การซื้อขายมีความเสี่ยงและการลงทุนทั้งหมดของคุณอาจมีความเสี่ยง

โลหะ

MetaTrader 5

Contract Name

Contract Code

Currency

Initial Margin

ฟิวเจอร์ทองแดง

DCU

ดอลลาร์สหรัฐ

1400

อินเดียซิวเวอร์ “Quanto”

DIS

ดอลลาร์สหรัฐ

2100

สัญญาซื้อขายโลหะเงินล่วงหน้า

DS

ดอลลาร์สหรัฐ

900

สัญญาซื้อขายทองคำล่วงหน้า

DG

ดอลลาร์สหรัฐ

1400

สปอตทองคำ

DGSG

ดอลลาร์สหรัฐ

1400

ฟิวเจอร์ทองคำเซี่ยงไฮ้ DGCX

DSGC

ดอลลาร์สหรัฐ

9500

อินเดียโกลด์ “Quanto”

DIG

ดอลลาร์สหรัฐ

1050

go Back

ทองแดงเป็นองค์ประกอบโลหะที่ดัดและตีเป็นแผ่นบางได้ ซึ่งมีคุณสมบัติเฉพาะเป็นสีน้ำตาลแดง: นำมาใช้ในปริมาณมากเป็นสารเหนี่ยวนำไฟฟ้าและในการผลิตโลหะผสม เป็นทองเหลืองและสัมฤทธิ์ ทองแดงเป็นโลหะบริสุทธิ์ตามธรรมชาติ จึงเป็นแหล่งของโลหะชนิดแรกที่มนุษย์นำไปใช้ ประมาณ 8,000 ก่อนคริสต์ศักราช; เป็นโลหะชนิดแรกที่ถลุงได้จากแร่ ประมาณ 5,000 ก่อนคริสต์ศักราช; เป็นโลหะชนิดแรกที่ถูกหล่อขึ้นเป็นรูปร่างในแม่พิมพ์ ประมาณ 4,000 ก่อนคริสต์ศักราช; และยังเป็นโลหะชนิดแรกที่ตั้งใจนำไปผสมกับโลหะอีกชนิด ดีบุกเพื่อทำสัมฤทธิ์ ประมาณ 3,500 ก่อนคริสต์ศักราช

สัญญาซื้อขายสำหรับทองแดงบนแพลตฟอร์ม DGCX เสนอดัชนีมาตรฐานระหว่างประเทศในการกำหนดราคาสัญญาสำหรับนักลงทุน นักเก็งกำไร ผู้ถัวความเสี่ยงและนักค้ากำไร

 • แลกเปลี่ยนทัศนะเกี่ยวกับราคาสัญญาซื้อขายทองแดงล่วงหน้าของดัชนีอ้างอิงระหว่างประเทศ
 • โอกาสในการเก็งกำไรด้วยราคาดัชนีอ้างอิงของสัญญาฟอร์เวิร์ดและสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสำหรับทองแดงที่สัมพันธ์เชื่อมโยงกัน
 • โครงสร้างต้นทุนที่ต่ำ
 • มีการกำหนดเป็น USD มีจุดประสงค์เพื่อการจับคู่กลไกสำหรับการส่งมอบ
 • ลอตขนาด 5 MT
 • ช่วงห่างของราคาขั้นต่ำ (Tick Size) ที่ USD 1 ต่อ MT และ มูลค่า Tick ที่ USD 5
 • บริหารเงินประกันอย่างมีประสิทธิภาพเพื่ออัตราเลเวอเรจที่เหมาะสมที่สุด
 • 5 เดือนสัญญา (ครอบคลุมประมาณหนึ่งปีปฏิทิน) พร้อม ณ เวลาที่ระบุให้จุดใดจุดหนึ่ง
 • มีราคาแบบเรียลไทม์ให้ติดตามได้ที่ลิงก์สรุปข้อมูลสภาวะตลาดที่เว็บไซต์ของ DGCX

สัญญา

พารามิเตอร์

สัญลักษณ์ของสัญญา

DCU

หลักทรัพย์อ้างอิง

DGCX Copper Futures

ขนาดสัญญา

5 MT

มูลค่าธุรกรรมตามสัญญา (Notional Contract Value)

5x ราคาของทองแดงเป็น USD/MT

สกุลเงินในการซื้อขาย

USD

สกุลเงินในการชำระหนี้

USD

การเสนอราคาซื้อขาย

US$ ต่อ MT

ช่วงห่างของราคาขั้นต่ำ (Tick Size)

US$ 0.50

มูลค่า Tick

USD 2.50

หลักการชำระหนี้

การชำระหนี้ด้วยเงินสด

คุณลักษณะเฉพาะด้านคุณภาพ

เกรด 1 แคโทดทองแดงอิเล็กโทรไลต์ (แผ่นเต็มหรือแผ่นตัด) ที่สอดคล้องกับสมาคมการทดสอบและวัสดุอเมริกัน (American Society for Testing and Materials) (B115-00) หรือการทบทวนครั้งล่าสุด

ราคาสำหรับการส่งมอบหรือใช้อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของราคาเพื่อใช้ชำระหนี้ด้วยเงินสดในวันซื้อขายวันสุดท้าย

ราคาที่ใช้ชำระของกำหนดการส่งมอบในเดือนถัดไปสำหรับสัญญาซื้อขายทองแดงล่วงหน้าตามที่เผยแพร่ต่อสาธารณะโดย COMEX สำหรับวันทำการซื้อขายวันสุดท้ายของสัญญา DGCX ตามกำหนดการส่งมอบในเดือนถัดไป ซึ่งมีการแปลงสภาพด้วยการใช้ค่าแปลงสภาพ 2,204.623 เป็น MT และการปัดตัวเลขให้เป็นจำนวนเต็มสำหรับ DCU tick ใกล้ที่สุด

วันทำการซื้อขายวันสุดท้าย

วันที่สามที่เป็นวันทำการวันสุดท้ายก่อนเดือนการส่งมอบ

วันทำการซื้อขาย

วันจันทร์ถึงวันศุกร์

ช่วงเวลาในการซื้อขาย

DGCX ช่วงเวลาในการซื้อขาย

เดือนที่ทำการซื้อขาย

มีนาคม พฤษภาคม กรกฎาคม กันยายน ธันวาคม สัญญาอย่างน้อยห้าสัญญา (5) จะถูกทำเป็นรายการไว้สำหรับการซื้อขายตลอดเวลา

รายการสัญญาใหม่

วันทำการต่อเนื่องจากวันทำการซื้อขายวันสุดท้ายทันที

ขนาดคำสั่งสูงสุด

200 สัญญา

หลักประกันเริ่มต้นอิงตาม SPAN

USD 750 ต่อ ลอต (มีแนวโน้มจะเปลี่ยนแปลง)

หลักประกันระหว่างเดือน

มีการเสนอผลกำไร 100% สำหรับหลักประกันระหว่างเดือน

ขีดจำกัดการเคลื่อนไหวของราคาแต่ละวัน

ไม่มีขีดจำกัด*

หมายเหตุ 1*: เพื่อหลีกเลี่ยงความผิดพลาดจากมนุษย์ (fat finger) ความแตกต่างของกรอบราคาควรจะอยู่คงที่ หากราคาเกินขีดจำกัดการเคลื่อนไหวของราคาแต่ละวัน การซื้อขายในสัญญาบางฉบับจะดำเนินต่อ โดยที่มีช่วงราคาการซื้อขายใหม่แต่ไม่มีช่วงเวลารอการพิจารณา (Cooling Period)

ผลิตภัณฑ์

สัญญา

วันทำการซื้อขายวันสุดท้าย

วันที่สิ้นอายุ

การเริ่มการเสนอซื้อ

การสิ้นสุดการเสนอซื้อ

การเริ่มการส่งมอบ

การสิ้นสุดการส่งมอบ

DCU

DCU-20170224

24-ก.พ.-2017

24-ก.พ.-2017

27-ก.พ.-2017

27-ก.พ.-2017

27-ก.พ.-2017

27-ก.พ.-2017

DCU

DCU-20170426

26-เม.ย.-2017

26-เม.ย.-2017

27-เม.ย.-2017

27-เม.ย.-2017

27-เม.ย.-2017

27-เม.ย.-2017

DCU

DCU-20170628

28-มิ.ย.-2017

28-มิ.ย.-2017

29-มิ.ย.-2017

29-มิ.ย.-2017

29-มิ.ย.-2017

29-มิ.ย.-2017

DCU

DCU-20170829

29-ส.ค.-2017

29-ส.ค.-2017

30-ส.ค.-2017

30-ส.ค.-2017

30-ส.ค.-2017

30-ส.ค.-2017

DCU

DCU-20171128

28-พ.ย.-2017

28-พ.ย.-2017

29-พ.ย.-2017

29-พ.ย.-2017

29-พ.ย.-2017

29-พ.ย.-2017

go Back

go Back

เป็นที่รู้กันแพร่หลายว่าครอบครัวชาวอินเดียนิยมซื้อทองคำและเงินเพื่อใช้ในการออมเป็นส่วนใหญ่ อันเนื่องมาจากความเข้าใจง่ายในอดีตเกี่ยวกับทองคำแท่งและการขาดความตระหนักรู้และความเข้าใจในสินทรัพย์หลักประเภทอื่น ๆ เช่น ตราสารทุน รายได้คงที่ เป็นต้น ในไม่กี่ปีมานี้ การบริโภคเงินในอินเดียเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วเนื่องมาจากการกระตุ้นการใช้พลังงานแสงอาทิตย์และการซื้อในครัวเรือน

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าอินเดียซิลเวอร์ Quanto ของ DGCX ทำการซื้อขายก่อนเปิดและหลังปิดทำการตลาดอินเดีย ซึ่งจะมอบโอกาสการลงทุนที่แตกต่างสำหรับนักลงทุนในการกำหนดราคาและการเทรดในสัญญาซื้อขายเงินโดยยึดตามข้อมูลที่มีให้สำหรับเหตุการณ์ระหว่างประเทศและในประเทศทั้งหมด

 • แลกเปลี่ยนทัศนะเกี่ยวกับตลาดเงินของอินเดียได้อย่างสะดวก
 • โอกาสในการเก็งกำไรด้วยสัญญา DGCX Silver ที่สัมพันธ์เชื่อมโยงกันโดยอิงตามราคาโลก
 • สร้างกำไรจากการปรับระดับเงินประกันตามสเปรดของคู่สินค้าโดย DCCC
 • โครงสร้างต้นทุนที่ต่ำ
 • มีการกำหนดเป็น USD สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ชำระด้วยเงินสด
 • มูลค่า Tick ที่ USD 1
 • ขยายออกไปไกลกว่าช่วงเวลาในการซื้อขายของตลาดอ้างอิง
 • บริหารเงินประกันอย่างมีประสิทธิภาพเพื่ออัตราเลเวอเรจที่เหมาะสมที่สุด
 • ไม่มีความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนรูปีอินเดีย

สัญญา

พารามิเตอร์

สัญลักษณ์ของสัญญา

DIS

หลักทรัพย์อ้างอิง

เงินของอินเดีย

ขนาดสัญญา

1

มูลค่าธุรกรรมตามสัญญา (Notional Contract Value)

USD 1 * Indian Silver Futures ที่มีการเสนอราคาซื้อขายเป็น INR/ KG (เช่น ราคาเสนอซื้อ 36,000 / คำสั่งเสนอขาย 36,001)

สกุลเงินในการซื้อขาย

USD

สกุลเงินในการชำระหนี้

USD

การเสนอราคาซื้อขาย

USD 1 * Indian Silver Futures ที่มีการเสนอราคาซื้อขายเป็น INR/ KG (เช่น ราคาเสนอซื้อ 36,000 / คำสั่งเสนอขาย 36,001)

ช่วงห่างของราคาขั้นต่ำ (Tick Size)

USD 1

มูลค่า Tick

USD 1

หลักการชำระหนี้

การชำระหนี้ด้วยเงินสด

ราคาสำหรับการส่งมอบหรือใช้อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของราคาเพื่อใช้ชำระหนี้ด้วยเงินสดในวันซื้อขายวันสุดท้าย

พื้นฐานราคาสำหรับการส่งมอบหรือใช้อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของราคาเพื่อใช้ชำระหนี้ด้วยเงินสดในวันซื้อขายวันสุดท้ายจะเป็นราคาสัญญาซื้อขายเงินล่วงหน้าอ้างอิงดัชนีมาตรฐานที่เผยแพร่ทั่วไปในอินเดีย ซึ่งสอดคล้องกับเดือนสัญญาของ DGCX

วันทำการซื้อขายวันสุดท้าย

วันทำการซื้อขายวันสุดท้ายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Gold Quanto Future คือ วันทำการซื้อขายวันสุดท้ายที่เป็นวันที่สองของเดือนก่อนหน้าเดือนส่งมอบ

วันทำการซื้อขาย

วันจันทร์ถึงวันศุกร์

ช่วงเวลาในการซื้อขาย

DGCX ช่วงเวลาในการซื้อขาย

เดือนที่ทำการซื้อขาย

มีนาคมมีนาคม พฤษภาคม กรกฎาคม กันยายน ธันวาคม(สามสัญญา ณ เวลาที่ระบุให้จุดใดจุดหนึ่ง)

รายการสัญญาใหม่

วันทำการต่อเนื่องจากวันทำการซื้อขายวันสุดท้ายทันที

ขนาดคำสั่งสูงสุด

500 สัญญา สำหรับธนาคารและสถาบันที่ธนาคารสนับสนุน นิติบุคคลอื่น ๆ ทั้งหมด 200 สัญญา

หลักประกันเริ่มต้นอิงตาม SPAN

USD 2,100 ต่อลอต (มีแนวโน้มจะเปลี่ยนแปลง)

หลักประกันระหว่างเดือน

มีการเสนอผลกำไร 100% สำหรับหลักประกันระหว่างเดือน

ขีดจำกัดการเคลื่อนไหวของราคาแต่ละวัน

ไม่มีขีดจำกัด*

หมายเหตุ 1*: * เพื่อหลีกเลี่ยงความผิดพลาดจากมนุษย์ (fat finger) ความแตกต่างของกรอบราคาควรจะเป็น USD 1,500 จากราคาการชำระหนี้ก่อนหน้า เช่น หากราคาการชำระหนี้ก่อนหน้าเป็น USD 36,000 ความแตกต่างของกรอบราคาจะเป็นตั้งแต่ USD 34,500 ถึง USD 37,500 หากราคาเกินขีดจำกัดการเคลื่อนไหวของราคาแต่ละวัน การซื้อขายในสัญญาบางฉบับจะดำเนินต่อ โดยที่มีช่วงราคาการซื้อขายใหม่แต่ไม่มีช่วงเวลารอการพิจารณา (Cooling Period)

ผลิตภัณฑ์

สัญญา

วันทำการซื้อขายวันสุดท้าย

วันที่สิ้นอายุ

วันที่เริ่มการเสนอซื้อ

วันที่สิ้นสุดการเสนอซื้อ

วันที่เริ่มการส่งมอบ

วันที่สิ้นสุดการส่งมอบ

DIS

DIS-20170227

27-ก.พ.-2017

27-ก.พ.-2017

28-ก.พ.-2017

28-ก.พ.-2017

28-ก.พ.-2017

28-ก.พ.-2017

DIS

DIS-20170427

27-เม.ย.-2017n

27-เม.ย.-2017n

28-เม.ย.-2017

28-เม.ย.-2017

28-เม.ย.-2017

28-เม.ย.-2017

DIS

DIS-20170629

29-มิ.ย.-2017

29-มิ.ย.-2017

30-มิ.ย.-2017

30-มิ.ย.-2017

30-มิ.ย.-2017

30-มิ.ย.-2017

DIS

DIS-20170830

30-ส.ค.-2017

30-ส.ค.-2017

31-ส.ค.-2017

31-ส.ค.-2017

31-ส.ค.-2017

31-ส.ค.-2017

DIS

DIS-20171129

29-พ.ย.-2017

29-พ.ย.-2017

30-พ.ย.-2017

30-พ.ย.-2017

30-พ.ย.-2017

30-พ.ย.-2017

go Back

go Back

โลหะชนิดใดชนิดหนึ่ง โดยทั่วไปแล้ว โลหะนี้เกิดขึ้นในรูปทรงอิสระที่บริสุทธิ์ (Native Silver) และเป็นโลหะผสมทองคำกับโลหะชนิดอื่น ๆ เงินส่วนใหญ่ถูกผลิตขึ้นเป็นผลิตภัณฑ์พลอยได้จากขั้นตอนการแยกทองแดง ทองคำ ตะกั่วและสังกะสีให้บริสุทธิ์ เงินถูกใช้เป็นเครื่องประดับ เครื่องมือใช้สอย ใช้ในการค้าและเป็นรากฐานสำหรับระบบการเงินหลายระบบมาเป็นเวลานานหลายพันปี มูลค่าของเงินที่เป็นโลหะมีค่าเป็นรองเพียงแค่ทองคำเท่านั้น

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าสำหรับเงินเป็นสัญญาฉบับที่สองที่มีการเปิดตัวบนแพลตฟอร์มของ DGCX และเสนอดัชนีมาตรฐานระหว่างประเทศในการกำหนดราคาสำหรับนักลงทุน นักเก็งกำไร ผู้ถัวความเสี่ยง และนักค้ากำไร

 • เทรดมุมมองของคุณบนมาตรฐานราคาสากลของโลหะเงิน
 • โอกาสในการลงทุนในสัญญาโลหะเงินที่อิงตามราคามาตรฐานของประเทศอินเดียและราคามาตรฐานสากล
 • DCCC มอบผลกำไรตาม Inter-Commodity Spread สำหรับเงินประกันที่ได้ลงทุน
 • โครงสร้างทุนต่ำ
 • ซื้อขายเป็นดอลลาร์สหรัฐ กลไกในการส่งมอบที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
 • ขนาดล็อต 1,000 ทรอยออนซ์ (ประมาณ 31 ก.ก.)
 • Tick Size เท่ากับ USD 0.005 ต่อทรอยออนซ์และ Tick Value เท่ากับ USD 5
 • กำหนดเงินประกันอย่างมีประสิทธิภาพเพื่ออัตราเลเวอเรจที่เหมาะสมที่สุด
 • จำนวนเดือนซื้อขาย 5 เดือน (ครอบคลุมทั้งปี) ทำให้สามารถซื้อขายได้ทุกเวลา
 • มีการถ่ายทอดสดราคาที่ลิงค์ Marketwatch บนเวปไซต์ของ DGCX

สัญญา

พารามิเตอร์

สัญลักษณ์สัญญา

DS

สินค้าอ้างอิง

โลหะเงิน

ขนาดสัญญา

1,000 ทรอยออนซ์

มูลค่าในสัญญา

1000xราคาโลหะเงินที่เสนอเป็น USD ต่อหนึ่งทรอยออนซ์

สกุลเงินแลกเปลี่ยน

ดอลลาร์สหรัฐ

สกุลเงินในการชำระราคา

ดอลลาร์สหรัฐ

การเสนอราคา

ดอลลาร์สหรัฐต่อทรอยออนซ์

Tick Size

0.005 ดอลลาร์สหรัฐ

Tick Value

5 ดอลลาร์สหรัฐ

หลักเกณฑ์การชำระราคา

ชำระราคาด้วยการส่งมอบสินค้า

วันสุดท้ายของการซื้อขาย

วันทำการวันที่สามเมื่อนับถอยหลังจากวันสุดท้ายของสิ้นเดือนของเดือนก่อนหน้าเดือนที่จะส่งมอบ

วันซื้อขาย

วันจันทร์ถึงวันศุกร์

เวลาซื้อขาย

เวลาซื้อขายของ DGCX

เดือนซื้อขาย

มี.ค. พ.ค. ก.ค. ก.ย. ธ.ค.

รายชื่อสัญญาใหม่

วันทำการถัดจากวันซื้อขายวันสุดท้าย

ขนาดคำสั่งซื้อสูงสุด

200 สัญญา

เงินประกันขั้นต้นอิงตาม SPAN

USD 1,100 ต่อล็อต (อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้)

เงินประกันระหว่างเดือน

เงินประกันอิงตาม Spread Position (เงินประกันระหว่างเดือน) จะถูกเรียกเก็บตาม SPAN Framework ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของสินทรัพย์ ในกรณีของโลหะเงิน นักเทรดจะได้รับสิทธิประโยชน์ด้านเงินประกัน 100% สำหรับการเทรดแบบ Calendar Spread

เงินประกันพิเศษ

ในยามที่ราคามีความผันผวนสูง อาจมีการเรียกเก็บเงินประกันพิเศษเพิ่มเติมจาก Open Position ทั้งหมดตามที่ตลาดหลักทรัพย์เห็นว่าสมควร

เงินประกันการส่งมอบ

ห้า (5) เท่าของเงินประกันขั้นต้น

ช่วงการเปลี่ยนแปลงของราคาสูงสุดในแต่ละวัน

ไม่จำกัด*

หมายเหตุ 1*: เพื่อหลีกเลี่ยงความผิดพลาดจาก ”การพิมพ์ผิด” ช่วงของราคาจะกำหนดไว้ที่บวก-ลบ USD 20 จากราคาที่ชำระก่อนหน้า เช่น ถ้าราคาที่ชำระก่อนหน้าเท่ากับ USD 1,200 ฉะนั้นช่วงราคาที่อนุญาตจะอยู่ระหว่าง USD 1,180 ถึง USD 1,220 ถ้าราคาไม่เป็นไปตามข้อจำกัดว่าด้วยช่วงการเปลี่ยนแปลงราคาสูงสุดในแต่ละวัน การซื้อขายนั้นๆ จะดำเนินต่อไป โดยจะมีช่วงราคาซื้อขายใหม่เกิดขึ้นโดยปราศจากช่วง Cooling Period

รายละเอียดของกลไกการส่งมอบ

หน่วยของการส่งมอบ

สินค้าขนาด 1,000 ทรอยออนซ์ต่อแท่ง หรือ 30 กิโลกรัม (บวก-ลบ 10%)

คุณภาพของสินค้าที่ส่งมอบ

ความบริสุทธิ์ขั้นต่ำ 0.999 - หมายเหตุ 2*

การเทรดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการส่งมอบ (EFP)

EFP (Exchange of Futures of Physical) - กลไกในการเปลี่ยนจากสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไปเป็นสปอต และจากสปอตไปเป็นสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

CMI / Assayers ที่ได้รับอนุญาต

รายชื่อบนเวปไซต์ของ DGCX/DCCC

แบรนด์ที่ได้รับอนุญาต

รายชื่อบนเวปไซต์ของ DGCX/DCCC

โรงแยกสกัดที่ได้รับอนุญาต

รายชื่อบนเวปไซต์ของ DGCX/DCCC

คลังเก็บที่ได้รับอนุญาต

รายชื่อบนเวปไซต์ของ DGCX/DCCC

ระยะเวลาการส่งมอบ

วันที่หนึ่งถึงวันที่ห้าของเดือนส่งมอบ

First Notice Day

วันทำการก่อนหน้าวันส่งมอบวันแรก

Last Notice Day

วันทำการก่อนหน้าวันที่ห้าของเดือนส่งมอบ

ขั้นตอนการส่งมอบ

การจับคู่ของผู้ซื้อและผู้ขายเพื่อการส่งมอบสินค้าจะถูกดำเนินการตามลำดับก่อนหลังของเวลาของการรับหมายแจ้งการประมูล/ การส่งมอบ

ค่าธรรมเนียมสำหรับคลังเก็บ

อัตราค่าธรรมเนียมตามที่ประกาศบนเวปไซต์ของ DGCX

ราคาที่ใช้ชำระราคาประจำวัน

ตามหมายแจ้งของ DGCX # COMP-2008-014 ลงวันที่ 22 เมษายน 2008

เครื่องมือในการส่งมอบ

ใบสำคัญแสดงสิทธิ

ตัวเลือกในการชำระราคาด้วยเงินสด

ราคาที่ใช้ชำระราคาด้วยเงินสดเมื่อสิ้นสุดวันสุดท้ายของการซื้อขายสัญญาซื้อขายโลหะเงินล่วงหน้าจะตรงกับราคาที่ใช้ชำระราคาที่ COMEX จะประกาศในเดือนที่ทำการส่งมอบ หรือ เดือนส่งมอบโดย DGCX

สินค้า

สัญญา

วันซื้อขายวันสุดท้าย

วันสิ้นสุดสัญญา

วันเริ่มต้นการประมูล

วันสิ้นสุดการประมูล

วันเริ่มต้นการส่งมอบ

วันสิ้นสุดการส่งมอบ

DS

DS-20170224

24 ก.พ. 2017

24 ก.พ. 2017

24 ก.พ. 2017

24 ก.พ. 2017

27 ก.พ. 2017

27 ก.พ. 2017

DS

DS-20170426

26 เม.ย. 2017

26 เม.ย. 2017

26 เม.ย. 2017

26 เม.ย. 2017

27 เม.ย. 2017

27 เม.ย. 2017

DS

DS-20170628

28 มิ.ย. 2017

28 มิ.ย. 2017

28 มิ.ย. 2017

28 มิ.ย. 2017

29 มิ.ย. 2017

29 มิ.ย. 2017

DS

DS-20170829

29 ส.ค. 2017

29 ส.ค. 2017

29 ส.ค. 2017

29 ส.ค. 2017

30 ส.ค. 2017

30 ส.ค. 2017

DS

DS-20171128

28 พ.ย. 2017

28 พ.ย. 2017

28 พ.ย. 2017

28 พ.ย. 2017

29 พ.ย. 2017

29 พ.ย. 2017

go Back

go Back

ทองคำเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่รู้จักกันแพร่หลายและเก่าแก่ที่สุดที่นำมาใช้เพื่อการลงทุนในประวัติศาสตร์ของการถือกำเนิดมนุษยชาติ ตั้งแต่แรกเริ่ม การลงทุนในทองคำมีไว้เพื่อป้องกันความเสี่ยงของเงินเฟ้อ สำหรับกองทุนรวมที่มีการลงทุนหลากหลายส่วนใหญ่ ทองคำเป็นผลิตภัณฑ์ที่ต้องมีอยู่ในพอร์ต

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าสำหรับทองคำของ DGCX มีดัชนีมาตรฐานระหว่างประเทศในการกำหนดราคาสัญญาทองคำสำหรับผู้ลงทุน นักเก็งกำไร ผู้ถัวความเสี่ยงและนักค้ากำไร สัญญาซื้อขายล่วงหน้าสำหรับทองคำเป็นสัญญาฉบับแรกที่เปิดตัวบนแพลตฟอร์มของ DGCX ในปี 2005 และมีปริมาณการซื้อขายมากกว่า 5.4 ล้านลอตตั้งแต่นั้นมา

 • เทรดมุมมองของคุณบนมาตรฐานราคาสากลของทองคำ
 • โอกาสในการลงทุนในสัญญาทองคำที่อิงตามราคามาตรฐานของประเทศอินเดียและราคามาตรฐานสากล
 • DCCC มอบผลประโยชน์จาก Margin Offset สำหรับการเทรดแบบ Inter-Commodity Spread
 • โครงสร้างทุนต่ำ
 • ซื้อขายเป็นดอลลาร์สหรัฐ กลไกในการส่งมอบที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
 • ขนาดล็อต 32 ทรอยออนซ์ (ประมาณ 1 KG)
 • Tick Size เท่ากับ USD 0.10 ต่อทรอยออนซ์และ Tick Value เท่ากับ USD 3.2
 • กำหนดเงินประกันอย่างมีประสิทธิภาพเพื่ออัตราเลเวอเรจที่เหมาะสมที่สุด
 • จำนวนเดือนซื้อขาย 6 เดือน (ครอบคลุมทั้งปี) ทำให้สามารถซื้อขายได้ทุกเวลา
 • มีการถ่ายทอดสดราคาที่ลิงค์ Marketwatch บนเวปไซต์ของ DGCX

สัญญา

พารามิเตอร์

สัญลักษณ์สัญญา

DG

สินค้าอ้างอิง

ทองคำ

ขนาดสัญญา

32 ทรอยออนซ์ (1 ก.ก.)

มูลค่าในสัญญา

32 x ราคาทองคำที่เสนอเป็นดอลลาร์สหรัฐต่อทรอยออนซ์

สกุลเงินซื้อขาย

ดอลลาร์สหรัฐ

สกุลเงินที่ใช้ชำระราคา

ดอลลาร์สหรัฐ

การเสนอราคา

ดอลลาร์สหรัฐต่อทรอยออนซ์

Tick Size

0.1 ดอลลาร์สหรัฐ

Tick Value

3.2 ดอลลาร์สหรัฐ

แนวทางการชำระราคา

การชำระราคาด้วยการส่งมอบ

วันสุดท้ายในการซื้อขาย

วันทำการวันที่สามก่อนสิ้นเดือนของเดือนก่อนหน้าเดือนที่ส่งมอบ

วันซื้อขาย

วันจันทร์ถึงวันศุกร์

เวลาซื้อขาย

เวลาซื้อขายของ DGCX

เดือนซื้อขาย

ก.พ. เม.ย. มิ.ย. ส.ค. ต.ค. และ ธ.ค.

รายชื่อสัญญาใหม่

วันทำการถัดจากวันซื้อขายวันสุดท้าย

ขนาดคำสั่งซื้อสูงสุด

200 สัญญา

เงินประกันขั้นต้นตาม SPAN

1,400 ดอลลาร์สหรัฐต่อล็อต (อาจเปลี่ยนแปลงได้)

Calendar Spread Margin

เงินประกันสำหรับการเทรด Spread Position (Calendar Spread) จะคำนวณตามระบบ SPAN ตามประเภทของสินทรัพย์ ในกรณีของทองคำ นักเทรดจะได้รับสิทธิประโยชน์ด้านเงินประกัน 100% สำหรับการเทรดแบบ Calendar Spread

เงินประกันพิเศษ

ในยามที่ราคามีความผันผวนสูง อาจมีการเรียกเก็บเงินประกันพิเศษเพิ่มเติมจาก Open Position ทั้งหมดตามที่ตลาดหลักทรัพย์เห็นว่าสมควร

เงินประกันการส่งมอบ

ห้า (5) เท่าของเงินประกันขั้นต้น

ช่วงการเปลี่ยนแปลงของราคาสูงสุดในแต่ละวัน

ไม่จำกัด*

หมายเหตุ 1*: เพื่อหลีกเลี่ยงความผิดพลาดจาก ”การพิมพ์ผิด” ช่วงของราคาจะกำหนดไว้ที่บวก-ลบ USD 20 จากราคาที่ชำระก่อนหน้า เช่น ถ้าราคาที่ชำระก่อนหน้าเท่ากับ USD 1,200 ฉะนั้นช่วงราคาที่อนุญาตจะอยู่ระหว่าง USD 1,180 ถึง USD 1,220 ถ้าราคาไม่เป็นไปตามข้อจำกัดของการเปลี่ยนแปลงราคาสูงสุดในแต่ละวัน การซื้อขายนั้นๆ จะดำเนินต่อไป โดยจะมีช่วงราคาซื้อขายใหม่เกิดขึ้นโดยปราศจากช่วง Cooling Period

รายละเอียดของกลไกการส่งมอบ

หน่วยของการส่งมอบ

ทองคำแท่งขนาด 31.99 ทรอยออนซ์ (1 ก.ก.) ต่อแท่ง พร้อมด้วยใบรับรองต้นฉบับจากโรงงานผู้ผลิต

คุณภาพของสินค้าที่ส่งมอบ

ความบริสุทธิ์ 0.995

การเทรดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการส่งมอบ (EFP)

EFP (Exchange of Futures of Physical) - กลไกสำหรับการเปลี่ยนจากสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไปเป็นสปอต และจากสปอตไปเป็นสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

CMI / Assayers ที่ได้รับอนุญาต

รายชื่อตามที่ประกาศบนเวปไซต์ของ DGCX/DCCC

แบรนด์ที่ได้รับอนุญาต

รายชื่อตามที่ประกาศบนเวปไซต์ของ DGCX/DCCC

โรงแยกสกัดที่ได้รับอนุญาต

รายชื่อตามที่ประกาศบนเวปไซต์ของ DGCX/DCCC

คลังเก็บที่ได้รับอนุญาต

รายชื่อตามที่ประกาศบนเวปไซต์ของ DGCX/DCCC

ช่วงเวลาส่งมอบ

วันที่หนึ่งของเดือนส่งมอบ

Notice Day

วันสุดท้ายของการซื้อขายของเดือนส่งมอบ

ขั้นตอนการส่งมอบ

การจับคู่ของผู้ซื้อและผู้ขายเพื่อการส่งมอบทองคำจะถูกดำเนินการตามลำดับก่อนหลังของเวลาของการรับหมายแจ้งการประมูล/ การส่งมอบ

ค่าธรรมเนียมสำหรับคลังเก็บ

อัตราค่าธรรมเนียมตามที่ประกาศบนเวปไซต์ของ DGCX

ราคาที่ใช้ชำระราคาประจำวัน

ตามหมายแจ้งของ DGCX # COMP-2008-014 ลงวันที่ 22 เมษายน 2008

เครื่องมือในการส่งมอบ

ใบสำคัญแสดงสิทธิ

ตัวเลือกในการชำระราคาด้วยเงินสด

ตำแหน่งที่ยังไม่ถูกปิดจนวันสุดท้ายของการซื้อขายจะถูกดำเนินการให้มีการชำระราคาด้วยเงินสดตามราคาที่ใช้ชำระราคาทองคำด้วยเงินสดที่ประกาศโดยตลาดหลักทรัพย์

สินค้า

สัญญา

วันสุดท้ายของการซื้อขาย

วันสิ้นอายุสัญญา

วันเริ่มต้นการประมูล

วันสิ้นสุดการประมูล

วันเริ่มต้นการส่งมอบ

วันสิ้นสุดการส่งมอบ

DG

DG-20170127

27 ม.ค. 2017

27 ม.ค. 2017

27 ม.ค. 2017

27 ม.ค. 2017

30 ม.ค. 2017

30 ม.ค. 2017

DG

DG-20170329

29 มี.ค. 2017

29 มี.ค. 2017

29 มี.ค. 2017

29 มี.ค. 2017

30 มี.ค. 2017

30 มี.ค. 2017

DG

DG-20170526

26 พ.ค. 2017

26 พ.ค. 2017

26 พ.ค. 2017

26 พ.ค. 2017

29 พ.ค. 2017

29 พ.ค. 2017

DG

DG-20170727

27 ก.ค. 2017

27 ก.ค. 2017

27 ก.ค. 2017

27 ก.ค. 2017

28 ก.ค. 2017

28 ก.ค. 2017

DG

DG-20170927

27 ก.ย. 2017

27 ก.ย. 2017

27 ก.ย. 2017

27 ก.ย. 2017

28 ก.ย. 2017

28 ก.ย. 2017

DG

DG-20171128

28 พ.ย. 2017

28 พ.ย. 2017

28 พ.ย. 2017

28 พ.ย. 2017

29 พ.ย. 2017

29 พ.ย. 2017

go Back

go Back

ดูไบเป็นที่รู้จักกันในนามว่าเมืองแห่งทองคำ ประเด็นที่เป็นปัญหาดั้งเดิมบางประการสำหรับตลาดทองคำในดูไบคือ การกำหนดราคาตลาดและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากการที่อัตราดอกเบี้ยของสินทรัพย์และหนี้สิน การนำสัญญาราคาทองคำแท่งมาใช้กับ DGCX จะสร้างมูลค่าที่ชัดเจนให้ผู้เล่นในตลาดที่มีความต้องการทองคำจริง โดยจะทำให้ผู้เล่นสามารถจัดการเกณฑ์ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และเอื้อในการผสมผสานกลยุทธ์ที่สามารถนำไปใช้ได้กับทั้งแพลตฟอร์มของฟิวเจอร์และราคาทองคำเพื่อสร้างผลตอบแทนตามที่ต้องการ

ประโยชน์หลักประการหนึ่งของสัญญาซื้อขายราคาทองคำแท่งของ DGCX สำหรับอุตสาหกรรมการเทรดทองคำแท่งคือ การอำนวยความสะดวกในการชำระบัญชีผลกำไรสุทธิบนแพลตฟอร์มเดียว ผู้เล่นข้ามสเปกตรัมมีเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงของคู่ค้าที่ดีกว่าและนี่ึจึงเป็นแพลตฟอร์มสำหรับนักลงทุนทองคำในการหากระแสรายได้อีกช่องทางสำหรับการลงทุน ทันทีที่มีการเปิดตัวและจัดตั้งขึ้นแล้ว สัญญาซื้อขายราคาทองคำของ DGCX จะดึงดูดผู้เล่นจากต่างประเทศและในประเทศเนื่องจากความพร้อมใช้งานของดัชนีชี้วัดราคาที่เกี่ยวข้องกับภูมิภาค

 • ขนาดสัญญา 32 ทรอยออนซ์ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม
 • ระบุตัวเลขซื้อขายเป็นดอลลาร์สหรัฐ สัญญาสปอตทองคำภายใต้การกำกับดูแลบนแพลตฟอร์มที่มีความเสถียร
 • Tick Size เท่ากับ 0.10 ดอลลาร์สหรัฐต่อทรอยออนซ์
 • ตัวเลือกที่จะส่งมอบ หรือ โรลโอเวอร์ไปวันหลัง
 • การบริหารจัดการความเสี่ยงด้วยระบบอัตโนมัติ รวมไปถึงข้อจำกัดในการส่งมอบและการกำหนดเงินประกันโดยอิงตาม Span
 • เข้าร่วมซื้อขายทองคำในตลาดทองคำแท่งที่ใหญ่ที่สุดในโลก
 • ราคาทองคำที่โปร่งใสของดูไบ
 • ขจัดความเสี่ยงของการซื้อขายทองคำด้วยตนเองในดูไบ
 • ซื้อขายส่งมอบทองคำแบรนด์ดัง
 • บริการเทรดบนแพลตฟอร์มอัจฉริยะเพื่อการซื้อขายและชำระราคาที่สอดคล้องตามาตรฐานสากล
 • นักเทรดสัญญาแบบส่งมอบสินค้าจะได้รับการคำนวณผลลัพธ์ในการลงทุนโดยอัตโนมัติตาม Physical Exposure บน DGCX

สัญญา

พารามิเตอร์

สัญลักษณ์สัญญา

DGSG

สินค้าอ้างอิง

Gold

ขนาดสัญญา

32 ทรอยออนซ์ (1 ก.ก.)

มูลค่าในสัญญา

32 x ราคาทองคำที่เสนอเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐต่อทรอยออนซ์

สกุลเงินซื้อขาย

ดอลลาร์สหรัฐ

สกุลเงินที่ใช้ชำระราคา

ดอลลาร์สหรัฐ

การเสนอราคา

ดอลลาร์สหรัฐต่อทรอยออนซ์

Tick Size

0.1 ดอลลาร์สหรัฐ

Tick Value

3.2 ดอลลาร์สหรัฐ

หลักเกณฑ์การชำระราคา

ชำระราคาด้วยการส่งมอบ

กลไกอัตโนมัติในการโรลโอเวอร์

ในวันซื้อขายใดๆ ก็ตาม ถ้า DCCC ไม่ได้รับหมายแจ้งว่าจะมีการส่งมอบเกิดขึ้นก่อนเวลา 20:15 น. ตามเวลาของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ตำแหน่งที่มีทั้งหมดจะถูกทำสัญลักษณ์สำหรับการซื้อขายและจะถูกต่ออายุสำหรับการซื้อขายในรอบถัดไป จะมีการเก็บค่าธรรมเนียมในการโรลโอเวอร์สำหรับทุกตำแหน่งที่ยังคงเหลืออยู่

ราคาที่ใช้ชำระราคาด้วยเงินสดเมื่อสัญญาสิ้นสุดลง

ตามที่ประกาศโดย DGCX อันสอดคล้องกับกฎเกณฑ์และหมายแจ้งเตือนต่างๆ ที่ได้ประกาศและแก้ไขอย่างสม่ำเสมอ

วันซื้อขาย

วันจันทร์ถึงวันศุกร์

ชั่วโมงซื้อขาย

07:00 - 20:00 น. ตามเวลาของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (GMT+4)

ขนาดคำสั่งซื้อสูงสุด

200 ล็อต

ขนาดส่งมอบขั้นต่ำ

1 ล็อต

หมายแจ้งการส่งมอบ

หมายแจ้งการส่งมอบ

เงินประกันขั้นต้นอิงตาม SPAN

USD 1,200 ต่อสัญญา ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

เงินประกันการส่งมอบ

5 เท่าของเงินประกันขั้นต้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

การเปลี่ยนแปลงราคาซื้อขายสูงสุดในแต่ละวัน

ไม่จำกัด*

หมายเหตุ 1*: เพื่อหลีกเลี่ยงความผิดพลาดจาก การพิมพ์ผิด ช่วงราคาจะเท่ากับ USD 20 โดยบวกหรือลบจากราคาที่ชำระในครั้งก่อนหน้า เช่น ถ้าราคาที่ชำระในครั้งก่อนหน้าเท่ากับ USD 1,200 ดังนั้นช่วงราคาปัจจุบันจะอยู่ระหว่าง USD 1,180 และ USD 1,220 ถ้าราคาที่ป้อนขัดต่อข้อกำหนดของการเปลี่ยนแปลงราคาซื้อขายสูงสุดในแต่ละวัน การซื้อขายสัญญาดังกล่าวจะดำเนินต่อไป โดยจะมีช่วงของราคาซื้อขายใหม่เกิดขึ้นโดยไม่มีช่วง Cooling Period

รายละเอียดของกลไกในการส่งมอบ

หน่วยสินค้าที่ส่งมอบ

ทองคำแท่งน้ำหนัก 31.99 ทรอยออนซ์ (1 ก.ก.) ต่อแท่ง โดยมีใบรับรองฉบับจริงจากโรงงานผู้ผลิต

คุณภาพของสินค้าที่ส่งมอบ

ความบริสุทธิ์ 0.995

ตรรกะในการส่งมอบ

การจัดสรรแบบสุ่ม

วันส่งมอบ

T+2 (วันจันทร์ถึงวันศุกร์)

ค่าธรรมเนียมการส่งมอบ

อัตราค่าธรรมเนียมจะถูกประกาศบนเวปไซต์ของ DGCX/DCCC

เงื่อนไข วิธีการและสถานที่ส่งมอบ

ชำระด้วยเงินสด 100% ผ่านทาง DCCC, ชำระด้วยสินค้า 100% เป็นทองคำผ่านทางใบสำคัญแสดงสิทธิโดย DMCC Tradeflow Warrant ณ คลังเก็บที่ได้รับอนุญาตในนครดูไบ

ใบ Pay-In สำหรับเงินที่ชำระ / ใบDelivery-In สำหรับทองคำที่ส่งมอบ

โดยชำระเงินเข้าก่อน 10:00 น. ตามเวลาของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (GMT+4) on T+2 และชำระเงินออกหลัง 12:00 น. ตามเวลาของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (GMT+4) on T+2

การเทรดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการส่งมอบ (EFP)

EFP (Exchange of Futures of Physical) - กลไกสำหรับการเปลี่ยนจากสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไปเป็นสปอต และจากสปอตไปเป็นสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

CMI / Assayers ที่ได้รับอนุญาต

รายชื่อบนเวปไซต์ของ DGCX/DCCC

แบรนด์ที่ได้รับอนุญาต

รายชื่อบนเวปไซต์ของ DGCX/DCCC

ค่าธรรมเนียมในการโรลโอเวอร์ต่อหนึ่งล็อต

จะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม US$ 0.96 ต่อล็อตจากผู้ที่ถือครองตำแหน่งที่ถูกโรลโอเวอร์ DCCC จะประกาศค่าธรรมเนียมในการโรลโอเวอร์เป็นระยะ บริษัทอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการโรลโอเวอร์ที่แตกต่างกันสำหรับตำแหน่งระยะสั้นและตำแหน่งระยะยาว

ราคาที่ใช้ชำระราคาประจำวัน

ตามประกาศของ DGCX # COMP-2008-014 ลงวันที่ 22 เมษายน 2008

การจำกัดการถือครองตำแหน่ง

ตามที่มีประกาศโดยตลาดหลักทรัพย์เป็นระยะ

การจำกัดการส่งมอบ

Clearer Member level limit - 50% ของ Open Interest หรือ 125 ก.ก. โดยยึดอันที่ต่ำกว่า Trading Member level limit - 20% ของ Open Interest หรือ 75 ก.ก. โดยยึดอันที่ต่ำกว่า Client level limit - 10% ของ Open Interest หรือ 25 ก.ก. โดยยึดอันที่ต่ำกว่า เงื่อนไขและพารามิเตอร์ทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้เป็นระยะโดย DCCC โดยจะประกาศบนเวปไซต์ของเรา

go Back

go Back

ประเทศจีนมีชื่อเสียงในฐานะหนึ่งในประเทศผู้บริโภคและผู้ผลิตทองคำรายใหญ่ที่สุดในโลก อีกทั้งยังเป็นหนึ่งในสองของผู้นำเข้าทองคำชั้นนำระดับโลก แต่เดิม ประเทศจีนขาดแคลนการลงทุนทองคำในระดับสาธารณะและระดับนักลงทุน การบริโภคทองคำในประเทศจีนเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วเนื่องจากมีการจัดซื้ออย่างสม่ำเสมอจากรัฐบาลจีน รัฐบาลยังได้สนับสนุนให้ประชาชนชาวจีนลงทุนในทองคำและใช้ทองคำเป็นเครื่องมือในการออม

ในประวัติศาสตร์ ดูไบเป็นศูนย์กลางสำหรับการค้าทองคำในภูมิภาคตะวันออกกลาง-แอฟริกาเหนือ (MENA) แนวเขตเศรษฐกิจบนเส้นทางสายไหมและเส้นทางสายไหมทางทะเล (The China Belt and Road initiative) ยังตัดผ่านภูมิภาคและยึดมูลค่าทางกลยุทธ์สำหรับทั้งประเทศจีนและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ชุมชนการค้าส่วนใหญ่ในอเมริกา ยุโรปและเอเชียตื่นตัวในการเข้าร่วมในตลาดออฟไลน์และตราสารอนุพันธ์ของจีน ในขณะเดียวกัน รัฐบาลจีนต้องการเพิ่มการยอมรับสกุลเงินหยวนจีนและราคาของดัชนีมาตรฐานราคาทองคำของจีนในระดับโลก การเปิดตัวสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทองคำเซี่ยงไฮ้ DGCX มอบโอกาสที่เหมาะสมในการสร้างความก้าวหน้าร่วมกันบนเส้นทางที่เลือกด้วยเป้าหมายหนึ่งเดียวให้ผู้ถือหุ้นทั้งหมด ได้แก่ รัฐบาลในประเทศจีน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และดูไบ ผู้เล่นในตลาด ตลาด SGE และ DGCX

 • ติดตามและลงทุนในตลาดทองคำที่ใหญ่ที่สุดในโลกทั้งในด้านการผลิตและการบริโภค
 • การชำระราคาอิงจากราคามาตรฐานทองคำของประเทศจีนตามที่ประกาศโดย Shanghai Gold Exchange (SGE)
 • ซื้อขายและชำระราคาเป็นเงินสดในสกุลเงินหยวน (CNH)
 • ไม่เก็บภาษีสำหรับกำไรจากการขายและบริการของเรา
 • ขนาดสัญญา 1000 กรัม (1 ก.ก.); Tick Value เท่ากับ CNH 10
 • กำหนดเงินประกันอย่างมีประสิทธิภาพเพื่ออัตราเลเวอเรจที่เหมาะสมที่สุด
 • เทรดมุมมองของคุณในตลาดทองคำของจีน
 • เทรดสเปรดของทองคำเซี่ยงไฮ้และสินค้าต่างๆ ที่เกี่ยวกับทองคำกับ DGCX
 • Margin Offset โดย DCCC มอบประสิทธิภาพของเงินทุนที่สูงกว่าเพื่อการเทรดแบบ Inter-Commodity Spread

รายละเอียดสัญญา

พารามิเตอร์

สัญลักษณ์สัญญา

DSGC

สินค้าอ้างอิง

Shanghai Gold Benchmark Price PM *

ขนาดสัญญา

1,000 กรัม (1 ก.ก.)

รายละเอียดสินค้า

ความบริสุทธิ์ไม่น้อยกว่า 0.9999

สกุลเงินที่ใช้ซื้อขาย

CNH

สกุลเงินที่ใช้ชำระราคา

CNH

การเสนอราคา

CNH/กรัม (เช่น ราคาเสนอซื้อ 284.56/ ราคาเสนอขาย 284.57)

Tick Size

0.01 CNH

Tick Value

10 CNH

ช่วงการเปลี่ยนแปลงราคาสูงสุดในแต่ละวัน

ไม่จำกัด**

ขนาดคำสั่งซื้อสูงสุด

500 สัญญาสำหรับธนาคารและสถาบันภายใต้การสนับสนุนของธนาคาร ลูกค้าประเภทอื่นๆ 200 สัญญา

วันซื้อขาย

วันจันทร์ถึงวันศุกร์

ชั่วโมงซื้อขาย

07:00 - 23:55 น. ตามเวลาดูไบ (GMT+4)

เดือนซื้อขาย

กุมภาพันธ์ เมษายน พฤษภาคม สิงหาคม ตุลาคม ธันวาคม สัญญาสเปรด M1-M2 (เช่น สัญญาแบบสเปรด กุมภาพันธ์-เมษายน, เมษายน-มิถุนายน, มิถุนายน-สิงหาคม ฯลฯ) และสัญญาแบบสเปรด มิถุนายน-ธันวาคม (สัญญาแบบสเปรด ธันวาคม-มิถุนายน)

วันสุดท้ายของการซื้อขาย

วันที่ 15 ของเดือนที่สัญญาจะสิ้นสุดลง ถ้าหากว่าวันดังกล่าวเป็นวันหยุดของ Shanghai Gold Exchange (SGE) หรือของ Dubai Gold & Commodities Exchange (DGCX) แล้ว ก็ให้ถือเอาวันทำการของ SGE และ DGCX ที่ถัดจากวันหยุดดังกล่าวหนึ่งวันเป็นวันสุดท้ายของการซื้อขาย โดยให้หยุดการซื้อขายสัญญาที่จะหมดอายุลงนั้น ณ เวลา 12.00 น. ของวันสุดท้ายในการซื้อขายตามเวลาของดูไบ

รายชื่อสัญญาใหม่

วันทำการถัดจากวันสุดท้ายของการซื้อขาย

การชำระราคา

ได้ชำระราคาด้วยเงินสดแล้ว

เกณฑ์ราคาที่ใช้ชำระราคาด้วยเงินสดเมื่อสัญญาสิ้นสุดลง***

เกณฑ์ราคาที่ใช้ชำระราคาด้วยเงินสดเมื่อสัญญาสิ้นสุดลงให้ยึดตามราคามาตรฐานของ Shanghai Gold Benchmark Price PM ที่ประกาศโดย SGE ณ เวลา 14:15 น. ของวันสุดท้ายในการซื้อขายตามเวลาของปักกิ่งโดยประมาณ

เงินประกันขั้นต้นอิงตาม SPAN

CNH 9,500 ต่อล็อต ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

เงินประกันสำหรับการเทรดแบบ Calendar Spread

นักเทรดจะได้รับสิทธิประโยชน์ด้านเงินประกัน 100% สำหรับการเทรดแบบ Calendar Spread

เงินประกันพิเศษ

ในยามที่ราคามีความผันผวนสูง อาจมีการเรียกเก็บเงินประกันพิเศษเพิ่มเติมจาก Open Position ทั้งหมดตามที่ตลาดหลักทรัพย์เห็นว่าสมควร

การซื้อขายแบบค้าส่ง

ตามกฎของ DGCX

*ราคามาตรฐานของ Benchmark Gold PM Fixing Price ที่ Shanghai Gold Exchange ประกาศเมื่อเวลาประมาณ 14:15 น. ตามเวลาของประเทศจีน

**ไม่มีข้อจำกัดสำหรับการเปลี่ยนแปลงของราคาระหว่างวัน อย่างไรก็ตาม เพื่อหลีกเลี่ยงความผิดพลาดจากการพิมพ์ผิด ระบบจะไม่อนุญาตการป้อนราคาสั่งซื้อที่มากกว่าหรือน้อยกว่า 5% จากราคาที่ปิดไปก่อนหน้า ทั้งนี้ DGCX จะผ่อนปรนช่วงของราคาระหว่างวันสำหรับราคาสั่งซื้อที่เข้าใกล้ข้อจำกัด 5% ดังกล่าว

*** ยกตัวอย่าง: ถ้าราคาของ Shanghai Gold Benchmark PM ตามที่ประกาศโดย Shanghai Gold Exchange ในวันสุดท้ายของการซื้อขายสัญญา DSGC Near Month Futures เท่ากับ RMB 280/กรัม ฉะนั้นราคาที่ใช้ชำระราคาเมื่อสัญญา DSGC Near Month Futures สิ้นสุดลงก็จะเท่ากับ CNH 280/กรัม

สัญลักษณ์สัญญา

เดือนซื้อขาย

วันเริ่มต้นของการซื้อขาย

วันสุดท้ายของการซื้อขาย

DSGC-20170615

มิ.ย. 2017

10/03/2017

15/06/2017

DSGC-20170815

ส.ค. 2017

10/03/2017

15/08/2017

DSGC-20171016

ต.ค. 2017

10/03/2017

16/10/2017

DSGC-20171215

ธ.ค. 2017

10/03/2017

15/12/2017

DSGC-20180215

ก.พ. 2018

10/03/2017

15/02/2018

DSGC-20170615-20170815

สัญญาสเปรดระหว่าง มิ.ย. 2017 และ ส.ค. 2017

10/03/2017

15/06/2017

DSGC-20170615-20171215

สัญญาสเปรดระหว่าง มิ.ย. 2017 และ ธ.ค. 2017

10/03/2017

15/06/2017

go Back

go Back

อินเดียมีชื่อเสียงในฐานะประเทศนำเข้าทองคำรายใหญ่ที่สุดในโลก อินเดียชอบทองคำย้อนหลังกลับไปหลายสหัสวรรษ อีกทั้งมีการคาดคะเนว่าครอบครัวชาวอินเดียถือครองทองคำปริมาณ 22,000 เมตริกตัน อินเดียมีตลาดเงินสดแลกทองคำที่พัฒนาแล้ว สัญญาซื้อขายล่วงหน้าอินเดียโกลด์ Quanto บนแพลตฟอร์มของ DGCX มีการกำหนดราคาตลาดและย่านการค้าสำหรับผู้เล่นในอุตสาหกรรมสำหรับทองคำที่นำมาเทรดในอินเดีย

DGCX ทำการซื้อขายก่อนเปิดและหลังปิดทำการตลาดอินเดีย ซึ่งจะมอบโอกาสการลงทุนที่แตกต่างสำหรับนักลงทุนในการกำหนดราคาและการเทรดในสัญญาโดยยึดตามข้อมูลที่มีให้สำหรับเหตุการณ์ระหว่างประเทศและในประเทศทั้งหมด

 • แลกเปลี่ยนทัศนะเกี่ยวกับตลาดทองคำของอินเดีย
 • โอกาสในการค้ากำไรด้วยสัญญาทองคำที่สัมพันธ์เชื่อมโยงกันโดยอิงตามราคาโลก
 • ผลกำไรจากการล้างสถานะหลักประกันที่ DCCC ให้สำหรับส่วนลดค่าความเสี่ยงระหว่างสินค้าอ้างอิง
 • โครงสร้างต้นทุนต่ำ
 • ทำการเทรดสัญญาซื้อขายทองคำล่วงหน้าโดยอิงตามตลาดการบริโภคทองคำที่ใหญ่ที่สุดในโลก
 • กำหนดให้เป็น USD มีการชำระหนี้ด้วยเงินสด
 • ปลอดภาษี – ไม่มีภาษีการทำธุรกรรม ภาษีกําไรจากการขายทรัพย์สินเป็นศูนย์
 • ช่วงห่างของราคาขั้นต่ำ USD 1
 • ขยายช่วงเวลาไปเกินช่วงเวลาในการซื้อขายของตลาดอ้างอิง
 • บริหารเงินประกันอย่างมีประสิทธิภาพเพื่ออัตราเลเวอเรจที่เหมาะสมที่สุด
 • ไม่มีความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน INR

สัญญา

พารามิเตอร์

สัญลักษณ์ของสัญญา

DIG

หลักทรัพย์อ้างอิง

ทองคำอินเดีย

ขนาดสัญญา

1

มูลค่าธุรกรรมตามสัญญา (Notional Contract Value)

ราคาของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า USD 1.00X Indian Gold ถูกเสนอราคาเป็น INR ต่อ 10 gms (เช่น ราคาเสนอซื้อ 27575 / คำสั่งเสนอขาย 27,576)

สกุลเงินในการซื้อขาย

USD

สกุลเงินในการชำระหนี้

USD

การเสนอราคาซื้อขาย

ราคาของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า USD 1.00X Indian Gold ถูกเสนอราคาเป็น INR ต่อ 10 gms (เช่น ราคาเสนอซื้อ 27575 / คำสั่งเสนอขาย 27,576)

ช่วงห่างของราคาขั้นต่ำ (Tick Size)

USD 1

มูลค่า Tick

USD 1

หลักการชำระหนี้

ชำระด้วยเงินสด

ราคาสำหรับการส่งมอบหรือใช้อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของราคาเพื่อใช้ชำระหนี้ด้วยเงินสดในวันซื้อขายวันสุดท้าย

หลักราคาสำหรับการส่งมอบหรือใช้อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของราคาเพื่อใช้ชำระหนี้ด้วยเงินสดในวันซื้อขายวันสุดท้ายควรจะเป็นราคาอ้างอิงดัชนีของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทองคำที่มีอยู่อย่างแพร่หลายในอินเดีย ซึ่งตอบสนองต่อเดือนของสัญญา DGCX

วันทำการซื้อขายวันสุดท้าย

วันทำการซื้อขายวันสุดท้ายสำหรับสัญญาซื้อขายทองคำล่วงหน้า Gold Quanto เป็นวันทำการซื้อขายวันสุดท้ายครั้งที่สองของเดือนก่อนเดือนของการส่งมอบ

วันทำการซื้อขาย

วันจันทร์ถึงวันศุกร์

ช่วงเวลาในการซื้อขาย

ช่วงเวลาในการซื้อขายของ DGCX

เดือนในการซื้อขาย

กุมภาพันธ์ เมษายน มิถุนายน สิงหาคม ตุลาคม ธันวาคม (สัญญาหกสัญญา ณ จุดเวลาที่กำหนดให้)

รายการสัญญาใหม่

วันทำการต่อเนื่องจากวันทำการซื้อขายวันสุดท้ายทันที

ขนาดคำสั่งสูงสุด

สัญญา 500 สัญญาสำหรับธนาคารและสถาบันที่ธนาคารสนับสนุน นิติบุคคลอื่นทั้งหมด 200 สัญญา

หลักประกันเริ่มต้นอิงตาม SPAN

USD 1,050 ต่อลอต (มีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลง)

หลักประกันระหว่างเดือน

มีการเสนอสิทธิประโยชน์ 100% สำหรับหลักประกันระหว่างเดือน

ขีดจำกัดการเคลื่อนไหวของราคาแต่ละวัน

ไม่จำกัด*

หมายเหตุ 1*: เพื่อหลีกเลี่ยงความผิดพลาดจากมนุษย์ (fat finger) ความแตกต่างของกรอบราคาควรจะเป็น USD 900 จากราคาการชำระหนี้ก่อนหน้า (เช่น หากราคาราคาการชำระหนี้ก่อนหน้าเป็น USD 27,000 ความแตกต่างของกรอบราคาจะเป็นตั้งแต่ USD 26,100 ถึง USD 27,900) หากราคาเกินขีดจำกัดการเคลื่อนไหวของราคาแต่ละวัน การซื้อขายในสัญญาบางฉบับจะดำเนินต่อ โดยที่มีช่วงราคาการซื้อขายใหม่แต่ไม่มีช่วงเวลารอการพิจารณา (Cooling Period)

ผลิตภัณฑ์

สัญญา

วันทำการซื้อขายวันสุดท้าย

วันที่สิ้นอายุ

วันที่เริ่มการเสนอซื้อ

วันที่สิ้นสุดการเสนอซื้อ

วันที่เริ่มการส่งมอบ

วันที่สิ้นสุดการส่งมอบ

DIG

DIG-20170130

30-ม.ค.-2017

30-ม.ค.-2017

31-ม.ค.-2017

31-ม.ค.-2017

31-ม.ค.-2017

31-ม.ค.-2017

DIG

DIG-20170330

30-มี.ค.-2017

30-มี.ค.-2017

31-มี.ค.-2017

31-มี.ค.-2017

31-มี.ค.-2017

31-มี.ค.-2017

DIG

DIG-20170530

30-พ.ค.-2017

30-พ.ค.-2017

31-พ.ค.-2017

31-พ.ค.-2017

31-พ.ค.-2017

31-พ.ค.-2017

DIG

DIG-20170728

28-ก.ค.-2017

28-ก.ค.-2017

31-ก.ค.-2017

31-ก.ค.-2017

31-ก.ค.-2017

31-ก.ค.-2017

DIG

DIG-20170928

28-ก.ย.-2017

28-ก.ย.-2017

29-ก.ย.-2017

29-ก.ย.-2017

29-ก.ย.-2017

29-ก.ย.-2017

DIG

DIG-20171129

29-พ.ย.-2017

29-พ.ย.-2017

30-พ.ย.-2017

30-พ.ย.-2017

30-พ.ย.-2017

30-พ.ย.-2017

go Back

เรียนรู้วิธีการซื้อขายจากการสาธิต

สำรวจโลกทางการเงินที่เต็มไปด้วยความเป็นไปได้ทางธุรกิจและการลงทุน เรียนรู้วิธีการซื้อขายจากการสาธิตและยกระดับประสบการณ์ในการซื้อขายที่จะช่วยให้ท่านทำการตัดสินในการลงทุนอย่างรวดเร็วขึ้น ทันทีที่มีประสบการณ์ ท่านจะสามารถตอบรับการเคลื่อนไหวที่สำคัญของตลาด ซึ่งจะช่วยให้ท่านติดตามความผันผวนตามแนวโน้มของตลาดได้

We wish you a lot of success!

พัฒนาความรู้ผ่านทางสื่ออบรม Webinar ของเรา

GULF BROKERS มีบริการชุด Webinar ให้ลูกค้า ซึ่งจะช่วยให้คุณเข้าใกล้ตลาดการเงินแต่ละส่วนมากขึ้น ทำงานด้วยจิตวิทยา อ่านตารางราคาเฉพาะอย่างและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมปัจจุบันในการซื้อขาย Webinar เหมาะกับทั้งผู้เริ่มต้นและมืออาชีพที่มีประสบการณ์

ติดต่อเรา

เรายินดีตอบคำถามทุกครั้งที่ท่านมีข้อสงสัยหรือเพียงแค่ต้องการสอบถามข้อมูล โปรดอย่าลังเลที่จะติดต่อเรา เรามีบริการแผนกช่วยเหลือลูกค้าตลอด 24/5 ตั้งแต่วันอาทิตย์ถึงวันพฤหัสบดี