-2017

23-Jan-2017

23-Jan-2017

23-Jan-2017

23-Jan-2017

DFB

DFB-20170217

17-Feb-2017

20-Feb-2017

20-Feb-2017

20-Feb-2017

20-Feb-2017

20-Feb-2017

DFB

DFB-20170317

17-Mar-2017

20-Mar-2017

20-Mar-2017

20-Mar-2017

20-Mar-2017

20-Mar-2017

DFB

DFB-20170421

21-Apr-2017

25-Apr-2017

25-Apr-2017

25-Apr-2017

25-Apr-2017

25-Apr-2017

DFB

DFB-20170519

19-May-2017

22-May-2017

22-May-2017

22-May-2017

22-May-2017

22-May-2017

DFB

DFB-20170616

16-Jun-2017

19-Jun-2017

19-Jun-2017

19-Jun-2017

19-Jun-2017

19-Jun-2017

DFB

DFB-20170721

21-Jul-2017

24-Jul-2017

24-Jul-2017

24-Jul-2017

24-Jul-2017

24-Jul-2017

DFB

DFB-20170818

18-Aug-2017

21-Aug-2017

21-Aug-2017

21-Aug-2017

21-Aug-2017

21-Aug-2017

DFB

DFB-20170915

15-Sep-2017

18-Sep-2017

18-Sep-2017

18-Sep-2017

18-Sep-2017

18-Sep-2017

DFB

DFB-20171020

20-Oct-2017

23-Oct-2017

23-Oct-2017

23-Oct-2017

23-Oct-2017

23-Oct-2017

DFB

DFB-20171117

17-Nov-2017

20-Nov-2017

20-Nov-2017

20-Nov-2017

20-Nov-2017

20-Nov-2017

DFB

DFB-20171215

15-Dec-2017

18-Dec-2017

18-Dec-2017

18-Dec-2017

18-Dec-2017

18-Dec-2017

go Back

go Back

สัญญาซื้อขายหุ้นสามัญล่วงหน้า DGCX (SSF) เป็นผลิตภัณฑ์สัญญาซื้อขายหลักทรัพย์ล่วงหน้าระหว่างประเทศตัวแรกในตะวันออกกลาง ซึ่งจะจัดหาตัวแทนสำหรับการประเมินประสิทธิภาพต่อราคาของหุ้นบลูชิพทั่วโลก ผู้เล่นสามารถทำซ้ำการเทรดและกลยุทธ์การลงทุนของตนเองได้โดยการใช้สัญญาที่มีการเทรดบนแพลตฟอร์ม DGCX และมีการชำระเป็นเงินสด

DGCX SSF ตอบสนองต่อความต้องการของนักเก็งกำไรและนักลงทุนที่มองหาการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศสำหรับหุ้นบลูชิพ ซึ่งประกอบไปด้วยนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนอิสระ กองทุนรวมทั่วไป กองทุนรวมเพื่อความเสี่ยงที่กำลังมองหาโอกาสในการเทรดและเพิ่มพูนประสบการณ์สำหรับการเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์ระหว่างประเทศ ผู้เล่นสามารถเปิดสัญญาณซื้อ (Buy SSF) หรือเปิดสัญญาณขาย (Sell SSF) เพื่อทำการเทรดมุมมองหรือป้องกันความเสี่ยงตำแหน่งการลงทุนอ้างอิง

สัญญา

พารามิเตอร์

สัญลักษณ์

DGOOGL

อ้างอิง

ALPHABET INC. US EQUITY

ขนาดของสัญญา

5

มูลค่าของสัญญา

(ราคา * ขนาดของสัญญา) เป็น USD

สกุลเงินในการซื้อขาย

ดอลลาร์สหรัฐ

สกุลเงินในการชำระบัญชี

ดอลลาร์สหรัฐ

ราคาเสนอซื้อขาย

ราคาตราสารอ้างอิงเป็นเงินเหรียญสหรัฐ (ยกตัวอย่าง: เสนอซื้อ: 818.20 / เสนอขาย 818.80)

ช่วงราคาซื้อขายขั้นต่ำ

0.2

Tick Value

USD 1

หลักเกณฑ์การชำระราคา

เงินสด

ราคาที่ใช้ชาระเป็นเงินสดวันสุดท้าย

ขึ้นอยู่กับราคาปิดของหุ้นอ้างอิง ณ วันซื้อขายสุดท้ายในตลาดท้องถิ่น (แหล่งที่มา: โดเมนสาธารณะ)

วันสุดท้ายของการซื้อขาย

วันศุกร์ที่สามของเดือน

วันทำการซื้อขาย

วันจันทร์ถึงวันศุกร์

ชั่วโมงซื้อขาย

07:00 - 23:55 ตามเวลาของดูไบ (GMT+4)

เดือนซื้อขาย

สองเดือนแรกและ 1 calendar spread

รายชื่อสัญญาใหม่

วันทำการที่ถัดจากวันสุดท้ายของการซื้อขาย

ขนาดของคำสั่งซื้อสูงสุด

1,000 ล็อต

เงินประกันขั้นต่ำอ้างอิงตาม SPAN

(อ้างอิงตาม SPAN, อาจเปลี่ยนแปลงได้เป็นระยะ)

เงินประกันระหว่างเดือน

มอบผลประโยชน์ 100% ตาม calendar spread positions

การเปลี่ยนแปลงราคาซื้อขายสูงสุดในแต่ละวัน

ไม่จำกัด, หมายเหตุ 1*

หมายเหตุ 1*: เพื่อหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาก ช่วงราคาจะอยู่ที่ 5% จากราคาที่ชำระก่อนหน้า เช่น ถ้าราคาที่ชำระก่อนหน้าคือ USD 800.00, ช่วงราคาที่ว่านี้จะเท่ากับ USD 40 นั่นก็คือช่วงราคา (USD 760.00 57' USD 840.00) ตลาดหลักทรัพย์จะผ่อนปรนราคาระหว่างวันสำหรับราคาของสัญญาที่ใกล้ขอบเขต 5% ดังกล่าว

หมายเหตุ 2**: ตลาดหลักทรัพย์มีสิทธิ์ที่จะตอบสนองต่อการดำเนินการบางอย่างของบริษัทได้ ด้วยการสั่งให้มีการชำระราคาเร็วขึ้นด้วยเงินสดในวันที่ขึ้นเครื่องหมาย CD เป็นวันสุดท้าย อันจะมีผลต่อสัญญา SSF ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ตามกฎเกณฑ์ของ DGCX By-Laws R.3.1

สินค้า

สัญญา

วันซื้อขายสุดท้าย

วันหมดอายุ

วันเริ่มการซื้อขาย

วันจบการซื้อขาย

วันเริ่มต้นสัญญา

วันสิ้นสุดสัญญา

DGOOGL

DGOOGL-20170120

20-ม.ค.-2017

23-ม.ค.-2017

23-ม.ค.-2017

23-ม.ค.-2017

23-ม.ค.-2017

23-ม.ค.-2017

DGOOGL

DGOOGL-20170217

17-Feb-2017

20-Feb-2017

20-Feb-2017

20-Feb-2017

20-Feb-2017

20-Feb-2017

DGOOGL

DGOOGL-20170317

17-Mar-2017

20-Mar-2017

20-Mar-2017

20-Mar-2017

20-Mar-2017

20-Mar-2017

DGOOGL

DGOOGL-20170421

21-Apr-2017

25-Apr-2017

25-Apr-2017

25-Apr-2017

25-Apr-2017

25-Apr-2017

DGOOGL

DGOOGL-20170519

19-May-2017

22-May-2017

22-May-2017

22-May-2017

22-May-2017

22-May-2017

DGOOGL

DGOOGL-20170616

16-Jun-2017

19-Jun-2017

19-Jun-2017

19-Jun-2017

19-Jun-2017

19-Jun-2017

DGOOGL

DGOOGL-20170721

21-Jul-2017

24-Jul-2017

24-Jul-2017

24-Jul-2017

24-Jul-2017

24-Jul-2017

DGOOGL

DGOOGL-20170818

18-Aug-2017

21-Aug-2017

21-Aug-2017

21-Aug-2017

21-Aug-2017

21-Aug-2017

DGOOGL

DGOOGL-20170915

15-Sep-2017

18-Sep-2017

18-Sep-2017

18-Sep-2017

18-Sep-2017

18-Sep-2017

DGOOGL

DGOOGL-20171020

20-Oct-2017

23-Oct-2017

23-Oct-2017

23-Oct-2017

23-Oct-2017

23-Oct-2017

DGOOGL

DGOOGL-20171117

17-Nov-2017

20-Nov-2017

20-Nov-2017

20-Nov-2017

20-Nov-2017

20-Nov-2017

DGOOGL

DGOOGL-20171215

15-Dec-2017

18-Dec-2017

18-Dec-2017

18-Dec-2017

18-Dec-2017

18-Dec-2017

go Back

go Back

สัญญาซื้อขายหุ้นสามัญล่วงหน้า DGCX (SSF) เป็นผลิตภัณฑ์สัญญาซื้อขายหลักทรัพย์ล่วงหน้าระหว่างประเทศตัวแรกในตะวันออกกลาง ซึ่งจะจัดหาตัวแทนสำหรับการประเมินประสิทธิภาพต่อราคาของหุ้นบลูชิพทั่วโลก ผู้เล่นสามารถทำซ้ำการเทรดและกลยุทธ์การลงทุนของตนเองได้โดยการใช้สัญญาที่มีการเทรดบนแพลตฟอร์ม DGCX และมีการชำระเป็นเงินสด

DGCX SSF ตอบสนองต่อความต้องการของนักเก็งกำไรและนักลงทุนที่มองหาการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศสำหรับหุ้นบลูชิพ ซึ่งประกอบไปด้วยนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนอิสระ กองทุนรวมทั่วไป กองทุนรวมเพื่อความเสี่ยงที่กำลังมองหาโอกาสในการเทรดและเพิ่มพูนประสบการณ์สำหรับการเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์ระหว่างประเทศ ผู้เล่นสามารถเปิดสัญญาณซื้อ (Buy SSF) หรือเปิดสัญญาณขาย (Sell SSF) เพื่อทำการเทรดมุมมองหรือป้องกันความเสี่ยงตำแหน่งการลงทุนอ้างอิง

สัญญา

พารามิเตอร์

สัญลักษณ์ของสัญญา

DHDFCB

หลักทรัพย์อ้างอิง

HDFC BANK LTD. INDIA EQUITY

ขนาดสัญญา

5

มูลค่าธุรกรรมตามสัญญา (Notional Contract Value)

(ราคา * ขนาดสัญญา) เป็น USD

สกุลเงินในการซื้อขาย

USD

สกุลเงินในการชำระหนี้

USD

การเสนอราคาซื้อขาย

ราคาตราสารทุนอ้างอิงที่แสดงเป็น USD ((ตัวอย่าง: ราคาเสนอซื้อ: 1300.20 / คำสั่งเสนอขาย 1300.80)

ช่วงห่างของราคาขั้นต่ำ (Tick Size)

0.2

มูลค่า Tick

USD 1

หลักการชำระหนี้

ชำระด้วยเงินสด

ราคาสำหรับการส่งมอบหรือใช้อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของราคาเพื่อใช้ชำระหนี้ด้วยเงินสดในวันซื้อขายวันสุดท้าย

อิงราคาปิดของตลาดของหลักทรัพย์อ้างอิงในวันทำการซื้อขายวันสุดท้ายในตลาดต้นกำเนิด (แหล่งที่มา: ผลงานที่ไม่มีลิขสิทธิ์คุ้มครอง)

วันทำการซื้อขายวันสุดท้าย

วันพฤหัสบดีสุดท้ายของเดือนปฏิทิน

วันทำการซื้อขาย

วันจันทร์ถึงวันศุกร์

ช่วงเวลาในการซื้อขาย

07:00 - 23:55 นาฬิกาตามเวลาของดูไบ (GMT+4)

เดือนที่ทำการซื้อขาย

เดือนที่ทำการซื้อขาย

รายการสัญญาใหม่

วันทำการต่อเนื่องจากวันทำการซื้อขายวันสุดท้ายทันที

ขนาดคำสั่งสูงสุด

1,000 ลอต

หลักประกันเริ่มต้นอิงตาม SPAN

(อิงตาม SPAN มีแนวโน้มจะเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราว)

หลักประกันระหว่างเดือน

มีการเสนอผลกำไร 100% ที่ตำแหน่ง calendar spread

ขีดจำกัดการเคลื่อนไหวของราคาแต่ละวัน

ไม่จำกัด ** ดูที่หมายเหตุ 1*

หมายเหตุ 1*: เพื่อหลีกเลี่ยงความผิดพลาดจากมนุษย์ (fat finger) ความแตกต่างของกรอบราคาควรจะเป็น 5% จากราคาการชำระหนี้ก่อนหน้า เช่น หากราคาการชำระหนี้ก่อนหน้าเป็น USD 1300.00 ความแตกต่างของกรอบราคาจะเป็น USD 65 เช่น ตั้งแต่ (USD 1235.00 ถึง USD 1365.00) ตลาดแลกเปลี่ยนควรจะผ่อนปรนช่วงราคาในระหว่างวันของสัญญาที่จวนจะถึงขีดจำกัด 5%

หมายเหตุ 2**: ในกรณีของรายการที่มีผลกระทบต่อหุ้นอ้างอิง (Corporate Action) บางอย่าง ตลาดแลกเปลี่ยนอาจจะส่งผลกระทบการชำระหนี้ด้วยเงินสดเท่านั้นของสัญญาที่มีทั้งหมดต่อสัญญา SSF ที่เกี่ยวข้องในวันสุดท้ายที่ได้รับผลกำไร (Cum-Date) โดยสัมพันธ์กับรายการที่มีผลกระทบต่อหุ้นอ้างอิงตามที่ระบุไว้ในข้อบัญญัติ R.3.1 ของ DGCX

หมายเหตุ 3**: ในวันทำการซื้อขายวันสุดท้าย สัญญาที่สิ้นอายุจะไม่สามารถนำไปซื้อขายได้ที่เวลา 14:00 นาฬิกาตามเวลาของดูไบ (GMT +4)

ผลิตภัณฑ์

สัญญา

วันที่สุดท้ายในการซื้อขาย

วันที่สิ้นอายุ

วันที่เริ่มการเสนอซื้อ

วันที่สิ้นสุดการเสนอซื้อ

วันที่เริ่มการส่งมอบ

วันที่สิ้นสุดการส่งมอบ

DHDFCB

DHDFCB-20170125

25-ม.ค.-2017

26-ม.ค.-2017

26-ม.ค.-2017

26-ม.ค.-2017

26-ม.ค.-2017

26-ม.ค.-2017

DHDFCB

DHDFCB-20170223

23-ก.พ.-2017

24-ก.พ.-2017

24-ก.พ.-2017

24-ก.พ.-2017

24-ก.พ.-2017

24-ก.พ.-2017

DHDFCB

DHDFCB-20170330

30-มี.ค.-2017

31-มี.ค.-2017

31-มี.ค.-2017

31-มี.ค.-2017

31-มี.ค.-2017

31-มี.ค.-2017

DHDFCB

DHDFCB-20170427

27-เม.ย.-2017

28-เม.ย.-2017

28-เม.ย.-2017

28-เม.ย.-2017

28-เม.ย.-2017

28-เม.ย.-2017

DHDFCB

DHDFCB-20170525

25-พ.ค.-2017

26-พ.ค.-2017

26-พ.ค.-2017

26-พ.ค.-2017

26-พ.ค.-2017

26-พ.ค.-2017

DHDFCB

DHDFCB-20170629

29-มิ.ย.-2017

30-มิ.ย.-2017

30-มิ.ย.-2017

30-มิ.ย.-2017

30-มิ.ย.-2017

30-มิ.ย.-2017

DHDFCB

DHDFCB-20170727

27-ก.ค.-2017

28-ก.ค.-2017

28-ก.ค.-2017

28-ก.ค.-2017

28-ก.ค.-2017

28-ก.ค.-2017

DHDFCB

DHDFCB-20170831

31-ส.ค.-2017

04-ก.ย.-2017

04-ก.ย.-2017

04-ก.ย.-2017

04-ก.ย.-2017

04-ก.ย.-2017

DHDFCB

DHDFCB-20170928

28-ก.ย.-2017

29-ก.ย.-2017

29-ก.ย.-2017

29-ก.ย.-2017

29-ก.ย.-2017

29-ก.ย.-2017

DHDFCB

DHDFCB-20171026

26-ต.ค.-2017

27-ต.ค.-2017

27-ต.ค.-2017

27-ต.ค.-2017

27-ต.ค.-2017

27-ต.ค.-2017

DHDFCB

DHDFCB-20171130

30-พ.ย.-2017

04-ธ.ค.-2017

04-ธ.ค.-2017

04-ธ.ค.-2017

04-ธ.ค.-2017

04-ธ.ค.-2017

DHDFCB

DHDFCB-20171228

28-ธ.ค.-2017

29-ธ.ค.-2017

29-ธ.ค.-2017

29-ธ.ค.-2017

29-ธ.ค.-2017

29-ธ.ค.-2017

go Back

go Back

สัญญาซื้อขายหุ้นสามัญล่วงหน้า DGCX (SSF) เป็นผลิตภัณฑ์สัญญาซื้อขายหลักทรัพย์ล่วงหน้าระหว่างประเทศตัวแรกในตะวันออกกลาง ซึ่งจะจัดหาตัวแทนสำหรับการประเมินประสิทธิภาพต่อราคาของหุ้นบลูชิพทั่วโลก ผู้เล่นสามารถทำซ้ำการเทรดและกลยุทธ์การลงทุนของตนเองได้โดยการใช้สัญญาที่มีการเทรดบนแพลตฟอร์ม DGCX และมีการชำระเป็นเงินสด

DGCX SSF ตอบสนองต่อความต้องการของนักเก็งกำไรและนักลงทุนที่มองหาการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศสำหรับหุ้นบลูชิพ ซึ่งประกอบไปด้วยนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนอิสระ กองทุนรวมทั่วไป กองทุนรวมเพื่อความเสี่ยงที่กำลังมองหาโอกาสในการเทรดและเพิ่มพูนประสบการณ์สำหรับการเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์ระหว่างประเทศ ผู้เล่นสามารถเปิดสัญญาณซื้อ (Buy SSF) หรือเปิดสัญญาณขาย (Sell SSF) เพื่อทำการเทรดมุมมองหรือป้องกันความเสี่ยงตำแหน่งการลงทุนอ้างอิง

สัญญา

พารามิเตอร์

สัญลักษณ์ของสัญญา

DICICIBC

หลักทรัพย์อ้างอิง

ICICI BANK LTD. INDIA EQUITY

ขนาดสัญญา

25

มูลค่าธุรกรรมตามสัญญา (Notional Contract Value)

(ราคา * ขนาดสัญญา) เป็น USD

สกุลเงินในการซื้อขาย

USD

สกุลเงินในการชำระหนี้

USD

การเสนอราคาซื้อขาย

ราคาตราสารทุนอ้างอิงที่แสดงเป็น USD ((ตัวอย่าง: ราคาเสนอซื้อ: 250.10 / คำสั่งเสนอขาย 250.25)

ช่วงห่างของราคาขั้นต่ำ (Tick Size)

0.05

มูลค่า Tick

USD 1.25

หลักการชำระหนี้

ชำระด้วยเงินสด

อิงราคาปิดของตลาดของหลักทรัพย์อ้างอิงในวันทำการซื้อขายวันสุดท้ายในตลาดต้นกำเนิด (แหล่งที่มา: ผลงานที่ไม่มีลิขสิทธิ์คุ้มครอง)

วันทำการซื้อขายวันสุดท้าย

วันพฤหัสบดีสุดท้ายของเดือนปฏิทิน

วันทำการซื้อขาย

วันจันทร์ถึงวันศุกร์

ช่วงเวลาในการซื้อขาย

07:00 - 23:55 นาฬิกาตามเวลาของดูไบ (GMT+4)

เดือนที่ทำการซื้อขาย

ชุดสอง (2) เดือนแรกและ 1 calendar spread

รายการสัญญาใหม่

วันทำการต่อเนื่องจากวันทำการซื้อขายวันสุดท้ายทันที

ขนาดคำสั่งสูงสุด

1,000 ลอต

หลักประกันเริ่มต้นอิงตาม SPAN

(อิงตาม SPAN มีแนวโน้มจะเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราว)

หลักประกันระหว่างเดือน

มีการเสนอผลกำไร 100% ที่ตำแหน่ง calendar spread

ขีดจำกัดการเคลื่อนไหวของราคาแต่ละวัน

ไม่จำกัด หมายเหตุ 1*

หมายเหตุ 1*: เพื่อหลีกเลี่ยงความผิดพลาดจากมนุษย์ (fat finger) ความแตกต่างของกรอบราคาควรจะเป็น 5% จากราคาการชำระหนี้ก่อนหน้า เช่น หากราคาการชำระหนี้ก่อนหน้าเป็น USD 250.00 ความแตกต่างของกรอบราคาจะเป็น USD 12.50 เช่น ตั้งแต่ (USD 237.50 ถึง USD 262.50) ตลาดแลกเปลี่ยนควรจะผ่อนปรนช่วงราคาในระหว่างวันของสัญญาที่จวนจะถึงขีดจำกัด 5%

หมายเหตุ 2**: ในกรณีของรายการที่มีผลกระทบต่อหุ้นอ้างอิง (Corporate Action) บางอย่าง ตลาดแลกเปลี่ยนอาจจะส่งผลกระทบการชำระหนี้ด้วยเงินสดเท่านั้นของสัญญาที่มีทั้งหมดต่อสัญญา SSF ที่เกี่ยวข้องในวันสุดท้ายที่ได้รับผลกำไร (Cum-Date) โดยสัมพันธ์กับรายการที่มีผลกระทบต่อหุ้นอ้างอิงตามที่ระบุไว้ในข้อบัญญัติ R.3.1 ของ DGCX

หมายเหตุ 3**: ในวันทำการซื้อขายวันสุดท้าย สัญญาที่สิ้นอายุจะไม่สามารถนำไปซื้อขายได้ที่เวลา 14:00 นาฬิกาตามเวลาของดูไบ (GMT +4)

ผลิตภัณฑ์

สัญญา

วันที่สุดท้ายในการซื้อขาย

วันที่สิ้นอายุ

วันที่เริ่มการเสนอซื้อ

วันที่สิ้นสุดการเสนอซื้อ

วันที่เริ่มการส่งมอบ

วันที่สิ้นสุดการส่งมอบ

DICICIBC

DICICIBC-20170125

25-ม.ค.-2017

26-ม.ค.-2017

26-ม.ค.-2017

26-ม.ค.-2017

26-ม.ค.-2017

26-ม.ค.-2017

DICICIBC

DICICIBC-20170223

23-ก.พ.-2017

24-ก.พ.-2017

24-ก.พ.-2017

24-ก.พ.-2017

24-ก.พ.-2017

24-ก.พ.-2017

DICICIBC

DICICIBC-20170330

30-มี.ค.-2017

31-มี.ค.-2017

31-มี.ค.-2017

31-มี.ค.-2017

31-มี.ค.-2017

31-มี.ค.-2017

DICICIBC

DICICIBC-20170427

27-เม.ย.-2017

28-เม.ย.-2017

28-เม.ย.-2017

28-เม.ย.-2017

28-เม.ย.-2017

28-เม.ย.-2017

DICICIBC

DICICIBC-20170525

25-พ.ค.-2017

26-พ.ค.-2017

26-พ.ค.-2017

26-พ.ค.-2017

26-พ.ค.-2017

26-พ.ค.-2017

DICICIBC

DICICIBC-20170629

29-มิ.ย.-2017

30-มิ.ย.-2017

30-มิ.ย.-2017

30-มิ.ย.-2017

30-มิ.ย.-2017

30-มิ.ย.-2017

DICICIBC

DICICIBC-20170727

27-ก.ค.-2017

28-ก.ค.-2017

28-ก.ค.-2017

28-ก.ค.-2017

28-ก.ค.-2017

28-ก.ค.-2017

DICICIBC

DICICIBC-20170831

31-ส.ค.-2017

04-ก.ย.-2017

04-ก.ย.-2017

04-ก.ย.-2017

04-ก.ย.-2017

04-ก.ย.-2017

DICICIBC

DICICIBC-20170928

28-ก.ย.-2017

29-ก.ย.-2017

29-ก.ย.-2017

29-ก.ย.-2017

29-ก.ย.-2017

29-ก.ย.-2017

DICICIBC

DICICIBC-20171026

26-ต.ค.-2017

27-ต.ค.-2017

27-ต.ค.-2017

27-ต.ค.-2017

27-ต.ค.-2017

27-ต.ค.-2017

DICICIBC

DICICIBC-20171130

30-พ.ย.-2017

04-ธ.ค.-2017

04-ธ.ค.-2017

04-ธ.ค.-2017

04-ธ.ค.-2017

04-ธ.ค.-2017

DICICIBC

DICICIBC-20171228

28-ธ.ค.-2017

29-ธ.ค.-2017

29-ธ.ค.-2017

29-ธ.ค.-2017

29-ธ.ค.-2017

29-ธ.ค.-2017

go Back

go Back

สัญญาซื้อขายหุ้นสามัญล่วงหน้า DGCX (SSF) เป็นผลิตภัณฑ์สัญญาซื้อขายหลักทรัพย์ล่วงหน้าระหว่างประเทศตัวแรกในตะวันออกกลาง ซึ่งจะจัดหาตัวแทนสำหรับการประเมินประสิทธิภาพต่อราคาของหุ้นบลูชิพทั่วโลก ผู้เล่นสามารถทำซ้ำการเทรดและกลยุทธ์การลงทุนของตนเองได้โดยการใช้สัญญาที่มีการเทรดบนแพลตฟอร์ม DGCX และมีการชำระเป็นเงินสด

DGCX SSF ตอบสนองต่อความต้องการของนักเก็งกำไรและนักลงทุนที่มองหาการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศสำหรับหุ้นบลูชิพ ซึ่งประกอบไปด้วยนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนอิสระ กองทุนรวมทั่วไป กองทุนรวมเพื่อความเสี่ยงที่กำลังมองหาโอกาสในการเทรดและเพิ่มพูนประสบการณ์สำหรับการเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์ระหว่างประเทศ ผู้เล่นสามารถเปิดสัญญาณซื้อ (Buy SSF) หรือเปิดสัญญาณขาย (Sell SSF) เพื่อทำการเทรดมุมมองหรือป้องกันความเสี่ยงตำแหน่งการลงทุนอ้างอิง

สัญญา

พารามิเตอร์

สัญลักษณ์สัญญา

DINFO

อ้างอิง

INFOSYS LTD. INDIA EQUITY

ขนาดของสัญญา

5

มูลค่าของสัญญา

(ราคา * ขนาดของสัญญา) เป็น USD

สกุลเงินในการซื้อขาย

ดอลลาร์สหรัฐ

สกุลเงินในการชำระบัญชี

ดอลลาร์สหรัฐ

ราคาเสนอซื้อขาย

ราคาตราสารอ้างอิงเป็นเงินเหรียญสหรัฐ ((ยกตัวอย่าง: เสนอซื้อ: 1035.20 / เสนอขาย 1036.20)

Tช่วงราคาซื้อขายขั้นต่ำ

0.2

Tick Value

USD 1

หลักเกณฑ์การชำระราคา

ชำระเป็นเงินสด

ราคาที่ใช้ชาระเป็นเงินสดวันสุดท้าย

ขึ้นอยู่กับราคาปิดของหุ้นอ้างอิง ณ วันซื้อขายสุดท้ายในตลาดท้องถิ่น (แหล่งที่มา: โดเมนสาธารณะ)

วันสุดท้ายของการซื้อขาย

วันพฤหัสบดีสุดท้ายของเดือน

วันทำการซื้อขาย

วันจันทร์ถึงวันศุกร์

ชั่วโมงซื้อขาย

07:00 - 23:55 ตามเวลาของดูไบ (GMT+4)

เดือนซื้อขาย

สองเดือนแรกและ 1 calendar spread

รายชื่อสัญญาใหม่

วันทำการที่ถัดจากวันสุดท้ายของการซื้อขาย

ขนาดของคำสั่งซื้อสูงสุด

1,000 ล็อต

เงินประกันขั้นต่ำอ้างอิงตาม SPAN

(อ้างอิงตาม SPAN, อาจเปลี่ยนแปลงได้เป็นระยะ)

เงินประกันระหว่างเดือน

มอบผลประโยชน์ 100% ตาม calendar spread positions

การเปลี่ยนแปลงราคาซื้อขายสูงสุดในแต่ละวัน

ไม่จำกัด, หมายเหตุ 1*

หมายเหตุ 1*: เพื่อหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาก ช่วงราคาจะอยู่ที่ 5% จากราคาที่ชำระก่อนหน้า เช่น ถ้าราคาที่ชำระก่อนหน้าคือ USD 1040.00 ช่วงราคาที่ว่านี้จะเท่ากับ USD 52 นั่นก็คือช่วงราคา (USD 988.00 ถึง USD 1092.00). ตลาดหลักทรัพย์จะผ่อนปรนราคาระหว่างวันสำหรับราคาของสัญญาที่ใกล้ขอบเขต 5% ดังกล่าว

Note 2**: ตลาดหลักทรัพย์มีสิทธิ์ที่จะตอบสนองต่อการดำเนินการบางอย่างของบริษัทได้ ด้วยการสั่งให้มีการชำระราคาเร็วขึ้นด้วยเงินสดในวันที่ขึ้นเครื่องหมาย CD เป็นวันสุดท้าย อันจะมีผลต่อสัญญา SSF ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ตามกฎเกณฑ์ของ DGCX By-Laws R.3.1

Note 3**: ในวันสุดท้ายของการซื้อขาย สัญญาที่กำลังจะหมดอายุจะไม่สามารถขายได้อีกต่อไปตั้งแต่เวลา 14:00 ตามเวลาของดูไบ (GMT +4)

สินค้า

สัญญา

วันซื้อขายสุดท้าย

วันหมดอายุ

เริ่มการซื้อขาย

จบการซื้อขาย

วันเริ่มต้นสัญญา

วันสิ้นสุดสัญญา

DINFO

DINFO-20170125

25-ม.ค-2017

26-ม.ค-2017

26-ม.ค-2017

26-ม.ค-2017

26-ม.ค-2017

26-Jan-2017

DINFO

DINFO-20170223

23-Feb-2017

24-ก.พ.-2017

24-Feb-2017

24-Feb-2017

24-Feb-2017

24-Feb-2017

DINFO

DINFO-20170330

30-Mar-2017

31-Mar-2017

31-Mar-2017

31-Mar-2017

31-Mar-2017

31-Mar-2017

DINFO

DINFO-20170427

27-Apr-2017

28-Apr-2017

28-Apr-2017

28-Apr-2017

28-Apr-2017

28-Apr-2017

DINFO

DINFO-20170525

25-May-2017

26-May-2017

26-May-2017

26-May-2017

26-May-2017

26-May-2017

DINFO

DINFO-20170629

29-Jun-2017

30-Jun-2017

30-Jun-2017

30-Jun-2017

30-Jun-2017

30-Jun-2017

DINFO

DINFO-20170727

27-Jul-2017

28-Jul-2017

28-Jul-2017

28-Jul-2017

28-Jul-2017

28-Jul-2017

DINFO

DINFO-20170831

31-Aug-2017

04-Sep-2017

04-Sep-2017

04-Sep-2017

04-Sep-2017

04-Sep-2017

DINFO

DINFO-20170928

28-Sep-2017

29-Sep-2017

29-Sep-2017

29-Sep-2017

29-Sep-2017

29-Sep-2017

DINFO

DINFO-20171026

26-Oct-2017

27-Oct-2017

27-Oct-2017

27-Oct-2017

27-Oct-2017

27-Oct-2017

DINFO

DINFO-20171130

30-Nov-2017

04-Dec-2017

04-Dec-2017

04-Dec-2017

04-Dec-2017

04-Dec-2017

DINFO

DINFO-20171228

28-Dec-2017

29-Dec-2017

29-Dec-2017

29-Dec-2017

29-Dec-2017

29-Dec-2017

go Back

go Back

สัญญาซื้อขายหุ้นสามัญล่วงหน้า DGCX (SSF) เป็นผลิตภัณฑ์สัญญาซื้อขายหลักทรัพย์ล่วงหน้าระหว่างประเทศตัวแรกในตะวันออกกลาง ซึ่งจะจัดหาตัวแทนสำหรับการประเมินประสิทธิภาพต่อราคาของหุ้นบลูชิพทั่วโลก ผู้เล่นสามารถทำซ้ำการเทรดและกลยุทธ์การลงทุนของตนเองได้โดยการใช้สัญญาที่มีการเทรดบนแพลตฟอร์ม DGCX และมีการชำระเป็นเงินสด

DGCX SSF ตอบสนองต่อความต้องการของนักเก็งกำไรและนักลงทุนที่มองหาการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศสำหรับหุ้นบลูชิพ ซึ่งประกอบไปด้วยนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนอิสระ กองทุนรวมทั่วไป กองทุนรวมเพื่อความเสี่ยงที่กำลังมองหาโอกาสในการเทรดและเพิ่มพูนประสบการณ์สำหรับการเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์ระหว่างประเทศ ผู้เล่นสามารถเปิดสัญญาณซื้อ (Buy SSF) หรือเปิดสัญญาณขาย (Sell SSF) เพื่อทำการเทรดมุมมองหรือป้องกันความเสี่ยงตำแหน่งการลงทุนอ้างอิง

สัญญา

พารามิเตอร์

สัญลักษณ์

DJPM

อ้างอิง

J.P MORGAN INC. US EQUITY

ขนาดของสัญญา

100

มูลค่าของสัญญา

(ราคา * ขนาดของสัญญา) เป็น USD

สกุลเงินในการซื้อขาย

ดอลลาร์สหรัฐ

สกุลเงินในการชำระบัญชี

ดอลลาร์สหรัฐ

ราคาเสนอซื้อขาย

ราคาตราสารอ้างอิงเป็นเงินเหรียญสหรัฐ (ยกตัวอย่าง: เสนอซื้อ: 66.01 / เสนอขาย 66.09)

ช่วงราคาซื้อขายขั้นต่ำ

0.01

Tick Value

USD 1

หลักเกณฑ์การชำระราคา

เงินสด

ราคาที่ใช้ชาระเป็นเงินสดวันสุดท้าย

ขึ้นอยู่กับราคาปิดของหุ้นอ้างอิง ณ วันซื้อขายสุดท้ายในตลาดท้องถิ่น (แหล่งที่มา: โดเมนสาธารณะ)

วันสุดท้ายของการซื้อขาย

วันศุกร์ที่สามของเดือน

วันทำการซื้อขาย

วันจันทร์ถึงวันศุกร์

ชั่วโมงซื้อขาย

07:00 - 23:55 ตามเวลาของดูไบ (GMT+4)

เดือนซื้อขาย

สองเดือนแรกและ 1 calendar spread

รายชื่อสัญญาใหม่

วันทำการที่ถัดจากวันสุดท้ายของการซื้อขาย

ขนาดของคำสั่งซื้อสูงสุด

1,000 ล็อต

เงินประกันขั้นต่ำอ้างอิงตาม SPAN

(อ้างอิงตาม SPAN, อาจเปลี่ยนแปลงได้เป็นระยะ)

เงินประกันระหว่างเดือน

มอบผลประโยชน์ 100% ตาม calendar spread positions

การเปลี่ยนแปลงราคาซื้อขายสูงสุดในแต่ละวัน

ไม่จำกัด, หมายเหตุ 1*

หมายเหตุ 1*: เพื่อหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาก ช่วงราคาจะอยู่ที่ 5% จากราคาที่ชำระก่อนหน้า เช่น ถ้าราคาที่ชำระก่อนหน้าคือ USD 66.00, ช่วงราคาที่ว่านี้จะเท่ากับ USD 3.30 นั่นก็คือช่วงราคา (USD 62.70 ถึง USD 69.30). ตลาดหลักทรัพย์จะผ่อนปรนราคาระหว่างวันสำหรับราคาของสัญญาที่ใกล้ขอบเขต 5% ดังกล่าว

ตลาดหลักทรัพย์มีสิทธิ์ที่จะตอบสนองต่อการดำเนินการบางอย่างของบริษัทได้ ด้วยการสั่งให้มีการชำระราคาเร็วขึ้นด้วยเงินสดในวันที่ขึ้นเครื่องหมาย CD เป็นวันสุดท้าย อันจะมีผลต่อสัญญา SSF ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ตามกฎเกณฑ์ของ DGCX By-Laws R.3.1

สินค้า

สัญญา

วันซื้อขายสุดท้าย

วันหมดอายุ

เริ่มการซื้อขาย

จบการซื้อขาย

วันเริ่มต้นสัญญา

วันสิ้นสุดสัญญา

DJPM

DJPM-20170120

20/01/1900

23/01/1900

23/01/1900

23/01/1900

23/01/1900

23/01/1900

DJPM

DJPM-20170217

17/01/1900

20/01/1900

20/01/1900

20/01/1900

20/01/1900

20/01/1900

DJPM

DJPM-20170317

17/01/1900

20/01/1900

20/01/1900

20/01/1900

20/01/1900

20/01/1900

DJPM

DJPM-20170421

21/01/1900

25/01/1900

25/01/1900

25/01/1900

25/01/1900

25/01/1900

DJPM

DJPM-20170519

19/01/1900

22/01/1900

22/01/1900

22/01/1900

22/01/1900

22/01/1900

DJPM

DJPM-20170616

16/01/1900

19/01/1900

19/01/1900

19/01/1900

19/01/1900

19/01/1900

DJPM

DJPM-20170721

21/01/1900

24/01/1900

24/01/1900

24/01/1900

24/01/1900

24/01/1900

DJPM

DJPM-20170818

18/01/1900

21/01/1900

21/01/1900

21/01/1900

21/01/1900

21/01/1900

DJPM

DJPM-20170915

15/01/1900

18/01/1900

18/01/1900

18/01/1900

18/01/1900

18/01/1900

DJPM

DJPM-20171020

20/01/1900

23/01/1900

23/01/1900

23/01/1900

23/01/1900

23/01/1900

DJPM

DJPM-20171117

17/01/1900

20/01/1900

20/01/1900

20/01/1900

20/01/1900

20/01/1900

DJPM

DJPM-20171215

15/01/1900

18/01/1900

18/01/1900

18/01/1900

18/01/1900

18/01/1900

go Back

go Back

สัญญาซื้อขายหุ้นสามัญล่วงหน้า DGCX (SSF) เป็นผลิตภัณฑ์สัญญาซื้อขายหลักทรัพย์ล่วงหน้าระหว่างประเทศตัวแรกในตะวันออกกลาง ซึ่งจะจัดหาตัวแทนสำหรับการประเมินประสิทธิภาพต่อราคาของหุ้นบลูชิพทั่วโลก ผู้เล่นสามารถทำซ้ำการเทรดและกลยุทธ์การลงทุนของตนเองได้โดยการใช้สัญญาที่มีการเทรดบนแพลตฟอร์ม DGCX และมีการชำระเป็นเงินสด

DGCX SSF ตอบสนองต่อความต้องการของนักเก็งกำไรและนักลงทุนที่มองหาการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศสำหรับหุ้นบลูชิพ ซึ่งประกอบไปด้วยนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนอิสระ กองทุนรวมทั่วไป กองทุนรวมเพื่อความเสี่ยงที่กำลังมองหาโอกาสในการเทรดและเพิ่มพูนประสบการณ์สำหรับการเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์ระหว่างประเทศ ผู้เล่นสามารถเปิดสัญญาณซื้อ (Buy SSF) หรือเปิดสัญญาณขาย (Sell SSF) เพื่อทำการเทรดมุมมองหรือป้องกันความเสี่ยงตำแหน่งการลงทุนอ้างอิง

สัญญา

พารามิเตอร์

สัญลักษณ์ของสัญญา

DLT

หลักทรัพย์อ้างอิง

LARSEN & TOUBRO LTD. INDIA EQUITY

ขนาดสัญญา

5

มูลค่าธุรกรรมตามสัญญา (Notional Contract Value)

(ราคา * ขนาดสัญญา) เป็น USD

สกุลเงินในการซื้อขาย

USD

สกุลเงินในการชำระหนี้

USD

การเสนอราคาซื้อขาย

ราคาตราสารทุนอ้างอิงที่แสดงเป็น USD ((ตัวอย่าง: ราคาเสนอซื้อ: 1458.20 / คำสั่งเสนอขาย 1458.80)

ช่วงห่างของราคาขั้นต่ำ (Tick Size)

0.2

มูลค่า Tick

USD 1

หลักการชำระหนี้

ชำระด้วยเงินสด

ราคาสำหรับการส่งมอบหรือใช้อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของราคาเพื่อใช้ชำระหนี้ด้วยเงินสดในวันซื้อขายวันสุดท้าย

อิงราคาปิดของตลาดของหลักทรัพย์อ้างอิงในวันทำการซื้อขายวันสุดท้ายในตลาดต้นกำเนิด (แหล่งที่มา:ผลงานที่ไม่มีลิขสิทธิ์คุ้มครอง)

วันทำการซื้อขายวันสุดท้าย

วันพฤหัสบดีสุดท้ายของเดือนปฏิทิน

วันทำการซื้อขาย

วันจันทร์ถึงวันศุกร์

ช่วงเวลาในการซื้อขาย

07:00 - 23:55 นาฬิกาตามเวลาของดูไบ (GMT+4)

เดือนที่ทำการซื้อขาย

ชุดสอง (2) เดือนแรกและ 1 calendar spread

รายการสัญญาใหม่

วันทำการต่อเนื่องจากวันทำการซื้อขายวันสุดท้ายทันที

ขนาดคำสั่งสูงสุด

1,000 ลอต

หลักประกันเริ่มต้นอิงตาม SPAN

(อิงตาม SPAN มีแนวโน้มจะเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราว)

หลักประกันระหว่างเดือน

มีการเสนอสิทธิประโยชน์ 100% ที่ตำแหน่ง calendar spread

ขีดจำกัดการเคลื่อนไหวของราคาแต่ละวัน

ไม่จำกัด หมายเหตุ1*

หมายเหตุ1*: เพื่อหลีกเลี่ยงความผิดพลาดจากมนุษย์ (fat finger) ความแตกต่างของกรอบราคาควรจะเป็น 5% จากราคาการชำระหนี้ก่อนหน้า เช่น หากราคาราคาการชำระหนี้ก่อนหน้าเป็น USD 1400.00 ความแตกต่างของกรอบราคาจะเป็น USD 70 เช่น ตั้งแต่ (USD 1330.00 ถึง USD 1470.00) ตลาดแลกเปลี่ยนควรจะผ่อนปรนช่วงราคาในระหว่างวันของสัญญาที่จวนจะถึงขีดจำกัด 5%

หมายเหตุ 2**: ในกรณีของรายการที่มีผลกระทบต่อหุ้นอ้างอิง (Corporate Action) บางอย่าง ตลาดแลกเปลี่ยนอาจจะส่งผลกระทบการชำระหนี้ด้วยเงินสดเท่านั้นของสัญญาที่มีทั้งหมดต่อสัญญา SSF ที่เกี่ยวข้องในวันสุดท้ายที่ได้รับผลกำไร (Cum-Date) โดยสัมพันธ์กับรายการที่มีผลกระทบต่อหุ้นอ้างอิงตามที่ระบุไว้ในข้อบัญญัติ R.3.1 ของ DGCX

หมายเหตุ 3**: ในวันทำการซื้อขายวันสุดท้าย สัญญาที่สิ้นอายุจะไม่สามารถนำไปซื้อขายได้ที่เวลา 14:00 นาฬิกาตามเวลาของดูไบ (GMT +4)

ผลิตภัณฑ์

สัญญา

วันทำการซื้อขายวันสุดท้าย

วันที่สิ้นอายุ

วันที่เริ่มการเสนอซื้อ

วันที่สิ้นสุดการเสนอซื้อ

วันที่เริ่มการส่งมอบ

วันที่สิ้นสุดการส่งมอบ

DLT

DLT-20170125

25-ม.ค.-2017

26-ม.ค.-2017

26-ม.ค.-2017

26-ม.ค.-2017

26-ม.ค.-2017

26-ม.ค.-2017

DLT

DLT-20170223

23-ก.พ.-2017

24-ก.พ.-2017

24-ก.พ.-2017

24-ก.พ.-2017

24-ก.พ.-2017

24-ก.พ.-2017

DLT

DLT-20170330

30-มี.ค.-2017

31-มี.ค.-2017

31-มี.ค.-2017

31-มี.ค.-2017

31-มี.ค.-2017

31-มี.ค.-2017

DLT

DLT-20170427

27-เม.ย.-2017

28-เม.ย.-2017

28-เม.ย.-2017

28-เม.ย.-2017

28-เม.ย.-2017

28-เม.ย.-2017

DLT

DLT-20170525

25-พ.ค.-2017

26-พ.ค.-2017

26-พ.ค.-2017

26-พ.ค.-2017

26-พ.ค.-2017

26-พ.ค.-2017

DLT

DLT-20170629

29-มิ.ย.-2017

30-มิ.ย.-2017

30-มิ.ย.-2017

30-มิ.ย.-2017

30-มิ.ย.-2017

30-มิ.ย.-2017

DLT

DLT-20170727

27-ก.ค.-2017

28-ก.ค.-2017

28-ก.ค.-2017

28-ก.ค.-2017

28-ก.ค.-2017

28-ก.ค.-2017

DLT

DLT-20170831

31-ส.ค.-2017

04-ก.ย.-2017

04-ก.ย.-2017

04-ก.ย.-2017

04-ก.ย.-2017

04-ก.ย.-2017

DLT

DLT-20170928

28-ก.ย.-2017

29-ก.ย.-2017

29-ก.ย.-2017

29-ก.ย.-2017

29-ก.ย.-2017

29-ก.ย.-2017

DLT

DLT-20171026

26-ต.ค.-2017

27-ต.ค.-2017

27-ต.ค.-2017

27-ต.ค.-2017

27-ต.ค.-2017

27-ต.ค.-2017

DLT

DLT-20171130

30-พ.ย.-2017

04-ธ.ค.-2017

04-ธ.ค.-2017

04-ธ.ค.-2017

04-ธ.ค.-2017

04-ธ.ค.-2017

DLT

DLT-20171228

28-ธ.ค.-2017

29-ธ.ค.-2017

29-ธ.ค.-2017

29-ธ.ค.-2017

29-ธ.ค.-2017

29-ธ.ค.-2017

go Back

go Back

ดัชนีอิงวิธีการคำนวณที่เรียกว่า MSCI Global Investable Indexes (GIMI) Methodology เป็นวิธีการเข้าถึงโครงสร้างดัชนีที่เข้าใจได้และมีความสม่ำเสมอ ซึ่งให้มุมมองที่สำคัญระหว่างประเทศและการเปรียบเทียบข้ามภูมิภาคอย่างทั่วถึงทุกขนาดหลักทรัพย์ตามราคาตลาด เซ็กเมนต์และการรวมกันของหมวดธุรกิจและรูปแบบ วิธีการคำนวณนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้โอกาสการลงทุนที่เกี่ยวข้องครอบคลุมอย่างทั่วถึง ซึ่งมีการกำหนดไว้ด้วยการตอกย้ำสภาพคล่องของดัชนี ความสามารถในการเข้าลงทุนของนักลงทุนและความสามารถในการลงทุนตามได้

ดัชนีจะได้รับการทบทวนเป็นไตรมาส กล่าวคือ ในเดือนกุมภาพันธ์ พฤษภาคม สิงหาคมและพฤศจิกายน ด้วยจุดประสงค์เพื่อสะท้อนการเปลี่ยนแปลงในตลาดหลักทรัพย์อ้างอิงได้ทันท่วงที ในขณะที่มีการจำกัดปริมาณหุ้นหมุนเวียนของดัชนีที่สูงเกินไป ในช่วงการทบทวนดัชนีครึ่งปีในเดือนพฤษภาคมและพฤศจิกายน ดัชนีจะได้รับการปรับสมดุลใหม่และจุดตัดขาดทุนหลักทรัพย์ขนาดใหญ่กับขนาดกลางจะถูกคำนวณใหม่

สัญญา

พารามิเตอร์

สัญลักษณ์ของสัญญา

DMSI

หลักทรัพย์อ้างอิง

MSCI INDIA (INR, PRICE) INDEX

ขนาดสัญญา

25

มูลค่าธุรกรรมตามสัญญา (Notional Contract Value)

(ราคา * ขนาดสัญญา) เป็น USD

สกุลเงินในการซื้อขาย

USD

สกุลเงินในการชำระหนี้

USD

การเสนอราคาซื้อขาย

ราคาตราสารทุนอ้างอิงที่แสดงเป็น USD ((ตัวอย่าง: ราคาเสนอซื้อ: 1068.B850 / คำสั่งเสนอขาย 1069.50)

ช่วงห่างของราคาขั้นต่ำ (Tick Size)

0.5

มูลค่า Tick

USD 12.5

หลักการชำระหนี้

ชำระด้วยเงินสด

ราคาสำหรับการส่งมอบหรือใช้อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของราคาเพื่อใช้ชำระหนี้ด้วยเงินสดในวันซื้อขายวันสุดท้าย

อิงตามราคาปิดของดัชนี MSCI (INR, PRICE) ตามที่เผยแพร่โดย MSCI Inc. ในวันทำการซื้อขายวันสุดท้ายที่มีการปัดตัวเลขให้เป็นจำนวนเต็มสำหรับ tick ใกล้ที่สุด

วันทำการซื้อขายวันสุดท้าย*

วันพฤหัสบดีสุดท้ายของเดือนปฏิทิน

วันทำการซื้อขาย

วันจันทร์ถึงวันศุกร์

ช่วงเวลาในการซื้อขาย

07:00 - 23:55 นาฬิกาตามเวลาของดูไบ (GMT+4)

เดือนที่ทำการซื้อขาย

ชุดสามเดือนต่อเนื่อง, หนึ่งเดือนของไตรมาสและ 1 calendar spread ระหว่างเดือนแรกและเดือนที่สอง

รายการสัญญาใหม่

วันทำการต่อเนื่องจากวันทำการซื้อขายวันสุดท้ายทันที

ขนาดคำสั่งสูงสุด

200 ลอต

หลักประกันเริ่มต้นอิงตาม SPAN

(อิงตาม SPAN มีแนวโน้มจะเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราว)

หลักประกันระหว่างเดือน

มีการเสนอผลกำไร 100% ที่ตำแหน่ง calendar spread

ขีดจำกัดการเคลื่อนไหวของราคาแต่ละวัน

ไม่จำกัด ** ดูที่หมายเหตุ 2

หมายเหตุ 1*: ในวันทำการซื้อขายวันสุดท้าย สัญญาที่สิ้นอายุจะไม่สามารถนำไปซื้อขายได้ที่เวลา 14:00 นาฬิกาตามเวลาของดูไบ (GMT +4)

หมายเหตุ 2**: เพื่อหลีกเลี่ยงความผิดพลาดจากมนุษย์ (fat finger) ความแตกต่างของกรอบราคาควรจะเป็น 25 จุดจากราคาการชำระหนี้ก่อนหน้า เช่น หากราคาการชำระหนี้ก่อนหน้าเป็น 1070 ความแตกต่างของกรอบราคาจะเป็นตั้งแต่ 1045.00 ถึง 1095.00 ตลาดแลกเปลี่ยนควรจะผ่อนปรนช่วงราคาในระหว่างวันของสัญญาที่จวนเข้าใกล้ 500 จุด

ผลิตภัณฑ์

สัญญา

วันที่สุดท้ายในการซื้อขาย

วันที่สิ้นอายุ

วันที่เริ่มการเสนอซื้อ

วันที่สิ้นสุดการเสนอซื้อ

วันที่เริ่มการส่งมอบ

วันที่สิ้นสุดการส่งมอบ

DMSI

DMSI-20170125

25-ม.ค.-2017

25-ม.ค.-2017

26-ม.ค.-2017

26-ม.ค.-2017

26-ม.ค.-2017

26-ม.ค.-2017

DMSI

DMSI-20170223

23-ก.พ.-2017

23-ก.พ.-2017

24-ก.พ.-2017

24-ก.พ.-2017

24-ก.พ.-2017

24-ก.พ.-2017

DMSI

DMSI-20170330

30-มี.ค.-2017

30-มี.ค.-2017

31-มี.ค.-2017

31-มี.ค.-2017

31-มี.ค.-2017

31-มี.ค.-2017

DMSI

DMSI-20170427

27-เม.ย.-2017

27-เม.ย.-2017

28-เม.ย.-2017

28-เม.ย.-2017

28-เม.ย.-2017

28-เม.ย.-2017

DMSI

DMSI-20170525

25-พ.ค.-2017

25-พ.ค.-2017

26-พ.ค.-2017

26-พ.ค.-2017

26-พ.ค.-2017

26-พ.ค.-2017

DMSI

DMSI-20170629

29-มิ.ย.-2017

29-มิ.ย.-2017

30-มิ.ย.-2017

30-มิ.ย.-2017

30-มิ.ย.-2017

30-มิ.ย.-2017

DMSI

DMSI-20170727

27-ก.ค.-2017

27-ก.ค.-2017

28-ก.ค.-2017

28-ก.ค.-2017

28-ก.ค.-2017

28-ก.ค.-2017

DMSI

DMSI-20170831

31-ส.ค.-2017

31-ส.ค.-2017

04-ก.ย.-2017

04-ก.ย.-2017

04-ก.ย.-2017

04-ก.ย.-2017

DMSI

DMSI-20170928

28-ก.ย.-2017

28-ก.ย.-2017

29-ก.ย.-2017

29-ก.ย.-2017

29-ก.ย.-2017

29-ก.ย.-2017

DMSI

DMSI-20171026

26-ต.ค.-2017

26-ต.ค.-2017

27-ต.ค.-2017

27-ต.ค.-2017

27-ต.ค.-2017

27-ต.ค.-2017

DMSI

DMSI-20171130

30-พ.ย.-2017

30-พ.ย.-2017

04-ธ.ค.-2017

04-ธ.ค.-2017

04-ธ.ค.-2017

04-ธ.ค.-2017

DMSI

DMSI-20171228

28-ธ.ค.-2017

28-ธ.ค.-2017

29-ธ.ค.-2017

29-ธ.ค.-2017

29-ธ.ค.-2017

29-ธ.ค.-2017

go Back

go Back

สัญญาซื้อขายหุ้นสามัญล่วงหน้า DGCX (SSF) เป็นผลิตภัณฑ์สัญญาซื้อขายหลักทรัพย์ล่วงหน้าระหว่างประเทศตัวแรกในตะวันออกกลาง ซึ่งจะจัดหาตัวแทนสำหรับการประเมินประสิทธิภาพต่อราคาของหุ้นบลูชิพทั่วโลก ผู้เล่นสามารถทำซ้ำการเทรดและกลยุทธ์การลงทุนของตนเองได้โดยการใช้สัญญาที่มีการเทรดบนแพลตฟอร์ม DGCX และมีการชำระเป็นเงินสด

DGCX SSF ตอบสนองต่อความต้องการของนักเก็งกำไรและนักลงทุนที่มองหาการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศสำหรับหุ้นบลูชิพ ซึ่งประกอบไปด้วยนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนอิสระ กองทุนรวมทั่วไป กองทุนรวมเพื่อความเสี่ยงที่กำลังมองหาโอกาสในการเทรดและเพิ่มพูนประสบการณ์สำหรับการเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์ระหว่างประเทศ ผู้เล่นสามารถเปิดสัญญาณซื้อ (Buy SSF) หรือเปิดสัญญาณขาย (Sell SSF) เพื่อทำการเทรดมุมมองหรือป้องกันความเสี่ยงตำแหน่งการลงทุนอ้างอิง

สัญญา

พารามิเตอร์

สัญลักษณ์

DMSFT

อ้างอิง

MICROSOFT INC. US EQUITY

ขนาดของสัญญา

100

มูลค่าของสัญญา

(ราคา * ขนาดของสัญญา) เป็น USD

สกุลเงินในการซื้อขาย

ดอลลาร์สหรัฐ

สกุลเงินในการชำระบัญชี

ดอลลาร์สหรัฐ

ราคาเสนอซื้อขาย

ราคาอ้างอิงเป็นเงินเหรียญสหรัฐ(ยกตัวอย่าง: เสนอซื้อ: 56.01 / เสนอขาย 56.05)

ช่วงราคาซื้อขายขั้นต่ำ

0.01

Tick Value

USD 1

หลักเกณฑ์การชำระราคา

เงินสด

ราคาที่ใช้ชาระเป็นเงินสดวันสุดท้าย

ขึ้นอยู่กับราคาปิดของหุ้นอ้างอิง ณ วันซื้อขายสุดท้ายในตลาดท้องถิ่น (แหล่งที่มา: โดเมนสาธารณะ)

วันสุดท้ายของการซื้อขาย

วันศุกร์ที่สามของเดือน

วันทำการซื้อขาย

วันจันทร์ถึงวันศุกร์

ชั่วโมงซื้อขาย

07:00 - 23:55 ตามเวลาของดูไบ (GMT+4)

เดือนซื้อขาย

สองเดือนแรกและ 1 calendar spread

รายชื่อสัญญาใหม่

วันทำการที่ถัดจากวันสุดท้ายของการซื้อขาย

ขนาดของคำสั่งซื้อสูงสุด

1,000 ล็อต

เงินประกันขั้นต่ำอ้างอิงตาม SPAN

(อ้างอิงตาม SPAN, อาจเปลี่ยนแปลงได้เป็นระยะ)

เงินประกันระหว่างเดือน

มอบผลประโยชน์ 100% ตาม calendar spread positions

การเปลี่ยนแปลงราคาซื้อขายสูงสุดในแต่ละวัน

ไม่จำกัด, หมายเหตุ 1*

หมายเหตุ 1*: เพื่อหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาก ช่วงราคาจะอยู่ที่ 5% จากราคาที่ชำระก่อนหน้า เช่น ถ้าราคาที่ชำระก่อนหน้าคือ USD 56.00, ช่วงราคาที่ว่านี้จะเท่ากับ USD 2.80 นั่นก็คือช่วงราคา (USD 53.20 ถึง USD 58.80) ตลาดหลักทรัพย์จะผ่อนปรนราคาระหว่างวันสำหรับราคาของสัญญาที่ใกล้ขอบเขต 5% ดังกล่าว

หมายเหตุ 2**: ตลาดหลักทรัพย์มีสิทธิ์ที่จะตอบสนองต่อการดำเนินการบางอย่างของบริษัทได้ ด้วยการสั่งให้มีการชำระราคาเร็วขึ้นด้วยเงินสดในวันที่ขึ้นเครื่องหมาย CD เป็นวันสุดท้าย อันจะมีผลต่อสัญญา SSF ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ตามกฎเกณฑ์ของ DGCX By-Laws R.3.1

สินค้า

สัญญา

วันซื้อขายสุดท้าย

วันหมดอายุ

วันเริ่มการซื้อขาย

วันจบการซื้อขาย

วันเริ่มต้นสัญญา

วันสิ้นสุดสัญญา

DMSFT

DMSFT-20170120

20-Jan-2017

23-Jan-2017

23-Jan-2017

23-Jan-2017

23-Jan-2017

23-Jan-2017

DMSFT

DMSFT-20170217

17-Feb-2017

20-Feb-2017

20-Feb-2017

20-Feb-2017

20-Feb-2017

20-Feb-2017

DMSFT

DMSFT-20170317

17-Mar-2017

20-Mar-2017

20-Mar-2017

20-Mar-2017

20-Mar-2017

20-Mar-2017

DMSFT

DMSFT-20170421

21-Apr-2017

25-Apr-2017

25-Apr-2017

25-Apr-2017

25-Apr-2017

25-Apr-2017

DMSFT

DMSFT-20170519

19-May-2017

22-May-2017

22-May-2017

22-May-2017

22-May-2017

22-May-2017

DMSFT

DMSFT-20170616

16-Jun-2017

19-Jun-2017

19-Jun-2017

19-Jun-2017

19-Jun-2017

19-Jun-2017

DMSFT

DMSFT-20170721

21-Jul-2017

24-Jul-2017

24-Jul-2017

24-Jul-2017

24-Jul-2017

24-Jul-2017

DMSFT

DMSFT-20170818

18-Aug-2017

21-Aug-2017

21-Aug-2017

21-Aug-2017

21-Aug-2017

21-Aug-2017

DMSFT

DMSFT-20170915

15-Sep-2017

18-Sep-2017

18-Sep-2017

18-Sep-2017

18-Sep-2017

18-Sep-2017

DMSFT

DMSFT-20171020

20-Oct-2017

23-Oct-2017

23-Oct-2017

23-Oct-2017

23-Oct-2017

23-Oct-2017

DMSFT

DMSFT-20171117

17-Nov-2017

20-Nov-2017

20-Nov-2017

20-Nov-2017

20-Nov-2017

20-Nov-2017

DMSFT

DMSFT-20171215

15-Dec-2017

18-Dec-2017

18-Dec-2017

18-Dec-2017

18-Dec-2017

18-Dec-2017

go Back

go Back

ดัชนีอิงวิธีการคำนวณที่เรียกว่า MSCI Global Investable Indexes (GIMI) Methodology เป็นวิธีการเข้าถึงโครงสร้างดัชนีที่เข้าใจได้และมีความสม่ำเสมอ ซึ่งให้มุมมองที่สำคัญระหว่างประเทศและการเปรียบเทียบข้ามภูมิภาคอย่างทั่วถึงทุกขนาดหลักทรัพย์ตามราคาตลาด เซ็กเมนต์และการรวมกันของหมวดธุรกิจและรูปแบบ วิธีการคำนวณนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้โอกาสการลงทุนที่เกี่ยวข้องครอบคลุมอย่างทั่วถึง ซึ่งมีการกำหนดไว้ด้วยการตอกย้ำสภาพคล่องของดัชนี ความสามารถในการเข้าลงทุนของนักลงทุนและความสามารถในการลงทุนตามได้

ดัชนีจะได้รับการทบทวนเป็นไตรมาส กล่าวคือ ในเดือนกุมภาพันธ์ พฤษภาคม สิงหาคมและพฤศจิกายน ด้วยจุดประสงค์เพื่อสะท้อนการเปลี่ยนแปลงในตลาดหลักทรัพย์อ้างอิงได้ทันท่วงที ในขณะที่มีการจำกัดปริมาณหุ้นหมุนเวียนของดัชนีที่สูงเกินไป ในช่วงการทบทวนดัชนีครึ่งปีในเดือนพฤษภาคมและพฤศจิกายน ดัชนีจะได้รับการปรับสมดุลใหม่และจุดตัดขาดทุนหลักทรัพย์ขนาดใหญ่กับขนาดกลางจะถูกคำนวณใหม่

สัญญา

พารามิเตอร์

สัญลักษณ์ของสัญญา

DMSI

หลักทรัพย์อ้างอิง

MSCI INDIA (INR, PRICE) INDEX

ขนาดสัญญา

25

มูลค่าธุรกรรมตามสัญญา (Notional Contract Value)

(ราคา * ขนาดสัญญา) เป็น USD

สกุลเงินในการซื้อขาย

USD

สกุลเงินในการชำระหนี้

USD

การเสนอราคาซื้อขาย

ราคาตราสารทุนอ้างอิงที่แสดงเป็น USD ((ตัวอย่าง: ราคาเสนอซื้อ: 1068.B850 / คำสั่งเสนอขาย 1069.50)

ช่วงห่างของราคาขั้นต่ำ (Tick Size)

0.5

มูลค่า Tick

USD 12.5

หลักการชำระหนี้

ชำระด้วยเงินสด

ราคาสำหรับการส่งมอบหรือใช้อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของราคาเพื่อใช้ชำระหนี้ด้วยเงินสดในวันซื้อขายวันสุดท้าย

อิงตามราคาปิดของดัชนี MSCI (INR, PRICE) ตามที่เผยแพร่โดย MSCI Inc. ในวันทำการซื้อขายวันสุดท้ายที่มีการปัดตัวเลขให้เป็นจำนวนเต็มสำหรับ tick ใกล้ที่สุด

วันทำการซื้อขายวันสุดท้าย*

วันพฤหัสบดีสุดท้ายของเดือนปฏิทิน

วันทำการซื้อขาย

วันจันทร์ถึงวันศุกร์

ช่วงเวลาในการซื้อขาย

07:00 - 23:55 นาฬิกาตามเวลาของดูไบ (GMT+4)

เดือนที่ทำการซื้อขาย

ชุดสามเดือนต่อเนื่อง, หนึ่งเดือนของไตรมาสและ 1 calendar spread ระหว่างเดือนแรกและเดือนที่สอง

รายการสัญญาใหม่

วันทำการต่อเนื่องจากวันทำการซื้อขายวันสุดท้ายทันที

ขนาดคำสั่งสูงสุด

200 ลอต

หลักประกันเริ่มต้นอิงตาม SPAN

(อิงตาม SPAN มีแนวโน้มจะเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราว)

หลักประกันระหว่างเดือน

มีการเสนอผลกำไร 100% ที่ตำแหน่ง calendar spread

ขีดจำกัดการเคลื่อนไหวของราคาแต่ละวัน

ไม่จำกัด ** ดูที่หมายเหตุ 2

หมายเหตุ 1*: ในวันทำการซื้อขายวันสุดท้าย สัญญาที่สิ้นอายุจะไม่สามารถนำไปซื้อขายได้ที่เวลา 14:00 นาฬิกาตามเวลาของดูไบ (GMT +4)

หมายเหตุ 2**: เพื่อหลีกเลี่ยงความผิดพลาดจากมนุษย์ (fat finger) ความแตกต่างของกรอบราคาควรจะเป็น 25 จุดจากราคาการชำระหนี้ก่อนหน้า เช่น หากราคาการชำระหนี้ก่อนหน้าเป็น 1070 ความแตกต่างของกรอบราคาจะเป็นตั้งแต่ 1045.00 ถึง 1095.00 ตลาดแลกเปลี่ยนควรจะผ่อนปรนช่วงราคาในระหว่างวันของสัญญาที่จวนเข้าใกล้ 500 จุด

ผลิตภัณฑ์

สัญญา

วันที่สุดท้ายในการซื้อขาย

วันที่สิ้นอายุ

วันที่เริ่มการเสนอซื้อ

วันที่สิ้นสุดการเสนอซื้อ

วันที่เริ่มการส่งมอบ

วันที่สิ้นสุดการส่งมอบ

DMSI

DMSI-20170125

25-ม.ค.-2017

25-ม.ค.-2017

26-ม.ค.-2017

26-ม.ค.-2017

26-ม.ค.-2017

26-ม.ค.-2017

DMSI

DMSI-20170223

23-ก.พ.-2017

23-ก.พ.-2017

24-ก.พ.-2017

24-ก.พ.-2017

24-ก.พ.-2017

24-ก.พ.-2017

DMSI

DMSI-20170330

30-มี.ค.-2017

30-มี.ค.-2017

31-มี.ค.-2017

31-มี.ค.-2017

31-มี.ค.-2017

31-มี.ค.-2017

DMSI

DMSI-20170427

27-เม.ย.-2017

27-เม.ย.-2017

28-เม.ย.-2017

28-เม.ย.-2017

28-เม.ย.-2017

28-เม.ย.-2017

DMSI

DMSI-20170525

25-พ.ค.-2017

25-พ.ค.-2017

26-พ.ค.-2017

26-พ.ค.-2017

26-พ.ค.-2017

26-พ.ค.-2017

DMSI

DMSI-20170629

29-มิ.ย.-2017

29-มิ.ย.-2017

30-มิ.ย.-2017

30-มิ.ย.-2017

30-มิ.ย.-2017

30-มิ.ย.-2017

DMSI

DMSI-20170727

27-ก.ค.-2017

27-ก.ค.-2017

28-ก.ค.-2017

28-ก.ค.-2017

28-ก.ค.-2017

28-ก.ค.-2017

DMSI

DMSI-20170831

31-ส.ค.-2017

31-ส.ค.-2017

04-ก.ย.-2017

04-ก.ย.-2017

04-ก.ย.-2017

04-ก.ย.-2017

DMSI

DMSI-20170928

28-ก.ย.-2017

28-ก.ย.-2017

29-ก.ย.-2017

29-ก.ย.-2017

29-ก.ย.-2017

29-ก.ย.-2017

DMSI

DMSI-20171026

26-ต.ค.-2017

26-ต.ค.-2017

27-ต.ค.-2017

27-ต.ค.-2017

27-ต.ค.-2017

27-ต.ค.-2017

DMSI

DMSI-20171130

30-พ.ย.-2017

30-พ.ย.-2017

04-ธ.ค.-2017

04-ธ.ค.-2017

04-ธ.ค.-2017

04-ธ.ค.-2017

DMSI

DMSI-20171228

28-ธ.ค.-2017

28-ธ.ค.-2017

29-ธ.ค.-2017

29-ธ.ค.-2017

29-ธ.ค.-2017

29-ธ.ค.-2017

go Back

go Back

ดัชนีอิงวิธีการคำนวณที่เรียกว่า MSCI Global Investable Indexes (GIMI) Methodology เป็นวิธีการเข้าถึงโครงสร้างดัชนีที่เข้าใจได้และมีความสม่ำเสมอ ซึ่งให้มุมมองที่สำคัญระหว่างประเทศและการเปรียบเทียบข้ามภูมิภาคอย่างทั่วถึงทุกขนาดหลักทรัพย์ตามราคาตลาด เซ็กเมนต์และการรวมกันของหมวดธุรกิจและรูปแบบ วิธีการคำนวณนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้โอกาสการลงทุนที่เกี่ยวข้องครอบคลุมอย่างทั่วถึง ซึ่งมีการกำหนดไว้ด้วยการตอกย้ำสภาพคล่องของดัชนี ความสามารถในการเข้าลงทุนของนักลงทุนและความสามารถในการลงทุนตามได้

ดัชนีจะได้รับการทบทวนเป็นไตรมาส กล่าวคือ ในเดือนกุมภาพันธ์ พฤษภาคม สิงหาคมและพฤศจิกายน ด้วยจุดประสงค์เพื่อสะท้อนการเปลี่ยนแปลงในตลาดหลักทรัพย์อ้างอิงได้ทันท่วงที ในขณะที่มีการจำกัดปริมาณหุ้นหมุนเวียนของดัชนีที่สูงเกินไป ในช่วงการทบทวนดัชนีครึ่งปีในเดือนพฤษภาคมและพฤศจิกายน ดัชนีจะได้รับการปรับสมดุลใหม่และจุดตัดขาดทุนหลักทรัพย์ขนาดใหญ่กับขนาดกลางจะถูกคำนวณใหม่

สัญญา

พารามิเตอร์

สัญลักษณ์ของสัญญา

DMSU

หลักทรัพย์อ้างอิง

MSCI INDIA (USD, NTR) INDEX

ขนาดสัญญา

50

มูลค่าธุรกรรมตามสัญญา (Notional Contract Value)

(ราคา * ขนาดสัญญา) เป็น USD

สกุลเงินในการซื้อขาย

USD

สกุลเงินในการชำระหนี้

USD

การเสนอราคาซื้อขาย

ราคาตราสารทุนอ้างอิงที่แสดงเป็น USD ((ตัวอย่าง: ราคาเสนอซื้อ: 535.50 / คำสั่งเสนอขาย 536.25)

ช่วงห่างของราคาขั้นต่ำ (Tick Size)

0.25

มูลค่า Tick

USD 12.5

หลักการชำระหนี้

ชำระด้วยเงินสด

ราคาสำหรับการส่งมอบหรือใช้อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของราคาเพื่อใช้ชำระหนี้ด้วยเงินสดในวันซื้อขายวันสุดท้าย

อิงตามราคาปิดของดัชนี MSCI (USD, NTR) ตามที่เผยแพร่โดย MSCI Inc. ในวันทำการซื้อขายวันสุดท้ายที่มีการปัดตัวเลขให้เป็นจำนวนเต็มสำหรับ tick ใกล้ที่สุด

วันทำการซื้อขายวันสุดท้าย*

;วันศุกร์ที่สามของเดือนของสัญญา หากเป็นวันหยุดในอินเดียหรือในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ให้ใช้วันทำการย้อนหลัง

วันทำการซื้อขาย

วันจันทร์ถึงวันศุกร์

ช่วงเวลาในการซื้อขาย

07:00 - 23:55 นาฬิกาตามเวลาของดูไบ (GMT+4)

เดือนที่ทำการซื้อขาย

ชุดสามเดือนต่อเนื่อง, 4 เดือนเป็นไตรมาสและ 1 calendar spread ระหว่างเดือนแรกและเดือนที่สอง

รายการสัญญาใหม่

วันทำการต่อเนื่องจากวันทำการซื้อขายวันสุดท้ายทันที

ขนาดคำสั่งสูงสุด

200 ลอต

หลักประกันเริ่มต้นอิงตาม SPAN

(อิงตาม SPAN มีแนวโน้มจะเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราว)

หลักประกันระหว่างเดือน

มีการเสนอผลกำไร 100% ที่ตำแหน่ง calendar spread

ขีดจำกัดการเคลื่อนไหวของราคาแต่ละวัน

ไม่จำกัด ** ดูที่หมายเหตุ 2

หมายเหตุ 1*: ในวันทำการซื้อขายวันสุดท้าย สัญญาที่สิ้นอายุจะไม่สามารถนำไปซื้อขายได้ที่เวลา 14:00 นาฬิกาตามเวลาของดูไบ (GMT +4)

หมายเหตุ 2**: เพื่อหลีกเลี่ยงความผิดพลาดจากมนุษย์ (fat finger) ความแตกต่างของกรอบราคาควรจะเป็น 15 จุดจากราคาการชำระหนี้ก่อนหน้า เช่น หากราคาการชำระหนี้ก่อนหน้าเป็น 540.00 ความแตกต่างของกรอบราคาจะเป็นตั้งแต่ 525.00 ถึง 555.00 ตลาดแลกเปลี่ยนควรจะผ่อนปรนช่วงราคาในระหว่างวันของสัญญาที่จวนเข้าใกล้ 15 จุด

ผลิตภัณฑ์

สัญญา

วันที่สุดท้ายในการซื้อขาย

วันที่สิ้นอายุ

วันที่เริ่มการเสนอซื้อ

วันที่สิ้นสุดการเสนอซื้อ

วันที่เริ่มการส่งมอบ

วันที่สิ้นสุดการส่งมอบ

DMSU

DMSU-20170120

20-ม.ค.-2017

20-ม.ค.-2017

23-ม.ค.-2017

23-ม.ค.-2017

23-ม.ค.-2017

23-ม.ค.-2017

DMSU

DMSU-20170217

17-ก.พ.-2017

17-ก.พ.-2017

20-ก.พ.-2017

20-ก.พ.-2017

20-ก.พ.-2017

20-ก.พ.-2017

DMSU

DMSU-20170317

17-มี.ค.-2017

17-มี.ค.-2017

20-มี.ค.-2017

20-มี.ค.-2017

20-มี.ค.-2017

20-มี.ค.-2017

DMSU

DMSU-20170421

21-เม.ย.-2017

21-เม.ย.-2017

25-เม.ย.-2017

25-เม.ย.-2017

25-เม.ย.-2017

25-เม.ย.-2017

DMSU

DMSU-20170519

19-พ.ค.-2017

19-พ.ค.-2017

22-พ.ค.-2017

22-พ.ค.-2017

22-พ.ค.-2017

22-พ.ค.-2017

DMSU

DMSU-20170616

16-มิ.ย.-2017

16-มิ.ย.-2017

19-มิ.ย.-2017

19-มิ.ย.-2017

19-มิ.ย.-2017

19-มิ.ย.-2017

DMSU

DMSU-20170721

21-ก.ค.-2017

21-ก.ค.-2017

24-ก.ค.-2017

24-ก.ค.-2017

24-ก.ค.-2017

24-ก.ค.-2017

DMSU

DMSU-20170818

18-ส.ค.-2017

18-ส.ค.-2017

21-ส.ค.-2017

21-ส.ค.-2017

21-ส.ค.-2017

21-ส.ค.-2017

DMSU

DMSU-20170915

15-ก.ย.-2017

15-ก.ย.-2017

18-ก.ย.-2017

18-ก.ย.-2017

18-ก.ย.-2017

18-ก.ย.-2017

DMSU

DMSU-20171020

20-ต.ค.-2017

20-ต.ค.-2017

23-ต.ค.-2017

23-ต.ค.-2017

23-ต.ค.-2017

23-ต.ค.-2017

DMSU

DMSU-20171117

17-พ.ย.-2017

17-พ.ย.-2017

20-พ.ย.-2017

20-พ.ย.-2017

20-พ.ย.-2017

20-พ.ย.-2017

DMSU

DMSU-20171215

15-ธ.ค.-2017

15-ธ.ค.-2017

18-ธ.ค.-2017

18-ธ.ค.-2017

18-ธ.ค.-2017

18-ธ.ค.-2017

go Back

go Back

สัญญาซื้อขายหุ้นสามัญล่วงหน้า DGCX (SSF) เป็นผลิตภัณฑ์สัญญาซื้อขายหลักทรัพย์ล่วงหน้าระหว่างประเทศตัวแรกในตะวันออกกลาง ซึ่งจะจัดหาตัวแทนสำหรับการประเมินประสิทธิภาพต่อราคาของหุ้นบลูชิพทั่วโลก ผู้เล่นสามารถทำซ้ำการเทรดและกลยุทธ์การลงทุนของตนเองได้โดยการใช้สัญญาที่มีการเทรดบนแพลตฟอร์ม DGCX และมีการชำระเป็นเงินสด

DGCX SSF ตอบสนองต่อความต้องการของนักเก็งกำไรและนักลงทุนที่มองหาการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศสำหรับหุ้นบลูชิพ ซึ่งประกอบไปด้วยนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนอิสระ กองทุนรวมทั่วไป กองทุนรวมเพื่อความเสี่ยงที่กำลังมองหาโอกาสในการเทรดและเพิ่มพูนประสบการณ์สำหรับการเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์ระหว่างประเทศ ผู้เล่นสามารถเปิดสัญญาณซื้อ (Buy SSF) หรือเปิดสัญญาณขาย (Sell SSF) เพื่อทำการเทรดมุมมองหรือป้องกันความเสี่ยงตำแหน่งการลงทุนอ้างอิง

สัญญา

พารามิเตอร์

สัญลักษณ์ของสัญญา

DRIL

หลักทรัพย์อ้างอิง

RELIANCE LTD. INDIA EQUITY

ขนาดสัญญา

5

มูลค่าธุรกรรมตามสัญญา (Notional Contract Value)

(ราคา * ขนาดสัญญา) เป็น USD

สกุลเงินในการซื้อขาย

USD

สกุลเงินในการชำระหนี้

USD

การเสนอราคาซื้อขาย

ราคาตราสารทุนอ้างอิงที่แสดงเป็น USD ((ตัวอย่าง: ราคาเสนอซื้อ: 1060.20/ คำสั่งเสนอขาย 1060.80)

ช่วงห่างของราคาขั้นต่ำ (Tick Size)

0.2

มูลค่า Tick

USD 1

หลักการชำระหนี้

ชำระด้วยเงินสด

ราคาสำหรับการส่งมอบหรือใช้อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของราคาเพื่อใช้ชำระหนี้ด้วยเงินสดในวันซื้อขายวันสุดท้าย

อิงราคาปิดของตลาดของหลักทรัพย์อ้างอิงในวันทำการซื้อขายวันสุดท้ายในตลาดต้นกำเนิด (แหล่งที่มา: ผลงานที่ไม่มีลิขสิทธิ์คุ้มครอง)

วันทำการซื้อขายวันสุดท้าย

วันพฤหัสบดีสุดท้ายของเดือนปฏิทิน

วันทำการซื้อขาย

วันจันทร์ถึงวันศุกร์

ช่วงเวลาในการซื้อขาย

07:00 - 23:55 นาฬิกาตามเวลาของดูไบ (GMT+4)

เดือนที่ทำการซื้อขาย

ชุดสอง (2) เดือนแรกและ 1 calendar spread

รายการสัญญาใหม่

วันทำการต่อเนื่องจากวันทำการซื้อขายวันสุดท้ายทันที

ขนาดคำสั่งสูงสุด

1,000 ลอต

หลักประกันเริ่มต้นอิงตาม SPAN

(อิงตาม SPAN มีแนวโน้มจะเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราว)

หลักประกันระหว่างเดือน

มีการเสนอผลกำไร 100% ที่ตำแหน่ง calendar spread

ขีดจำกัดการเคลื่อนไหวของราคาแต่ละวัน

ไม่จำกัด หมายเหตุ 1*

หมายเหตุ 1*: เพื่อหลีกเลี่ยงความผิดพลาดจากมนุษย์ (fat finger) ความแตกต่างของกรอบราคาควรจะเป็น 5% จากราคาการชำระหนี้ก่อนหน้า เช่น หากราคาการชำระหนี้ก่อนหน้าเป็น USD 1060.20 ความแตกต่างของกรอบราคาจะเป็น USD 53 เช่น ตั้งแต่ (USD 1007.00 ถึง USD 1113.00) ตลาดแลกเปลี่ยนควรจะผ่อนปรนช่วงราคาในระหว่างวันของสัญญาที่จวนจะถึงขีดจำกัด 5%

หมายเหตุ 2**: ในกรณีของรายการที่มีผลกระทบต่อหุ้นอ้างอิง (Corporate Action) บางอย่าง ตลาดแลกเปลี่ยนอาจจะส่งผลกระทบการชำระหนี้ด้วยเงินสดเท่านั้นของสัญญาที่มีทั้งหมดต่อสัญญา SSF ที่เกี่ยวข้องในวันสุดท้ายที่ได้รับผลกำไร (Cum-Date) โดยสัมพันธ์กับรายการที่มีผลกระทบต่อหุ้นอ้างอิงตามที่ระบุไว้ในข้อบัญญัติ R.3.1 ของ DGCX

หมายเหตุ 3**: ในวันทำการซื้อขายวันสุดท้าย สัญญาที่สิ้นอายุจะไม่สามารถนำไปซื้อขายได้ที่เวลา 14:00 นาฬิกาตามเวลาของดูไบ (GMT +4)

ผลิตภัณฑ์

สัญญา

วันที่สุดท้ายในการซื้อขาย

วันที่สิ้นอายุ

วันที่เริ่มการเสนอซื้อ

วันที่สิ้นสุดการเสนอซื้อ

วันที่เริ่มการส่งมอบ

วันที่สิ้นสุดการส่งมอบ

DRIL

DRIL-20170125

25-ม.ค.-2017

26-ม.ค.-2017

26-ม.ค.-2017

26-ม.ค.-2017

26-ม.ค.-2017

26-ม.ค.-2017

DRIL

DRIL-20170223

23-ก.พ.-2017

24-ก.พ.-2017

24-ก.พ.-2017

24-ก.พ.-2017

24-ก.พ.-2017

24-ก.พ.-2017

DRIL

DRIL-20170330

30-มี.ค.-2017

31-มี.ค.-2017

31-มี.ค.-2017

31-มี.ค.-2017

31-มี.ค.-2017

31-มี.ค.-2017

DRIL

DRIL-20170427

27-เม.ย.-2017

28-เม.ย.-2017

28-เม.ย.-2017

28-เม.ย.-2017

28-เม.ย.-2017

28-เม.ย.-2017

DRIL

DRIL-20170525

25-พ.ค.-2017

26-พ.ค.-2017

26-พ.ค.-2017

26-พ.ค.-2017

26-พ.ค.-2017

26-พ.ค.-2017

DRIL

DRIL-20170629

29-มิ.ย.-2017

30-มิ.ย.-2017

30-มิ.ย.-2017

30-มิ.ย.-2017

30-มิ.ย.-2017

30-มิ.ย.-2017

DRIL

DRIL-20170727

27-ก.ค.-2017

28-ก.ค.-2017

28-ก.ค.-2017

28-ก.ค.-2017

28-ก.ค.-2017

28-ก.ค.-2017

DRIL

DRIL-20170831

31-ส.ค.-2017

04-ก.ย.-2017

04-ก.ย.-2017

04-ก.ย.-2017

04-ก.ย.-2017

04-ก.ย.-2017

DRIL

DRIL-20170928

28-ก.ย.-2017

29-ก.ย.-2017

29-ก.ย.-2017

29-ก.ย.-2017

29-ก.ย.-2017

29-ก.ย.-2017

DRIL

DRIL-20171026

26-ต.ค.-2017

27-ต.ค.-2017

27-ต.ค.-2017

27-ต.ค.-2017

27-ต.ค.-2017

27-ต.ค.-2017

DRIL

DRIL-20171130

30-พ.ย.-2017

04-ธ.ค.-2017

04-ธ.ค.-2017

04-ธ.ค.-2017

04-ธ.ค.-2017

04-ธ.ค.-2017

DRIL

DRIL-20171228

28-ธ.ค.-2017

29-ธ.ค.-2017

29-ธ.ค.-2017

29-ธ.ค.-2017

29-ธ.ค.-2017

29-ธ.ค.-2017

go Back

go Back

สัญญาซื้อขายหุ้นสามัญล่วงหน้า DGCX (SSF) เป็นผลิตภัณฑ์สัญญาซื้อขายหลักทรัพย์ล่วงหน้าระหว่างประเทศตัวแรกในตะวันออกกลาง ซึ่งจะจัดหาตัวแทนสำหรับการประเมินประสิทธิภาพต่อราคาของหุ้นบลูชิพทั่วโลก ผู้เล่นสามารถทำซ้ำการเทรดและกลยุทธ์การลงทุนของตนเองได้โดยการใช้สัญญาที่มีการเทรดบนแพลตฟอร์ม DGCX และมีการชำระเป็นเงินสด

DGCX SSF ตอบสนองต่อความต้องการของนักเก็งกำไรและนักลงทุนที่มองหาการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศสำหรับหุ้นบลูชิพ ซึ่งประกอบไปด้วยนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนอิสระ กองทุนรวมทั่วไป กองทุนรวมเพื่อความเสี่ยงที่กำลังมองหาโอกาสในการเทรดและเพิ่มพูนประสบการณ์สำหรับการเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์ระหว่างประเทศ ผู้เล่นสามารถเปิดสัญญาณซื้อ (Buy SSF) หรือเปิดสัญญาณขาย (Sell SSF) เพื่อทำการเทรดมุมมองหรือป้องกันความเสี่ยงตำแหน่งการลงทุนอ้างอิง

สัญญา

พารามิเตอร์

สัญลักษณ์ของสัญญา

DSBIN

อ้างอิง

STATE BANK OF INDIA LTD. INDIA EQUITY

ขนาดสัญญา

25

มูลค่าในสัญญา

(ราคา * ขนาดสัญญา) เป็น USD

สกุลเงินในการซื้อขาย

USD

สกุลเงินในการชำระบัญชี

USD

การเสนอราคา

ราคาหุ้นอ้างอิงเป็น USD ((ยกตัวอย่าง: ราคาเสนอซื้อ: 250.10 / ราคาเสนอขาย 250.15)

Tick Size

0.05

Tick Value

USD 1.25

หลักเกณฑ์การชำระราคา

ชำระราคาด้วยเงินสด

ราคาสำหรับชำระด้วยเงินสดเมื่อสัญญาสิ้นสุดลง

โดยยึดจากราคาปิดตลาดของสินค้าอ้างอิงในวันสุดท้ายของการซื้อขาย ณ Home Market (ที่มา: โดเมนสาธารณะ)

วันสุดท้ายของการซื้อขาย

วันพฤหัสบดีสุดท้ายของเดือน

วันซื้อขาย

วันจันทร์ถึงวันศุกร์

ชั่วโมงซื้อขาย

07:00 - 23:55 ตามเวลาของดูไบ (GMT+4)

เดือนซื้อขาย

สองเดือนแรกและหนึ่ง Calendar Spread

รายชื่อสัญญาใหม่

วันทำการที่ถัดจากวันสุดท้ายของการซื้อขาย

ขนาดของคำสั่งซื้อสูงสุด

1,000 ล็อต

เงินประกันขั้นต้นอ้างอิงตาม SPAN

(อ้างอิงตาม SPAN, อาจเปลี่ยนแปลงได้เป็นระยะ)

เงินประกันระหว่างเดือน

ผลประโยชน์ 100% ตามตำแหน่งของ Calendar Spread

การเปลี่ยนแปลงราคาซื้อขายสูงสุดในแต่ละวัน

ไม่จำกัด, หมายเหตุ 1*

หมายเหตุ 1*: เพื่อเลี่ยงข้อผิดพลาด ช่วงราคาจะอยู่ที่ 5% จากราคาที่ชำระก่อนหน้า เช่น ถ้าราคาที่ชำระก่อนหน้าคือ USD 250.00 ช่วงราคาที่ว่านี้จะเท่ากับ USD 12.50 นั่นก็คือช่วงราคา (USD 237.50 ถึง USD 262.50) ตลาดหลักทรัพย์จะผ่อนปรนราคาระหว่างวันสำหรับราคาของสัญญาที่เข้าใกล้ขอบเขต 5% ดังกล่าว

หมายเหตุ 2**: ตลาดหลักทรัพย์มีสิทธิ์ที่จะตอบสนองต่อการดำเนินการบางอย่างของบริษัทได้ ด้วยการสั่งให้มีการชำระราคาเร็วขึ้นด้วยเงินสดในวันที่ขึ้นเครื่องหมาย CD เป็นวันสุดท้าย อันจะมีผลต่อสัญญา SSF ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ตามกฎเกณฑ์ของ DGCX By-Laws R.3.1

หมายเหตุ 3**: ในวันสุดท้ายของการซื้อขาย สัญญาที่กำลังจะหมดอายุจะไม่สามารถขายได้อีกต่อไปตั้งแต่เวลา 14:00 ตามเวลาของดูไบ (GMT +4)

สินค้า

สัญญา

วันสุดท้ายของการซื้อขาย

วันหมดอายุ

วันเริ่มต้นการประมูล

วันสิ้นสุดการประมูล

วันเริ่มต้นการส่งมอบ

วันสิ้นสุดการส่งมอบ

DSBIN

DSBIN-20170125

25 ม.ค. 2017

26 ม.ค. 2017

26 ม.ค. 2017

26 ม.ค. 2017

26 ม.ค. 2017

26 ม.ค. 2017

DSBIN

DSBIN-20170223

23 ก.พ. 2017

24 ก.พ. 2017

24 ก.พ. 2017

24 ก.พ. 2017

24 ก.พ. 2017

24 ก.พ. 2017

DSBIN

DSBIN-20170330

30 มี.ค. 2017

31 มี.ค. 2017

31 มี.ค. 2017

31 มี.ค. 2017

31 มี.ค. 2017

31 มี.ค. 2017

DSBIN

DSBIN-20170427

27 เม.ย. 2017

28 เม.ย. 2017

28 เม.ย. 2017

28 เม.ย. 2017

28 เม.ย. 2017

28 เม.ย. 2017

DSBIN

DSBIN-20170525

25 พ.ค. 2017

26 พ.ค. 2017

26 พ.ค. 2017

26 พ.ค. 2017

26 พ.ค. 2017

26 พ.ค. 2017

DSBIN

DSBIN-20170629

29 มิ.ย. 2017

30 มิ.ย. 2017

30 มิ.ย. 2017

30 มิ.ย. 2017

30 มิ.ย. 2017

30 มิ.ย. 2017

DSBIN

DSBIN-20170727

27 ก.ค. 2017

28 ก.ค. 2017

28 ก.ค. 2017

28 ก.ค. 2017

28 ก.ค. 2017

28 ก.ค. 2017

DSBIN

DSBIN-20170831

31 ส.ค. 2017

04 ก.ย. 2017

04 ก.ย. 2017

04 ก.ย. 2017

04 ก.ย. 2017

04 ก.ย. 2017

DSBIN

DSBIN-20170928

28 ก.ย. 2017

29 ก.ย. 2017

29 ก.ย. 2017

29 ก.ย. 2017

29 ก.ย. 2017

29 ก.ย. 2017

DSBIN

DSBIN-20171026

26 ต.ค. 2017

27 ต.ค. 2017

27 ต.ค. 2017

27 ต.ค. 2017

27 ต.ค. 2017

27 ต.ค. 2017

DSBIN

DSBIN-20171130

30 พ.ย. 2017

04 ธ.ค. 2017

04 ธ.ค. 2017

04 ธ.ค. 2017

04 ธ.ค. 2017

04 ธ.ค. 2017

DSBIN

DSBIN-20171228

28 ธ.ค. 2017

29 ธ.ค. 2017

29 ธ.ค. 2017

29 ธ.ค. 2017

29 ธ.ค. 2017

29 ธ.ค. 2017

go Back

go Back

สัญญาซื้อขายหุ้นสามัญล่วงหน้า DGCX (SSF) เป็นผลิตภัณฑ์สัญญาซื้อขายหลักทรัพย์ล่วงหน้าระหว่างประเทศตัวแรกในตะวันออกกลาง ซึ่งจะจัดหาตัวแทนสำหรับการประเมินประสิทธิภาพต่อราคาของหุ้นบลูชิพทั่วโลก ผู้เล่นสามารถทำซ้ำการเทรดและกลยุทธ์การลงทุนของตนเองได้โดยการใช้สัญญาที่มีการเทรดบนแพลตฟอร์ม DGCX และมีการชำระเป็นเงินสด

DGCX SSF ตอบสนองต่อความต้องการของนักเก็งกำไรและนักลงทุนที่มองหาการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศสำหรับหุ้นบลูชิพ ซึ่งประกอบไปด้วยนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนอิสระ กองทุนรวมทั่วไป กองทุนรวมเพื่อความเสี่ยงที่กำลังมองหาโอกาสในการเทรดและเพิ่มพูนประสบการณ์สำหรับการเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์ระหว่างประเทศ ผู้เล่นสามารถเปิดสัญญาณซื้อ (Buy SSF) หรือเปิดสัญญาณขาย (Sell SSF) เพื่อทำการเทรดมุมมองหรือป้องกันความเสี่ยงตำแหน่งการลงทุนอ้างอิง

สัญญา

พารามิเตอร์

สัญลักษณ์ของสัญญา

DTTMT

หลักทรัพย์อ้างอิง

TATA MOTORS LTD. INDIA EQUITY

ขนาดสัญญา

10

มูลค่าธุรกรรมตามสัญญา (Notional Contract Value )

(ราคา * ขนาดสัญญา) เป็น USD

สกุลเงินในการซื้อขาย

USD

สกุลเงินในการชำระหนี้

USD

การเสนอราคาซื้อขาย

ราคาตราสารทุนอ้างอิงที่แสดงเป็น USD ((ตัวอย่าง: ราคาเสนอซื้อ: 540.10 / คำสั่งเสนอขาย 540.40)

ช่วงห่างของราคาขั้นต่ำ (Tick Size )

0.1

มูลค่า Tick

USD 1

หลักการชำระหนี้

ชำระด้วยเงินสด

ราคาสำหรับการส่งมอบหรือใช้อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของราคาเพื่อใช้ชำระหนี้ด้วยเงินสดในวันซื้อขายวันสุดท้าย

อิงราคาปิดของตลาดของหลักทรัพย์อ้างอิงในวันทำการซื้อขายวันสุดท้ายในตลาดต้นกำเนิด (แหล่งที่มา:ผลงานที่ไม่มีลิขสิทธิ์คุ้มครอง)

วันทำการซื้อขายวันสุดท้าย

วันพฤหัสบดีสุดท้ายของเดือนปฏิทิน

วันทำการซื้อขาย

วันจันทร์ถึงวันศุกร์

ช่วงเวลาในการซื้อขาย

07:00 - 23:55 นาฬิกาตามเวลาของดูไบ (GMT+4)

เดือนที่ทำการซื้อขาย

ชุดสอง (2) เดือนแรกและ 1 calendar spread

รายการสัญญาใหม่

วันทำการต่อเนื่องจากวันทำการซื้อขายวันสุดท้ายทันที

ขนาดคำสั่งสูงสุด

1,000 ลอต

หลักประกันเริ่มต้นอิงตาม SPAN

(อิงตาม SPAN มีแนวโน้มจะเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราว)

หลักประกันระหว่างเดือน

มีการเสนอผลกำไร 100% ที่ตำแหน่ง calendar spread

ขีดจำกัดการเคลื่อนไหวของราคาแต่ละวัน

ไม่จำกัด หมายเหตุ 1*

หมายเหตุ 1*: เพื่อหลีกเลี่ยงความผิดพลาดจากมนุษย์ (fat finger) ความแตกต่างของกรอบราคาควรจะเป็น 5% จากราคาการชำระหนี้ก่อนหน้า เช่น หากราคาการชำระหนี้ก่อนหน้าเป็น USD 540.00 ความแตกต่างของกรอบราคาจะเป็น USD 27 เช่น ตั้งแต่ (USD 513.00 ถึง USD 567.00) ตลาดแลกเปลี่ยนควรจะผ่อนปรนช่วงราคาในระหว่างวันของสัญญาที่จวนจะถึงขีดจำกัด 5%

หมายเหตุ 2**: ในกรณีของรายการที่มีผลกระทบต่อหุ้นอ้างอิง (Corporate Action) บางอย่าง ตลาดแลกเปลี่ยนอาจจะส่งผลกระทบการชำระหนี้ด้วยเงินสดเท่านั้นของสัญญาที่มีทั้งหมดต่อสัญญา SSF ที่เกี่ยวข้องในวันสุดท้ายที่ได้รับผลกำไร (Cum-Date) โดยสัมพันธ์กับรายการที่มีผลกระทบต่อหุ้นอ้างอิงตามที่ระบุไว้ในข้อบัญญัติ R.3.1 ของ DGCX

ผลิตภัณฑ์

สัญญา

วันที่สุดท้ายในการซื้อขาย

วันที่สิ้นอายุ

วันที่เริ่มการเสนอซื้อ

วันที่สิ้นสุดการเสนอซื้อ

วันที่เริ่มการส่งมอบ

วันที่สิ้นสุดการส่งมอบ

DTTMT

DTTMT-20170125

25-ม.ค.-2017

26-ม.ค.-2017

26-ม.ค.-2017

26-ม.ค.-2017

26-ม.ค.-2017

26-ม.ค.-2017

DTTMT

DTTMT-20170223

23-ก.พ.-2017

24-ก.พ.-2017

24-ก.พ.-2017

24-ก.พ.-2017

24-ก.พ.-2017

24-ก.พ.-2017

DTTMT

DTTMT-20170330

30-มี.ค.-2017

31-มี.ค.-2017

31-มี.ค.-2017

31-มี.ค.-2017

31-มี.ค.-2017

31-มี.ค.-2017

DTTMT

DTTMT-20170427

27-เม.ย.-2017

28-เม.ย.-2017

28-เม.ย.-2017

28-เม.ย.-2017

28-เม.ย.-2017

28-เม.ย.-2017

DTTMT

DTTMT-20170525

25-พ.ค.-2017

26-พ.ค.-2017

26-พ.ค.-2017

26-พ.ค.-2017

26-พ.ค.-2017

26-พ.ค.-2017

DTTMT

DTTMT-20170629

29-มิ.ย.-2017

30-มิ.ย.-2017

30-มิ.ย.-2017

30-มิ.ย.-2017

30-มิ.ย.-2017

30-มิ.ย.-2017

DTTMT

DTTMT-20170727

27-ก.ค.-2017

28-ก.ค.-2017

28-ก.ค.-2017

28-ก.ค.-2017

28-ก.ค.-2017

28-ก.ค.-2017

DTTMT

DTTMT-20170831

31-ส.ค.-2017

04-ก.ย.-2017

04-ก.ย.-2017

04-ก.ย.-2017

04-ก.ย.-2017

04-ก.ย.-2017

DTTMT

DTTMT-20170928

28-ก.ย.-2017

29-ก.ย.-2017

29-ก.ย.-2017

29-ก.ย.-2017

29-ก.ย.-2017

29-ก.ย.-2017

DTTMT

DTTMT-20171026

26-ต.ค.-2017

27-ต.ค.-2017

27-ต.ค.-2017

27-ต.ค.-2017

27-ต.ค.-2017

27-ต.ค.-2017

DTTMT

DTTMT-20171130

30-Nov-2017

04-ธ.ค.-2017

04-ธ.ค.-2017

04-ธ.ค.-2017

04-ธ.ค.-2017

04-ธ.ค.-2017

DTTMT

DTTMT-20171228

28-ธ.ค.-2017

29-ธ.ค.-2017

29-ธ.ค.-2017

29-ธ.ค.-2017

29-ธ.ค.-2017

29-ธ.ค.-2017

go Back

go Back

สัญญาซื้อขายหุ้นสามัญล่วงหน้า DGCX (SSF) เป็นผลิตภัณฑ์สัญญาซื้อขายหลักทรัพย์ล่วงหน้าระหว่างประเทศตัวแรกในตะวันออกกลาง ซึ่งจะจัดหาตัวแทนสำหรับการประเมินประสิทธิภาพต่อราคาของหุ้นบลูชิพทั่วโลก ผู้เล่นสามารถทำซ้ำการเทรดและกลยุทธ์การลงทุนของตนเองได้โดยการใช้สัญญาที่มีการเทรดบนแพลตฟอร์ม DGCX และมีการชำระเป็นเงินสด

DGCX SSF ตอบสนองต่อความต้องการของนักเก็งกำไรและนักลงทุนที่มองหาการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศสำหรับหุ้นบลูชิพ ซึ่งประกอบไปด้วยนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนอิสระ กองทุนรวมทั่วไป กองทุนรวมเพื่อความเสี่ยงที่กำลังมองหาโอกาสในการเทรดและเพิ่มพูนประสบการณ์สำหรับการเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์ระหว่างประเทศ ผู้เล่นสามารถเปิดสัญญาณซื้อ (Buy SSF) หรือเปิดสัญญาณขาย (Sell SSF) เพื่อทำการเทรดมุมมองหรือป้องกันความเสี่ยงตำแหน่งการลงทุนอ้างอิง

สัญญา

พารามิเตอร์

สัญลักษณ์ของสัญญา

DTCS

หลักทรัพย์อ้างอิง

TCS LTD. INDIA EQUITY

ขนาดสัญญา

1

มูลค่าธุรกรรมตามสัญญา (Notional Contract Value)

(ราคา * ขนาดสัญญา) เป็น USD

สกุลเงินในการซื้อขาย

USD

สกุลเงินในการชำระหนี้

USD

การเสนอราคาซื้อขาย

ราคาตราสารทุนอ้างอิงที่แสดงเป็น USD ((ตัวอย่าง: ราคาเสนอซื้อ: 2330 / คำสั่งเสนอขาย 2333)

ช่วงห่างของราคาขั้นต่ำ (Tick Size)

1

มูลค่า Tick

USD 1

หลักการชำระหนี้

ชำระด้วยเงินสด

ราคาสำหรับการส่งมอบหรือใช้อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของราคาเพื่อใช้ชำระหนี้ด้วยเงินสดในวันซื้อขายวันสุดท้าย

อิงราคาปิดของตลาดของหลักทรัพย์อ้างอิงในวันทำการซื้อขายวันสุดท้ายในตลาดต้นกำเนิด (แหล่งที่มา: ผลงานที่ไม่มีลิขสิทธิ์คุ้มครอง)

วันทำการซื้อขายวันสุดท้าย

วันพฤหัสบดีสุดท้ายของเดือนปฏิทิน

วันทำการซื้อขาย

วันจันทร์ถึงวันศุกร์

ช่วงเวลาในการซื้อขาย

07:00 - 23:55 นาฬิกาตามเวลาของดูไบ (GMT+4)

เดือนที่ทำการซื้อขาย

ชุดสอง (2) เดือนแรกและ 1 calendar spread

รายการสัญญาใหม่

วันทำการต่อเนื่องจากวันทำการซื้อขายวันสุดท้ายทันที

ขนาดคำสั่งสูงสุด

1,000 ลอต

หลักประกันเริ่มต้นอิงตาม SPAN

(อิงตาม SPAN มีแนวโน้มจะเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราว)

หลักประกันระหว่างเดือน

มีการเสนอผลกำไร 100% ที่ตำแหน่ง calendar spread

ขีดจำกัดการเคลื่อนไหวของราคาแต่ละวัน

ไม่จำกัด หมายเหตุ1*

หมายเหตุ 1*: เพื่อหลีกเลี่ยงความผิดพลาดจากมนุษย์ (fat finger) ความแตกต่างของกรอบราคาควรจะเป็น 5% จากราคาการชำระหนี้ก่อนหน้า เช่น หากราคาการชำระหนี้ก่อนหน้าเป็นUSD 2300 ความแตกต่างของกรอบราคาจะเป็น USD 115 เช่น ตั้งแต่ (USD 2185 ถึง USD 2415) ตลาดแลกเปลี่ยนควรจะผ่อนปรนช่วงราคาในระหว่างวันของสัญญาที่จวนจะถึงขีดจำกัด 5%

หมายเหตุ 2**: ในกรณีของรายการที่มีผลกระทบต่อหุ้นอ้างอิง (Corporate Action) บางอย่าง ตลาดแลกเปลี่ยนอาจจะส่งผลกระทบการชำระหนี้ด้วยเงินสดเท่านั้นของสัญญาที่มีทั้งหมดต่อสัญญา SSF ที่เกี่ยวข้องในวันสุดท้ายที่ได้รับผลกำไร (Cum-Date) โดยสัมพันธ์กับรายการที่มีผลกระทบต่อหุ้นอ้างอิงตามที่ระบุไว้ในข้อบัญญัติ R.3.1 ของ DGCX

หมายเหตุ 3**: ในวันทำการซื้อขายวันสุดท้าย สัญญาที่สิ้นอายุจะไม่สามารถนำไปซื้อขายได้ที่เวลา 14:00 นาฬิกาตามเวลาของดูไบ (GMT +4)

ผลิตภัณฑ์

สัญญา

วันที่ทำการซื้อขายวันสุดท้าย

วันที่สิ้นอายุ

วันที่เริ่มการเสนอซื้อ

วันที่สิ้นสุดการเสนอซื้อ

วันที่เริ่มการส่งมอบ

วันที่สิ้นสุดการส่งมอบ

DTCS

DTCS-20170125

25-ม.ค.-2017

26-ม.ค.-2017

26-ม.ค.-2017

26-ม.ค.-2017

26-ม.ค.-2017

26-ม.ค.-2017

DTCS

DTCS-20170223

23-ก.พ.-2017

24-ก.พ.-2017

24-ก.พ.-2017

24-ก.พ.-2017

24-ก.พ.-2017

24-ก.พ.-2017

DTCS

DTCS-20170330

30-มี.ค.-2017

31-มี.ค.-2017

31-มี.ค.-2017

31-มี.ค.-2017

31-มี.ค.-2017

31-มี.ค.-2017

DTCS

DTCS-20170427

27-เม.ย.-2017

28-เม.ย.-2017

28-เม.ย.-2017

28-เม.ย.-2017

28-เม.ย.-2017

28-เม.ย.-2017

DTCS

DTCS-20170525

25-พ.ค.-2017

26-พ.ค.-2017

26-พ.ค.-2017

26-พ.ค.-2017

26-พ.ค.-2017

26-พ.ค.-2017

DTCS

DTCS-20170629

29-มิ.ย.-2017

30-มิ.ย.-2017

30-มิ.ย.-2017

30-มิ.ย.-2017

30-มิ.ย.-2017

30-มิ.ย.-2017

DTCS

DTCS-20170727

27-ก.ค.-2017

28-ก.ค.-2017

28-ก.ค.-2017

28-ก.ค.-2017

28-ก.ค.-2017

28-ก.ค.-2017

DTCS

DTCS-20170831

31-ส.ค.-2017

04-ก.ย.-2017

04-ก.ย.-2017

04-ก.ย.-2017

04-ก.ย.-2017

04-ก.ย.-2017

DTCS

DTCS-20170928

28-ก.ย.-2017

29-ก.ย.-2017

29-ก.ย.-2017

29-ก.ย.-2017

29-ก.ย.-2017

29-ก.ย.-2017

DTCS

DTCS-20171026

26-ต.ค.-2017

27-ต.ค.-2017

27-ต.ค.-2017

27-ต.ค.-2017

27-ต.ค.-2017

27-ต.ค.-2017

DTCS

DTCS-20171130

30-พ.ย.-2017

04-ธ.ค.-2017

04-ธ.ค.-2017

04-ธ.ค.-2017

04-ธ.ค.-2017

04-ธ.ค.-2017

DTCS

DTCS-20171228

28-ธ.ค.-2017

29-ธ.ค.-2017

29-ธ.ค.-2017

29-ธ.ค.-2017

29-ธ.ค.-2017

29-ธ.ค.-2017

go Back

เรียนรู้วิธีการซื้อขายจากการสาธิต

สำรวจโลกทางการเงินที่เต็มไปด้วยความเป็นไปได้ทางธุรกิจและการลงทุน เรียนรู้วิธีการซื้อขายจากการสาธิตและยกระดับประสบการณ์ในการซื้อขาย ซึ่งจะช่วยให้ท่านตัดสินใจในการลงทุนได้รวดเร็วขึ้น ทันทีที่มีประสบการณ์ ท่านจะสามารถตอบรับความเคลื่อนไหวที่สำคัญ ๆ ของตลาด ซึ่งจะช่วยให้ท่านติดตามความผันผวนตามแนวโน้มของตลาดได้

We wish you a lot of success!

พัฒนาความรู้ผ่านทางสื่ออบรม Webinar ของเรา

GULF BROKERS มีชุด Webinar ให้ลูกค้า ซึ่งจะนำท่านให้เข้าใกล้ตลาดการเงินแต่ละส่วนมากขึ้น ทำงานด้วยจิตวิทยา อ่านตารางราคาเฉพาะบางอย่างและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมปัจจุบันในการซื้อขาย Webinar ของเราเหมาะกับทั้งผู้เริ่มต้นและมืออาชีพที่มีประสบการณ์

ติดต่อเรา

เรายินดีตอบคำถามทุกครั้งที่ท่านมีข้อสงสัยหรือเพียงแค่ต้องการสอบถามข้อมูล โปรดอย่าลังเลที่จะติดต่อเรา เรามีบริการแผนกช่วยเหลือลูกค้าตลอด 24/5 ตั้งแต่วันอาทิตย์ถึงวันพฤหัสบดี