การซื้อขายมีความเสี่ยงและการลงทุนทั้งหมดของคุณอาจมีความเสี่ยง

ไฮโดรคาร์บอน

MetaTrader 5

Contract Name

Contract Code

Currency

Initial Margin

สัญญาซื้อขายน้ำมันดิบเบรนท์ล่วงหน้า

DBRC

ดอลลาร์สหรัฐ

2200

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดย Dubai India Crude Oil

DICO

ดอลลาร์สหรัฐ

475

ฟิวเจอร์น้ำมันดิบ Mini WTI Crude Oil

DWTIM

ดอลลาร์สหรัฐ

220

ฟิวเจอร์น้ำมันดิบ WTI Crude Oil

DWTI

ดอลลาร์สหรัฐ

2200

สัญญา Mini Plastics Futures

DPPMM

ดอลลาร์สหรัฐ

35

สัญญาซื้อขายพลาสติกล่วงหน้า

DPPM

ดอลลาร์สหรัฐ

175

go Back

สัญญาซื้อขายน้ำมันดิบเบรนท์ล่วงหน้าของ DGCX (DBRC) อนุญาตให้นักลงทุนของ DGCX สามารถเทรดในตลาดน้ำมันดิบยักษ์ใหญ่ทั่วโลกได้ เชื่องโยงตลาดอ้างอิงของทวีปยุโรปและตลาดอ้างอิงของทวีปอเมริกาเข้าด้วยกันใน WTI การใช้ DBRC เป็นกลไกการกำหนดราคาอ้างอิงครอบคลุมไปไกลกว่าสหราชอาณาจักร ยุโรป และตลาดในภูมิภาคต่างๆ DBRC ได้นำสินค้าพลังงานยอดนิยมต่างๆ มาให้แก่ DGCX โดยควบคู่ไปกับ WTI การกำหนดราคาของ DBRC ถูกใช้อ้างอิงโดยผู้ผลิตกว่า 50% ทั่วโลก โดยที่การเคลื่อนไหวของราคาของเรามีอิทธิพลต่อราคาในภูมิภาคอันห่างไกล ทั้งในตะวันออกกลาง ประเทศจีน และทวีปอเมริกา

การจับคู่สัญญากลุ่มไฮโดรคาร์บอนของ DGCX เข้ากับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของ DBRC ได้ส่งผลให้สัญญาประเภทอื่นๆ น่าสนใจมากยิ่งขึ้นตามไปด้วย สัญญาของ DBRC จะช่วยให้นักลงทุนมือใหม่และเก่าสามารถค้นหาราคาต่างๆ ได้สะดวกมากยิ่งขึ้น และมอบโอกาสในการป้องกันตนและหลีกเลี่ยงความผันผวนของตลาดให้แก่ชุมชนของนักเทรดทั้งหลายอีกด้วย

 • ซื้อขายตามทัศนะของคุณเองแบบปลอดภาษีในตลาดสัญญาซื้อขายน้ำมันดิบเบรนท์ล่วงหน้า
 • โอกาสในการทำกำไรจากการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าโภคภัณฑ์ทั่วโลก รวมถึงสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีอยู่ของ DGCX WTI
 • โครงสร้างทุนต่ำ โดยมีมาร์จิ้นออฟเซ็ตที่ 80% สำหรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าส่วนใหญ่ของ DGCX WTI และ Mini WTI
 • เครดิตมาร์จิ้น 100% สำหรับการซื้อขายแบบ Calendar Spread
 • เข้าถึงตลาดพลังงานได้ทั่วโลก โดยมีกฎเกณฑ์และข้อกำหนดของสัญญาที่ชัดเจนและเข้าใจง่าย
 • โอกาสพิเศษเพื่อเข้าร่วมซื้อขายในตลาดน้ำมันทั่วโลกจากภูมิภาคที่คุณอยู่
 • สัญญาขนาดพิเศษที่สามารถเปรียบกับ หรือเทียบสัดส่วนกับตลาดซื้อขายแลกเปลี่ยนทั่วโลกได้
 • ระบุสกุลเงินเป็น USD โดยชำระเงินสดสำหรับช่วงห่างของราคาขั้นต่ำช่วงละ USD $10
 • ปลอดภาษี – ไม่เก็บภาษีสำหรับการทำธุรกรรมและกำไรจากการลงทุน
 • ชั่วโมงทำการของตลาดเปิดต้อนรับ Liquidity Pool จากทั่วโลก
 • ซื้อขายในตลาดที่ได้รับการควบคุมความปลอดภัย ซึ่งเปิดรับการร่วมทุนจากทั่วโลก

สัญญา

พารามิเตอร์

สัญลักษณ์ของสัญญา

DBRC

อ้างอิง

สัญญาซื้อขายน้ำมันดิบเบรนท์ล่วงหน้าโดย DGCX

ขนาดสัญญา

1,000 บาร์เรล (42,000 แกลลอน)

มูลค่าในสัญญา

USD 1,000 X สัญญาซื้อขายน้ำมันดิบเบรนท์ล่วงหน้าโดย DGCX

สกุลเงินที่ซื้อขาย

USD

สกุลเงินสำหรับชำระราคา

ดอลลาร์สหรัฐ

การเสนอราคา

ดอลลาร์สหรัฐและเซนต์ต่อบาร์เรล

ช่วงห่างของราคาขั้นต่ำ

USD 0.01 ต่อบาร์เรล (US$ 10 ต่อจุด)

มูลค่าของช่วงห่างของราคาขั้นต่ำ

USD 10

หลักเกณฑ์การชำระราคา

สัญญาแบบชำระราคาเป็นเงินสดเท่านั้น

หลักเกณฑ์ของราคาเพื่อใช้ในการชำระหนี้ประจำวัน

ราคาเพื่อใช้ในการชำระหนี้ประจำวันจะเป็นไปตาม DGCX Notice no. COMP-2008-014 วันที่ 22 เม.ย. 2008

ราคาเพื่อการชำระหนี้ด้วยเงินสดเมื่อสัญญาหมดอายุ

ชำระหนี้ด้วยเงินสดตามราคาของน้ำมันดิบเบรนท์ตามที่ ICE ประกาศในวันซื้อขายวันสุดท้ายของสัญญาแบบส่งมอบในเดือนถัดไปของ DGCX

วันซื้อขายวันสุดท้าย

วันทำการก่อนหน้าวันทำการวันสุดท้ายของเดือนที่อยู่ก่อนหน้าเดือนที่ต้องการซื้อขายสองเดือน ในกรณีที่วันดังกล่าวนี้เป็นวันทำการของ DGCX และธนาคารในสหราชอาณาจักร (เช่น วันทำการก่อนหน้าวันทำการวันสุดท้ายของเดือนมิถุนายนจะเป็นวันซื้อขายวันสุดท้ายสำหรับเดือนสิงหาคม) แต่ในกรณีที่วันดังกล่าวนี้ไม่ใช่วันทำการของ DGCX หรือของธนาคารในสหราชอาณาจักร ก็ให้ถือเอาวันทำการก่อนหน้าของ DGCX และธนาคารในสหราชอาณาจักรเป็นวันซื้อขายวันสุดท้ายแทน

วันซื้อขาย

วันจันทร์ถึงวันศุกร์

ชั่วโมงซื้อขาย

ชั่วโมงซื้อขายของ DGCX

เดือนซื้อขาย

จะเริ่มต้นเดือนสำหรับการส่งมอบสิบสองเดือนติดต่อกัน จากสามเดือนแรกและสัญญาสเปรดสองฉบับ (M1-M2 และ M2-M3)

รายชื่อสัญญาใหม่

วันทำการที่ถัดจากวันซื้อขายวันสุดท้าย

ขนาดคำสั่งซื้อสูงสุด

500 สัญญา

การซื้อขายแบบ EFP / EFS / Block

ตามกฎของ DGCX การซื้อขายแบบ Block Trade ต้องมีขนาดอย่างน้อย 200 สัญญา

กรอบเวลาในการลงทะเบียนซื้อขายแบบ EFP / EFS / Block

เป็นเวลา 5 นาทีหลังจากสิ้นสุดการซื้อขายของวันซื้อขายนั้นๆ

เงินประกันขั้นต้นอิงตาม SPAN

USD 3,500 ต่อสัญญา (อาจเปลี่ยนแปลงได้เป็นระยะ)

เงินประกันพิเศษ

ในยามที่ราคามีความผันผวนสูง อาจจะมีการเรียกเก็บเงินประกันพิเศษเพิ่มเติมจากตำแหน่งที่เปิดอยู่ทั้งหมด ตามที่ DGCX เห็นว่าเหมาะสม

เงินประกันระหว่างเดือน

มอบผลประโยชน์ 100% สำหรับตำแหน่งระหว่างเดือน

ช่วงการเปลี่ยนแปลงของราคาสูงสุดแต่ละวัน

ไม่จำกัด - หมายเหตุ 1*

หมายเหตุ 1*: ไม่มีขีดจำกัดสำหรับการเปลี่ยนแปลงของราคาระหว่างวัน อย่างไรก็ตาม เพื่อจำกัดความผิดพลาดของรายการข้อมูล ระบบจะไม่อนุญาตรายการคำสั่งซื้อที่ระบุราคาสูงกว่าหรือต่ำกว่า US$ 3 เมื่อเปรียบเทียบกับราคาปิดก่อนหน้า ตลาดหลักทรัพย์จะผ่อนปรนช่วงราคาระหว่างวันสำหรับราคาของสัญญาที่เข้าใกล้ข้อจำกัด US$ 3

สินค้า

สัญญา

วันซื้อขายวันสุดท้าย

วันหมดอายุ

การประมูลเริ่มต้น

การประมูลสิ้นสุด

การส่งมอบเริ่มต้น

การส่งมอบสิ้นสุด

DBRC

DBRC-20170130

30 ม.ค. 2017

31 ม.ค. 2017

31 ม.ค. 2017

31 ม.ค. 2017

31 ม.ค. 2017

31 ม.ค. 2017

DBRC

DBRC-20170227

27 ก.พ. 2017

28 ก.พ. 2017

28 ก.พ. 2017

28 ก.พ. 2017

28 ก.พ. 2017

28 ก.พ. 2017

DBRC

DBRC-20170330

30 มี.ค. 2017

31 มี.ค. 2017

31 มี.ค. 2017

31 มี.ค. 2017

31 มี.ค. 2017

31 มี.ค. 2017

DBRC

DBRC-20170427

27 เม.ย. 2017

28 เม.ย. 2017

28 เม.ย. 2017

28 เม.ย. 2017

28 เม.ย. 2017

28 เม.ย. 2017

DBRC

DBRC-20170530

30 พ.ค. 2017

31 พ.ค. 2017

31 พ.ค. 2017

31 พ.ค. 2017

31 พ.ค. 2017

31 พ.ค. 2017

DBRC

DBRC-20170629

29 มิ.ย. 2017

30 มิ.ย. 2017

30 มิ.ย. 2017

30 มิ.ย. 2017

30 มิ.ย. 2017

30 มิ.ย. 2017

DBRC

DBRC-20170728

28 ก.ค. 2017

31 ก.ค. 2017

31 ก.ค. 2017

31 ก.ค. 2017

31 ก.ค. 2017

31 ก.ค. 2017

DBRC

DBRC-20170830

30 ส.ค. 2017

31 ส.ค. 2017

31 ส.ค. 2017

31 ส.ค. 2017

31 ส.ค. 2017

31 ส.ค. 2017

DBRC

DBRC-20170928

28 ก.ย. 2017

29 ก.ย. 2017

29 ก.ย. 2017

29 ก.ย. 2017

29 ก.ย. 2017

29 ก.ย. 2017

DBRC

DBRC-20171030

30 ต.ค. 2017

31 ต.ค. 2017

31 ต.ค. 2017

31 ต.ค. 2017

31 ต.ค. 2017

31 ต.ค. 2017

DBRC

DBRC-20171129

29 พ.ย. 2017

30 พ.ย. 2017

30 พ.ย. 2017

30 พ.ย. 2017

30 พ.ย. 2017

30 พ.ย. 2017

DBRC

DBRC-20171228

28 ธ.ค. 2017

29 ธ.ค. 2017

29 ธ.ค. 2017

29 ธ.ค. 2017

29 ธ.ค. 2017

29 ธ.ค. 2017

go Back

go Back

Dubai India Crude Oil (DICO) อนุญาตให้นักเทรดซื้อขายสัญญาซื้อขายน้ำมันดิบล่วงหน้าตามมาตรฐานราคาที่ี่อ้างอิงกับรูปีอินเดีย โดยเทรดเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ประโยชน์ของ DICO ซึ่งเป็นกลไกในการกำหนดราคาอ้างอิงส่งผลดีต่อตลาดภายในประเทศและในภูมิภาค รูปแบบสินค้าที่ DICO นำเสนอ คือ การผสมผสานทั้งราคา DGCX WTI และสัญญาแบบ USDINR เนื่องจากการกำหนดราคาโดย WTI อ้างอิงจากข้อมูลของสินค้ามากกว่า 25% ทั่วโลก ดังนั้นสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของ DICO จึงมอบความสามารถในการเข้าถึงตลาดพลังงานของอินเดียแก่ชุมชนนักเทรดในวงกว้างมากขึ้น

เมื่อจับคู่กับแพ็กเกจสกุลเงินรูปีอินเดียทั้งหลายที่มีอยู่ของ DGCX และข้อเสนอต่างๆ ของ WTI สัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดย DICO จึงทำให้สัญญาหลากหลายขนาดที่มีอยู่ในตลาดต่างๆ ยิ่งทวีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น สัญญา DICO จะช่วยนักเทรดทั้งมือใหม่เและมืออาชีพในการอ้างอิงราคา มอบการคุ้มครอง และโอกาสหลบเลี่ยงความผันผวนของราคาแก่ชุมชนของนักเทรด

 • ซื้อขายตามทัศนะของคุณและปลอดภาษี กับสกุลเงินรูปีอินเดียที่อ้างอิงกับราคามาตรฐานในตลาดน้ำมันดิบระหว่างประเทศ
 • โอกาสในการสร้างกำไรโดยการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าโภคภัณฑ์ทั่วโลก รวมไปถึงสัญญาพลังงานที่มีอยู่
 • โครงสร้างทุนต่ำพร้อมเครดิตเงินประกันเพิ่มเติมสำหรับสัญญาซื้อขาย DGCX WTI และ Mini WTI ล่วงหน้า
 • เข้าถึงตลาดพลังงานทั่วโลกด้วยกฎเกณฑ์และข้อกำหนดของสัญญาที่ชัดเจนและเข้าใจง่าย
 • การซื้อขายในภูมิภาคที่มอบโอกาสพิเศษให้คุณสามารถเข้าถึงตลาดน้ำมันทั่วโลกได้
 • สัญญาขนาดพิเศษที่ย่อลงมาจากสัดส่วนของการซื้อขายทั่วโลก
 • ระบุสกุลเงินเป็นดอลลาร์สหรัฐ โดยอิงตามรูปีอินเดีย ชำระราคาด้วยเงินสด Tick Size เท่ากับ USD $3
 • ปลอดภาษี – ไม่เก็บภาษีการทำธุรกรรมและภาษีกำไรจากเงินทุน
 • ซื้อขายบนตลาดที่ได้รับการควบคุม มีความปลอดภัยและอนุญาตให้สามารถเข้าถึงตลาดทั่วโลกได้
 • ชั่วโมงทำการของตลาดครอบคลุม Liquidity Pool หลักๆ ทั่วโลก
 • ชั่วโมงทำการของตลาดตั้งแต่ 7.00 น. ถึง 11.55 น. ตามเวลาของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
 • ครอบคลุมโซนการซื้อขายส่วนใหญ่ของโลก รวมถึงยุโรปและอเมริกา

สัญญา

พารามิเตอร์

สัญลักษณ์สัญญา

DICO

อ้างอิง

สัญญาของIndian Crude Oil

ขนาดของสัญญา

3

มูลค่าในสัญญา

USD 3.00 X ราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของ Indian Crude Oil ตามที่เสนอ (เช่น เสนอซื้อ 3307.00 / เสนอขาย 3308.00)

สกุลเงินในการซื้อขาย

USD

สกุลเงินในการชำระราคา

USD

การเสนอราคา

USD

Tick Size

1

Tick Value

USD 3

หลักเกณฑ์ในการชำระราคา

สัญญาแบบชำระราคาด้วยเงินสดเท่านั้น

ราคาที่ใช้ชำระราคาด้วยเงินสดเมื่อสัญญาหมดอายุ

ราคาที่ใช้ชำระราคาด้วยเงินสดเมื่อสัญญาหมดอายุจะยึดจากราคาที่ใช้ชำระราคาเมื่อสิ้นวันทำการวันสุดท้ายสำหรับสัญญาซื้อขาย WTI Light Crude Oil โดย DGCX ที่กำหนดการส่งมอบในเดือนถัดไป อันสอดคล้องกับสัญญาซื้อขาย DICO โดย DGCX ที่กำหนดการส่งมอบในเดือนถัดไป อัตราอ้างอิงดอลลาร์สหรัฐอย่างเป็นทางการที่ประกาศโดยธนาคารกลางแห่งประเทศอินเดีย (RBI) ที่อิงอัตราของธนาคารที่มุมไบ ณ เวลาเที่ยงวันของวันที่ซื้อขายเป็นวันสุดท้ายหรือวันก่อนหน้าที่มี จะถูกนำมาใช้เพื่อแปลงราคาที่ใช้ชำระราคาของสัญญา DWTI โดย DGCX ไปเป็นราคาที่ใช้ชำระราคาสำหรับสัญญา DICO โดย DGCX ยกตัวอย่างเช่น ในวันสุดท้ายของการซื้อขายสัญญาแบบส่งมอบในเดือนถัดไปของ DICO ปรากฏว่าราคาที่ใช้ชำระราคาเมื่อสัญญาสิ้นสุดลงของสัญญา WTI Light Crude Oil โดย DGCX เท่ากับ $50.00 ในขณะเดียวกัน อัตราแลกเปลี่ยนอ้างอิง RBI USD ล่าสุดเท่ากับ INR 67.0025 /US$ ดังนั้น ราคาที่ใช้ชำระราคาด้วยเงินสดเมื่อสัญญาสิ้นสุดลงของสัญญาแบบส่งมอบในเดือนถัดไปของ DICO จึงเท่ากับ $3,350.12 และหลังปัดค่าทศนิยมแล้วเท่ากับ $3,350.00 (ซึ่งก็คือ $50.00*67.0025 แล้วจึงปัดเศษไปที่ค่า Tick ที่ใกล้ที่สุด)

วันสุดท้ายของการซื้อขาย

วันสุดท้ายของการซื้อขาย คือ วันที่อยู่ก่อนหน้าวันที่ 25 ของปฏิทินสี่วันทำการ ในเดือนก่อนหน้าเดือนที่จะดำเนินการส่งมอบ แต่ถ้าวันที่ 25 ของปฏิทินไม่ใช่วันทำการ ก็ให้ถือเอาวันที่อยู่ก่อนหน้าวันทำการก่อนหน้าวันที่ 25 สี่วันทำการ เป็นวันสุดท้ายของการซื้อขาย และในกรณีที่วันที่อยู่ก่อนหน้าวันที่ 25 ดังกล่าวนี้ไม่ใช่วันทำการของ DGCX หรือของประเทศอินเดีย ก็ให้ถือเอาวันทำการของ DGCX และของประเทศอินเดียที่อยู่ก่อนหน้าวันดังกล่าวเป็นวันสุดท้ายของการซื้อขาย

วันซื้อขาย

วันจันทร์ถึงวันศุกร์

ชั่วโมงซื้อขาย

ชั่วโมงซื้อขายของ DGCX

เดือนซื้อขาย

ในตอนเริ่มแรก นักเทรดจะสามารถซื้อขายสัญญาระยะสองเดือนและสัญญาสเปรดได้

รายชื่อสัญญาใหม่

วันทำการถัดจากวันสุดท้ายของการซื้อขาย

ขนาดคำสั่งซื้อสูงสุด

สัญญา 500 สัญญาสำหรับธนาคารและสถาบันภายใต้การสนับสนุนของธนาคาร สัญญาอื่นๆ อีก 200 สัญญา

การซื้อขายแบบ EFP / EFS / Block

ตามกฎเกณฑ์ของ DGCX

กรอบเวลาในการลงทะเบียนสำหรับการซื้อขาย EFP / EFS / Block

จนถึง 5 นาทีหลังจากที่การซื้อขายในแต่ละวันสิ้นสุดลง

เงินประกันขั้นต้นที่อิงตาม SPAN

USD 600 ต่อล็อต (อาจเปลี่ยนแปลงได้)

เงินประกันพิเศษ

ในยามที่ตลาดมีความผันผวนสูง อาจมีการเรียกเก็บเงินประกันพิเศษในจำนวนที่ตลาดหลักทรัพย์เห็นว่าเหมาะสม

เงินประกันสำหรับการเทรดแบบ Calendar Spread

นักเทรดจะได้รับสิทธิประโยชน์ด้านเงินประกัน 100% สำหรับการเทรดแบบ Calendar Spread

ช่วงการเปลี่ยนแปลงของราคาสูงสุดแต่ละวัน

ไม่จำกัด - หมายเหตุ 1*

*ไม่มีขอบเขตจำกัดสำหรับการเปลี่ยนแปลงของราคาภายในหนึ่งวัน อย่างไรก็ตาม เพื่อจำกัดข้อผิดพลาดในการบันทึกข้อมูล ระบบจะไม่อนุญาตการป้อนคำสั่งซื้อที่มีราคาสูงกว่าหรือต่ำกว่า 300 จากราคาปิดก่อนหน้า DGCX จะผ่อนปรนช่วงราคาระหว่างวันให้แก่สัญญาที่มีราคาเข้าใกล้ข้อจำกัด 300 ดังกล่าว

สินค้า

สัญญา

วันซื้อขายวันสุดท้าย

วันหมดอายุ

วันเริ่มต้นการประมูล

วันสิ้นสุดการประมูล

วันเริ่มต้นการส่งมอบ

วันสิ้นสุดการส่งมอบ

DICO

DICO-20170119

19 ม.ค. 2017

19 ม.ค. 2017

20 ม.ค. 2017

20 ม.ค. 2017

20 ม.ค. 2017

20 ม.ค. 2017

DICO

DICO-20170217

17 ก.พ. 2017

17 ก.พ. 2017

20 ก.พ. 2017

20 ก.พ. 2017

20 ก.พ. 2017

20 ก.พ. 2017

DICO

DICO-20170320

20 มี.ค. 2017

20 มี.ค. 2017

21 มี.ค. 2017

21 มี.ค. 2017

21 มี.ค. 2017

21 มี.ค. 2017

DICO

DICO-20170419

19 เม.ย. 2017

19 เม.ย. 2017

20 เม.ย. 2017

20 เม.ย. 2017

20 เม.ย. 2017

20 เม.ย. 2017

DICO

DICO-20170519

19 พ.ค. 2017

19 พ.ค. 2017

22 พ.ค. 2017

22 พ.ค. 2017

22 พ.ค. 2017

22 พ.ค. 2017

DICO

DICO-20170619

19 มิ.ย. 2017

19 มิ.ย. 2017

20 มิ.ย. 2017

20 มิ.ย. 2017

20 มิ.ย. 2017

20 มิ.ย. 2017

DICO

DICO-20170719

19 ก.ค. 2017

19 ก.ค. 2017

20 ก.ค. 2017

20 ก.ค. 2017

20 ก.ค. 2017

20 ก.ค. 2017

DICO

DICO-20170821

21 ส.ค. 2017

21 ส.ค. 2017

22 ส.ค. 2017

22 ส.ค. 2017

22 ส.ค. 2017

22 ส.ค. 2017

DICO

DICO-20170919

19 ก.ย. 2017

19 ก.ย. 2017

20 ก.ย. 2017

20 ก.ย. 2017

20 ก.ย. 2017

20 ก.ย. 2017

DICO

DICO-20171018

18 ต.ค. 2017

18 ต.ค. 2017

19 ต.ค. 2017

19 ต.ค. 2017

19 ต.ค. 2017

19 ต.ค. 2017

DICO

DICO-20171117

17 พ.ย. 2017

17 พ.ย. 2017

20 พ.ย. 2017

20 พ.ย. 2017

20 พ.ย. 2017

20 พ.ย. 2017

DICO

DICO-20171218

18 ธ.ค. 2017

18 ธ.ค. 2017

19 ธ.ค. 2017

19 ธ.ค. 2017

19 ธ.ค. 2017

19 ธ.ค. 2017

go Back

go Back

WTI (West Texas Intermediary) เป็นหนึ่งในดัชนีมาตรฐานของน้ำมันพรีเมียร์ในโลก การใช้ WTI เป็นกลไกการกำหนดราคาขยายไปไกลเกินกว่าตลาดในประเทศและตลาดส่งออกการกลั่น เนื่องจากมีการผลิตที่พิจารณาถึงความต้องการทั่วโลกเกินกว่า 10% และการกำหนดราคาที่พิจารณาถึงแหล่งซัพพลายทั่วโลกเกินกว่า 25% สัญญาซื้อขายล่วงหน้า DGCX mini WTI จึงช่วยให้ผู้เล่นวงกว้างขึ้นสามารถเข้าถึงตลาดพลังงานทั่วโลกได้

สัญญาซื้อขายล่วงหน้า Mini WTI ที่มีการจับคู่กับชุดสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐที่มีอยู่ของ DGCX จะดึงดูดสัญญาที่มีอยู่ในตลาดแลกเปลี่ยนทั่วโลกอื่น ๆ ซึ่งมีขนาดใหญ่กว่า ขนาดสัญญาซื้อขาย DGCX Mini WTI จะช่วยเอื้ออำนวยการกำหนดราคาโดยผู้เล่นในตลาดรายใหม่ เสนอโอกาสในการคุ้มครองและการป้องกันความเสี่ยงสำหรับทุกคน

 • แลกเปลี่ยนทัศนะ ปลอดภาษีในตลาดน้ำมันดิบระหว่างประเทศ
 • โอกาสในการเก็งกำไรด้วยการแลกเปลี่ยนสินค้าโภคภัณฑ์ทั่วโลก รวมไปถึงสัญญาซื้อขายล่วงหน้า DGCX WTI Future ที่มี
 • โครงสร้างต้นทุนต่ำด้วยเครดิตมาร์จิ้น 100% ในการซื้อขายต่อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหลัก DGCX WTI Future รวมไปถึงหลักประกันส่วนต่าง (Spread) ของสัญญาหลัก WTI
 • การเข้าถึงตลาดพลังงานระหว่างประเทศได้กว้างขึ้นด้วยกฎระเบียบข้อบังคับที่ชัดเจนเข้าใจได้
 • โอกาสในการซื้อขายที่แตกต่างในภูมิภาคที่เข้าร่วมในตลาดน้ำมันโลก
 • ขนาดสัญญาเล็กกว่า เหมาะสำหรับการควบคุมความเสี่ยงที่เหมาะสม
 • มีการกำหนดไว้เป็น USD ชำระด้วยเงินสดที่มีช่วงห่างของราคาขั้นต่ำ USD $10
 • ปลอดภาษี - ไม่มีภาษีการทำธุรกรรม ภาษีกําไรจากการขายทรัพย์สินเป็นศูนย์
 • ชั่วโมงทำการของตลาดครอบคลุม Liquidity Pool หลักๆ ทั่วโลก
 • เบื้องต้น 1,000 บาร์เรลต่อสัญญา มีการซื้อขายผ่านตลาดกลางที่มีการรับประกันคอยควบคุม

สัญญา

พารามิเตอร์

สัญลักษณ์ของสัญญา

DWTIM

หลักทรัพย์อ้างอิง

DGCX Mini West Texas Intermediate Light Sweet Crude Oil Futures

ขนาดสัญญา

100 บาร์เรล (4,200 แกลลอน)

มูลค่าธุรกรรมตามสัญญา (Notional Contract Value)

สัญญาซื้อขายล่วงหน้า USD 100 X DGCX West Texas Intermediate Light Sweet Crude Oil Futures

สกุลเงินในการซื้อขาย

USD

สกุลเงินในการชำระหนี้

USD

การเสนอราคาซื้อขาย

ดอลลาร์สหรัฐและเซนต์ต่อบาร์เรล

ช่วงห่างของราคาขั้นต่ำ (Tick Size)

USD 0.01 ต่อบาร์เรล (US$ 1 ต่อ tick)

มูลค่า Tick

USD1

หลักการชำระหนี้

สัญญาการชำระหนี้ด้วยเงินสดเท่านั้น

ราคาสำหรับการส่งมอบหรือใช้อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของราคาเพื่อใช้ชำระหนี้ด้วยเงินสดในวันซื้อขายวันสุดท้าย

ราคาที่ใช้ชำระของกำหนดการส่งมอบในเดือนถัดไปสำหรับสัญญาซื้อขายน้ำมันดิบล่วงหน้า WTI Crude Oil ตามที่เผยแพร่ต่อสาธารณะโดย NYMEX สำหรับวันทำการซื้อขายวันสุดท้ายของสัญญา DGCX ตามกำหนดการส่งมอบในเดือนถัดไป

วันทำการซื้อขายวันสุดท้าย

วันทำการซื้อขายวันสุดท้ายจะเป็นวันทำการวันที่สี่ของสหรัฐก่อนวันที่ 25 ตามปฏิทินของเดือนที่มาก่อนหน้าเดือนส่งมอบ หากวันที่ 25 ตามปฏิทินไม่ใช่วันทำการของสหรัฐ วันทำการซื้อขายวันสุดท้ายจะเป็นวันทำการวันที่สี่ของสหรัฐก่อนวันทำการที่มาก่อนหน้าวันที่ 25 ตามปฏิทิน หากวันทำการที่สี่ของสหรัฐไม่ใช่วันทำการของตลาด DGCX วันทำการย้อนหลังของ DGCX จะเป็นวันทำการซื้อขายวันสุดท้าย

วันทำการซื้อขาย

วันจันทร์ถึงวันศุกร์

ช่วงเวลาในการซื้อขาย

ช่วงเวลาในการซื้อขายของ DGCX

เดือนที่ทำการซื้อขาย

สิบสองเดือนต่อเนื่องบวกสิบเดือนสัญญา ได้แก่ เดือนมิถุนายนและธันวาคมจะถูกจัดทำเป็นรายการสำหรับห้าปีปฏิทินเพิ่มเติม

รายการสัญญาใหม่

วันทำการต่อเนื่องจากวันทำการซื้อขายวันสุดท้ายทันที

ขนาดคำสั่งสูงสุด

5,000 สัญญาสำหรับธนาคารและสถาบันที่ธนาคารสนับสนุน นิติบุคคลอื่น ๆ ทั้งหมด 2,000 สัญญา

EFP / EFS / Block Trades

ตามข้อบัญญัติของ DGCX ขนาดการซื้อขายแบบรายใหญ่น้อยที่สุดที่ได้รับอนุญาตคือ 100 สัญญา

การจำกัดเวลาสำหรับการลงทะเบียน EFP / EFS / Block Trade

นานถึง 5 นาทีหลังจากหยุดการซื้อขายในวันทำการซื้อขายใด ๆ

หลักประกันเริ่มต้นอิงตาม SPAN

USD 400 ต่อลอต (มีแนวโน้มจะเปลี่ยนแปลง)

หลักประกันพิเศษ

ณ เวลาที่มีความผันผวนสูง อาจจะมีการเรียกเก็บหลักประกันพิเศษตามที่ตลาดหลักทรัพย์เห็นสมควร

หลักประกันระหว่างเดือน

มีการเสนอผลกำไร 100% ที่ตำแหน่ง calendar spread

ขีดจำกัดการเคลื่อนไหวของราคาแต่ละวัน

ไม่มีขีดจำกัด - หมายเหตุ 1*

หมายเหตุ 1*: ไม่มีขีดจำกัดการเคลื่อนไหวของราคาในระหว่างวัน อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการจำกัดความผิดปกติในการป้อนข้อมูล ระบบจะไม่อนุญาตให้มีการป้อนคำสั่งที่มีราคาสูงหรือต่ำกว่า US$ 3 ตามที่เปรียบเทียบกับราคาปิดก่อนหน้า ตลาดแลกเปลี่ยนควรจะผ่อนปรนช่วงราคาในระหว่างวันของสัญญาที่จวนเข้าใกล้ขีดจำกัด US$ 3

ผลิตภัณฑ์

สัญญา

วันที่สุดท้ายในการซื้อขาย

วันที่สิ้นอายุ

วันที่เริ่มการเสนอซื้อ

วันที่สิ้นสุดการเสนอซื้อ

วันที่เริ่มการส่งมอบ

วันที่สิ้นสุดการส่งมอบ

DWTIM

DWTIM-20170119

19-ม.ค.-2017

20-ม.ค.-2017

20-ม.ค.-2017

20-ม.ค.-2017

20-ม.ค.-2017

20-ม.ค.-2017

DWTIM

DWTIM-20170217

17-ก.พ.-2017

20-ก.พ.-2017

20-ก.พ.-2017

20-ก.พ.-2017

20-ก.พ.-2017

20-ก.พ.-2017

DWTIM

DWTIM-20170320

20-มี.ค.-2017

21-มี.ค.-2017

21-มี.ค.-2017

21-มี.ค.-2017

21-มี.ค.-2017

21-มี.ค.-2017

DWTIM

DWTIM-20170419

19-เม.ย.-2017

20-เม.ย.-2017

20-เม.ย.-2017

20-เม.ย.-2017

20-เม.ย.-2017

20-เม.ย.-2017

DWTIM

DWTIM-20170519

19-พ.ค.-2017

22-พ.ค.-2017

22-พ.ค.-2017

22-พ.ค.-2017

22-พ.ค.-2017

22-พ.ค.-2017

DWTIM

DWTIM-20170619

19-มิ.ย.-2017

20-มิ.ย.-2017

20-มิ.ย.-2017

20-มิ.ย.-2017

20-มิ.ย.-2017

20-มิ.ย.-2017

DWTIM

DWTIM-20170719

19-ก.ค.-2017

20-ก.ค.-2017

20-ก.ค.-2017

20-ก.ค.-2017

20-ก.ค.-2017

20-ก.ค.-2017

DWTIM

DWTIM-20170821

21-ส.ค.-2017

22-ส.ค.-2017

22-ส.ค.-2017

22-ส.ค.-2017

22-ส.ค.-2017

22-ส.ค.-2017

DWTIM

DWTIM-20170919

19-ก.ย.-2017

20-ก.ย.-2017

20-ก.ย.-2017

20-ก.ย.-2017

20-ก.ย.-2017

20-ก.ย.-2017

DWTIM

DWTIM-20171019

19-ต.ค.-2017

20-ต.ค.-2017

20-ต.ค.-2017

20-ต.ค.-2017

20-ต.ค.-2017

20-ต.ค.-2017

DWTIM

DWTIM-20171117

17-พ.ย.-2017

20-พ.ย.-2017

20-พ.ย.-2017

20-พ.ย.-2017

20-พ.ย.-2017

20-พ.ย.-2017

DWTIM

DWTIM-20171218

18-ธ.ค.-2017

19-ธ.ค.-2017

19-ธ.ค.-2017

19-ธ.ค.-2017

19-ธ.ค.-2017

19-ธ.ค.-2017

go Back

go Back

WTI (West Texas Intermediary) เป็นหนึ่งในดัชนีมาตรฐานของน้ำมันพรีเมียร์ในโลก การใช้ WTI เป็นกลไกการกำหนดราคาขยายไปไกลเกินกว่าตลาดในประเทศและตลาดส่งออกการกลั่น ด้วยการผลิตที่พิจารณาถึงความต้องการทั่วโลกเกินกว่า 10% และการกำหนดราคาที่พิจารณาถึงแหล่งซัพพลายทั่วโลกเกินกว่า 25% สัญญาซื้อขายล่วงหน้าด้วย WTI ของ DGCX ช่วยให้ผู้เล่นวงกว้างยิ่งขึ้นสามารถเข้าถึงตลาดพลังงานทั่วโลกได้

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าด้วย WTI ที่จับคู่กับชุดสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐที่มีอยู่ของ DGCX จะดึงดูดสัญญาที่มีในตลาดแลกเปลี่ยนอื่น ๆ ทั่วโลกซึ่งมีขนาดใหญ่กว่า สัญญาซื้อขายด้วย WTI ของ DGCX จะช่วยเอื้ออำนวยการกำหนดราคาโดยผู้เล่นในตลาดรายใหม่ เสนอโอกาสในการคุ้มครองและการป้องกันความเสี่ยงให้ทุกคน

 • แลกเปลี่ยนทัศนะ ปลอดภาษีในตลาดน้ำมันดิบระหว่างประเทศ
 • โอกาสในการเก็งกำไรด้วยการแลกเปลี่ยนสินค้าโภคภัณฑ์ทั่วโลก รวมไปถึงสัญญาซื้อขายล่วงหน้า DGCX Mini WTI Future ที่มี
 • โครงสร้างต้นทุนต่ำด้วยเครดิตมาร์จิ้น 100% ในการซื้อขายต่อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหลัก DGCX Mini WTI Future รวมไปถึงหลักประกันส่วนต่าง (Spread) ของสัญญาหลัก WTI
 • การเข้าถึงตลาดพลังงานระหว่างประเทศได้กว้างขึ้นด้วยกฎระเบียบข้อบังคับที่ชัดเจนเข้าใจได้
 • โอกาสในการซื้อขายที่แตกต่างในภูมิภาคที่เข้าร่วมในตลาดน้ำมันโลก
 • ขนาดสัญญาใหญ่ขึ้นที่สอดคล้องกับตลาดแลกเปลี่ยนทั่วโลก
 • มีการกำหนดไว้เป็น USD ชำระด้วยเงินสดที่มีช่วงห่างของราคาขั้นต่ำ USD $10
 • ปลอดภาษี - ไม่มีภาษีการทำธุรกรรม ภาษีกําไรจากการขายทรัพย์สินเป็นศูนย์
 • ชั่วโมงทำการของตลาดครอบคลุม Liquidity Pool หลักๆ ทั่วโลก
 • เบื้องต้น 1,000 บาร์เรลต่อสัญญา มีการซื้อขายผ่านตลาดกลางที่มีการรับประกันคอยควบคุม

สัญญา

พารามิเตอร์

สัญลักษณ์ของสัญญา

DWTIM

หลักทรัพย์อ้างอิง

DGCX West Texas Intermediate Light Sweet Crude Oil Futures

ขนาดสัญญา

1,000 บาร์เรล (42,000 แกลลอน)

มูลค่าธุรกรรมตามสัญญา (Notional Contract Value)

สัญญาซื้อขายล่วงหน้า USD 1,000 X DGCX West Texas Intermediate Light Sweet Crude Oil Futures

สกุลเงินในการซื้อขาย

USD

สกุลเงินในการชำระหนี้

USD

การเสนอราคาซื้อขาย

ดอลลาร์สหรัฐและเซนต์ต่อบาร์เรล

ช่วงห่างของราคาขั้นต่ำ (Tick Size)

USD 0.01 ต่อบาร์เรล (US$ 10 ต่อ tick)

มูลค่า Tick

USD1

หลักการชำระหนี้

สัญญาการชำระหนี้ด้วยเงินสดเท่านั้น

ราคาสำหรับการส่งมอบหรือใช้อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของราคาเพื่อใช้ชำระหนี้ด้วยเงินสดในวันซื้อขายวันสุดท้าย

ราคาที่ใช้ชำระของกำหนดการส่งมอบในเดือนถัดไปสำหรับสัญญาซื้อขายน้ำมันดิบล่วงหน้า WTI Crude Oil ตามที่เผยแพร่ต่อสาธารณะโดย NYMEX สำหรับวันทำการซื้อขายวันสุดท้ายของสัญญา DGCX ตามกำหนดการส่งมอบในเดือนถัดไป

วันทำการซื้อขายวันสุดท้าย

วันทำการซื้อขายวันสุดท้ายจะเป็นวันทำการวันที่สี่ของสหรัฐก่อนวันที่ 25 ตามปฏิทินของเดือนที่มาก่อนหน้าเดือนส่งมอบ หากวันที่ 25 ตามปฏิทินไม่ใช่วันทำการของสหรัฐ วันทำการซื้อขายวันสุดท้ายจะเป็นวันทำการวันที่สี่ของสหรัฐก่อนวันทำการที่มาก่อนหน้าวันที่ 25 ตามปฏิทิน หากวันทำการที่สี่ของสหรัฐไม่ใช่วันทำการของตลาด DGCX วันทำการย้อนหลังของ DGCX จะเป็นวันทำการซื้อขายวันสุดท้าย

วันทำการซื้อขาย

วันจันทร์ถึงวันศุกร์

ช่วงเวลาในการซื้อขาย

ช่วงเวลาในการซื้อขายของ DGCX

เดือนที่ทำการซื้อขาย

สิบสองเดือนต่อเนื่องบวกสิบเดือนสัญญา ได้แก่ เดือนมิถุนายนและธันวาคมจะถูกจัดทำเป็นรายการสำหรับห้าปีปฏิทินเพิ่มเติม

รายการสัญญาใหม่

วันทำการต่อเนื่องจากวันทำการซื้อขายวันสุดท้ายทันที

วันทำการต่อเนื่องจากวันทำการซื้อขายวันสุดท้ายทันที

500 สัญญา

EFP / EFS / Block Trades

ตามข้อบัญญัติของ DGCX ขนาดการซื้อขายแบบรายใหญ่น้อยที่สุดที่ได้รับอนุญาตคือ 200 สัญญา

การจำกัดเวลาสำหรับการลงทะเบียน EFP / EFS / Block Trade

นานถึง 5 นาทีหลังจากหยุดการซื้อขายในวันทำการซื้อขายใด ๆ

หลักประกันเริ่มต้นอิงตาม SPAN

USD 4,000 ต่อลอต (มีแนวโน้มจะเปลี่ยนแปลง)

หลักประกันพิเศษ

ณ เวลาที่มีความผันผวนสูง อาจจะมีการเรียกเก็บหลักประกันพิเศษตามที่ตลาดหลักทรัพย์เห็นสมควร

หลักประกันระหว่างเดือน

มีการเสนอผลกำไร 100% ที่ตำแหน่ง calendar spread

ขีดจำกัดการเคลื่อนไหวของราคาแต่ละวัน

ไม่มีขีดจำกัด - หมายเหตุ 1*

หมายเหตุ 1*: ไม่มีขีดจำกัดการเคลื่อนไหวของราคาในระหว่างวัน อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการจำกัดความผิดปกติในการป้อนข้อมูล ระบบจะไม่อนุญาตให้มีการป้อนคำสั่งที่มีราคาสูงหรือต่ำกว่า US$ 3 ตามที่เปรียบเทียบกับราคาปิดก่อนหน้า ตลาดแลกเปลี่ยนควรจะผ่อนปรนช่วงราคาในระหว่างวันของสัญญาที่จวนเข้าใกล้ขีดจำกัด US$ 3

ผลิตภัณฑ์

สัญญา

วันที่สุดท้ายในการซื้อขาย

วันที่สิ้นอายุ

วันที่เริ่มการเสนอซื้อ

วันที่สุดท้ายในการซื้อขาย

วันที่เริ่มการส่งมอบ

วันที่สิ้นสุดการส่งมอบ

DWTI

DWTI-20170119

19-ม.ค.-2017

20-ม.ค.-2017

20-ม.ค.-2017

20-ม.ค.-2017

20-ม.ค.-2017

20-ม.ค.-2017

DWTI

DWTI-20170217

17-ก.พ.-2017

20-ก.พ.-2017

20-ก.พ.-2017

20-ก.พ.-2017

20-ก.พ.-2017

20-ก.พ.-2017

DWTI

DWTI-20170320

20-มี.ค.-2017

21-มี.ค.-2017

21-มี.ค.-2017

21-มี.ค.-2017

21-มี.ค.-2017

21-มี.ค.-2017

DWTI

DWTI-20170419

19-เม.ย.-2017

20-เม.ย.-2017

20-เม.ย.-2017

20-เม.ย.-2017

20-เม.ย.-2017

20-เม.ย.-2017

DWTI

DWTI-20170519

19-พ.ค.-2017

22-พ.ค.-2017

22-พ.ค.-2017

22-พ.ค.-2017

22-พ.ค.-2017

22-พ.ค.-2017

DWTI

DWTI-20170619

19-มิ.ย.-2017

20-มิ.ย.-2017

20-มิ.ย.-2017

20-มิ.ย.-2017

20-มิ.ย.-2017

20-มิ.ย.-2017

DWTI

DWTI-20170719

19-ก.ค.-2017

20-ก.ค.-2017

20-ก.ค.-2017

20-ก.ค.-2017

20-ก.ค.-2017

20-ก.ค.-2017

DWTI

DWTI-20170821

21-ส.ค.-2017

22-ส.ค.-2017

22-ส.ค.-2017

22-ส.ค.-2017

22-ส.ค.-2017

22-ส.ค.-2017

DWTI

DWTI-20170919

19-ก.ย.-2017

20-ก.ย.-2017

20-ก.ย.-2017

20-ก.ย.-2017

20-ก.ย.-2017

20-ก.ย.-2017

DWTI

DWTI-20171019

19-ต.ค.-2017

20-ต.ค.-2017

20-ต.ค.-2017

20-ต.ค.-2017

20-ต.ค.-2017

20-ต.ค.-2017

DWTI

DWTI-20171117

17-พ.ย.-2017

20-พ.ย.-2017

20-พ.ย.-2017

20-พ.ย.-2017

20-พ.ย.-2017

20-พ.ย.-2017

DWTI

DWTI-20171218

18-ธ.ค.-2017

19-ธ.ค.-2017

19-ธ.ค.-2017

19-ธ.ค.-2017

19-ธ.ค.-2017

19-ธ.ค.-2017

go Back

go Back

ความเสี่ยงของราคาที่มีอยู่ในทุกขั้นตอนสำหรับการซื้อและขายวัสดุในห่วงโซ่อุปทานทางอุตสาหกรรม ความเสี่ยงเกิดขึ้นจากความแตกต่างของจังหวะเวลาระหว่างการผลิตและการขายผลิตภัณฑ์ ความเสี่ยงสูงยิ่งขึ้นเมื่อห่วงโซ่อุปทานไม่ถูกผสานรวมอย่างสมบูรณ์ ความผันผวนของราคาเป็นประเด็นที่เด่นชัดสำหรับอุตสาหกรรมพลาสติกและทำให้ผู้เล่นทุกรายมีความเสี่ยง

หนึ่งในฟังก์ชันหลักของสัญญาซื้อขายพลาสติกของ DGCX คือ การช่วยให้ผู้เล่นในปิโตรเคมีทำการกำหนดราคาที่นำไปใช้อ้างอิงหรือใช้ในการกำหนดราคาสำหรับการทำธุรกรรมออฟไลน์ได้ ราคาของ DGCX เป็นผลลัพธ์ของการเทรดบนแพลตฟอร์มการแลกเปลี่ยน ซึ่งมีการควบคุมผ่านช่องทางบริษัทสมาชิก DGCX ดังนั้น จึงเป็นตัวแทนข้อตกลงซื้อขายที่แท้จริงระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายพลาสติก การส่งมอบสินค้าจะช่วยรับรองการบรรจบกันของราคาระหว่างตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของ DGCX และตลาดออฟไลน์

 • สัญญาที่บังคับให้ชำระราคาด้วยการส่งมอบโดยมีการอ้างอิงราคาที่โปร่งใส
 • สัญญา Mini แบบชำระราคาเป็นเงินสดสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมทางการเงิน
 • สัญญาแบบชำระราคาด้วยการส่งมอบ
 • ส่วนลดค่าความเสี่ยงระหว่างสินค้าอ้างอิง 100% ด้วยอัตราส่วน 1:5 (PP ต่อ Mini)
 • DGCX นำเสนอตลาดซื้อขายสัญญาซื้อขายโพลิโพรพิลีนล่วงหน้าที่โปร่งใส
 • ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายในห่วงโซ่อุปทานพลาสติก อาทิ ผู้ผลิต ผู้ค้า ผู้แปรรูป และผู้ใช้ปลายทาง ต่างก็สามารถหลบเลี่ยงความเสี่ยงของราคาโพลิเมอร์ได้ทั้งนั้น
 • การชำระราคาด้วยการส่งมอบจะให้ราคาในตลาดล่วงหน้าและราคาในตลาดทางกายภาพมาบรรจบกันได้

สัญญา

พารามิเตอร์

สัญลักษณ์สัญญา

DPPMM

อ้างอิง

โพลิโพรพิลีน (PP)

ขนาดสัญญา

5 ตันต่อสัญญา

มูลค่าสัญญา

USD 5 X ราคาโพลิโพรพิลีน (PP) ที่เสนอ

สกุลเงินซื้อขาย

USD

สกุลเงินการชำระบัญชี

USD

การเสนอราคา

USD ต่อตัน

ช่วงห่างของราคาขั้นต่ำ

USD 1

ช่วงราคาซื้อขายขั้นต่ำ

USD 5

หลักเกณฑ์ของการชำระราคา

สัญญาที่ชำระเป็นเงินสดเท่านั้น

ราคาที่อ้างอิงเพื่อชำระราคาเมื่อสัญญาหมดอายุ

ต่อไปนี้คือหลักเกณฑ์ว่าด้วยราคาที่จะต้องชำระเมื่อสัญญา Underlying 25MT หมดอายุลง: (a) ให้ยึดเอาราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (VWAP) ของการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้นใน 10 นาทีสุดท้ายของวันซื้อขายวันสุดท้าย (b) หากไม่มีการซื้อขายเกิดขึ้นใน 10 นาทีสุดท้าย ให้ยึดเอา VWAP ของการซื้อขาย 15 ครั้งสุดท้ายของวันซื้อขายวันสุดท้าย (c) ถ้าในวันซื้อขายวันสุดท้าย มีการซื้อขายไม่ถึง 15 ครั้ง ก็ให้ยึดเอา VWAP ของการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้นในวันซื้อขายวันสุดท้าย (d) ถ้าไม่มีการซื้อขายใดๆ เกิดขึ้นเลยในวันซื้อขายวันสุดท้าย ให้ยึดเอาราคากึ่งกลางระหว่างราคาเสนอซื้อและราคาเสนอขายในช่วง 10 นาทีสุดท้าย

หลักเกณฑ์ของราคา

ที่คลังสินค้า (INWH), ไม่ชำระภาษีขณะส่งมอบที่คลังสินค้าที่ได้รับการอนุมัติโดย DGCX ตามที่ผู้ขายเลือก

ข้อกำหนดคุณภาพ

ใยปาล์มอเนกประสงค์ (Raffia) ใยปาล์มราฟเฟียอัดรีด

วันซื้อขายวันสุดท้าย

วันซื้อขายสามวันก่อนหน้าเดือนที่ส่งมอบ

วันซื้อขาย

วันจันทร์ถึงวันศุกร์

ชั่วโมงซื้อขาย

07:00-15:00 ตามเวลาของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (GMT+4) (สำหรับพลาสติก)

เดือนซื้อขาย

เวลาใดก็ได้ นานสูงสุด 12 เดือนตามปฏิทิน

รายการสัญญาใหม่

วันทำการที่ถัดจากวันซื้อขายวันสุดท้าย

ขนาดการสั่งซื้อสูงสุด

200 สัญญา

ตำแหน่งสูงสุดของสัญญา

ตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

การซื้อขายแบบ EFP / EFS / Block

มีบริการซื้อขาย EFS, EFP, Block สำหรับคำสั่งซื้อขายที่มีขนาดอย่างน้อย 50 ล็อต

กรอบเวลาในการลงทะเบียนซื้อขายแบบ EFP / EFS / Block

เป็นเวลา 5 นาทีหลังจากสิ้นสุดการซื้อขายของวันซื้อขายนั้นๆ

เงินประกันขั้นต้นอิงตาม SPAN

USD 200 ต่อล็อต (อาจเปลี่ยนแปลงได้)

เงินประกันพิเศษ

ในยามที่ราคามีความผันผวนสูง อาจจะมีการเรียกเก็บเงินประกันพิเศษเพิ่มเติม ตามที่ตลาดหลักทรัพย์เห็นว่าเหมาะสม

เงินประกันระหว่างเดือน

มอบผลประโยชน์ 100% สำหรับตำแหน่งระหว่างเดือน

ช่วงการเปลี่ยนแปลงของราคาสูงสุดแต่ละวัน

ไม่จำกัด - หมายเหตุ 1*

เงินประกันการประมูล

10 เท่าของเงินประกันขั้นต้น โดยอาจมีผลตั้งแต่วันแรกของเดือนที่ส่งมอบ

หมายเหตุ 1*: ไม่มีขีดจำกัดสำหรับการเปลี่ยนแปลงของราคาระหว่างวัน อย่างไรก็ตาม เพื่อจำกัดความผิดพลาดของรายการข้อมูล ระบบจะไม่อนุญาตรายการคำสั่งซื้อที่ระบุราคาสูงกว่าหรือต่ำกว่า US$50 เมื่อเปรียบเทียบกับราคาปิดก่อนหน้า ตลาดหลักทรัพย์จะผ่อนปรนช่วงราคาระหว่างวันสำหรับราคาของสัญญาที่เข้าใกล้ข้อจำกัด US$50

รายละเอียดกลไกการส่งมอบ

ประเภทการส่งมอบและหน่วยที่ส่งมอบขั้นต่ำ

การบังคับให้ส่งมอบ

ใบส่งมอบสินค้า

ใบสำคัญแสดงสิทธิ

วันที่ประกาศว่าจะมีการส่งมอบ

วันสุดท้ายของการซื้อขาย

หนังสือแจ้งว่าจะมีการส่งมอบ

ในวันที่ประกาศว่าจะมีการส่งมอบ ผู้ขายต้องส่งหนังสือแจ้งว่าจะมีการส่งมอบที่ระบุว่า:

วันที่ส่งมอบ

สองวันทำการถัดจากวันที่ประกาศว่าจะมีการส่งมอบ

เอกสาร

สำเนาใบรับรองการวิเคราะห์จากผู้ผลิตสำหรับทุกชุดการผลิตในแต่ละล็อต ซึ่งเป็นหลักฐานว่าสินค้าทุกล็อตสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ ต้องแนบไปกับสินค้าทุกล็อตที่ส่งมอบไปยังคลังสินค้าที่ได้รับอนุญาตโดย DGCX ใบรับรองการวิเคราะห์ต้องระบุข้อมูลผู้ผลิต เกรดสินค้า หมายเลขชุดการผลิต และผลการตรวจสอบของแต่ละชุดการผลิต

ความคลาดเคลื่อนในการส่งมอบ

ความคลาดเคลื่อนในน้ำหนัก +/-0.8% สำหรับหน่วยที่ส่งมอบ 24.75 ตัน

บรรจุภัณฑ์

หน่วยที่ส่งมอบแต่ละหน่วยจะประกอบด้วยถุง 990 X 25 กก. ที่ประกอบด้วยพาเลท 18 ถาด ซึ่งพาเลทแต่ละถาดจะรองรับถุงดังกล่าว 55 ถุง โดยมีการจัดระเบียบการวางถุงให้สมมาตร 11 ชั้น โดยมี 5 ถุงต่อชั้น

ชุดการผลิต

หน่วยที่ส่งมอบแต่ละหน่วยจะบรรจุไม่เกินสองชุดการผลิต

อายุของโพลิเมอร์และระยะเวลาส่งมอบ

PP ต้องถูกผลิตไม่เกิน 17 เดือนก่อนหน้าวันที่ส่งมอบและมาถึงยังคลังสินค้าที่ได้รับอนุญาตภายใน 6 เดือนนับจากวันที่ผลิต

วิธีการตรวจสอบ

ค่า

ISO 1133

2.5-4.0

ISO 527

29 ขั้นต่ำ

21CFR 177.1520 (c) 1.1

สอดคล้องตามมาตรฐาน

EU Directive 2002/72/EC และที่แก้ไขเพิ่มเติม

สอดคล้องตามมาตรฐาน

สินค้า

สัญญา

วันซื้อขายวันสุดท้าย

วันหมดอายุ

วันเริ่มต้นการประมูล

วันสิ้นสุดการประมูล

วันเริ่มต้นการส่งมอบ

วันสิ้นสุดการส่งมอบ

DPPMM

DPPMM-20170127

27 ม.ค. 2017

27 ม.ค. 2017

30 ม.ค. 2017

30 ม.ค. 2017

30 ม.ค. 2017

30 ม.ค. 2017

DPPMM

DPPMM-20170224

24 ก.พ. 2017

24 ก.พ. 2017

27 ก.พ. 2017

27 ก.พ. 2017

27 ก.พ. 2017

27 ก.พ. 2017

DPPMM

DPPMM-20170329

29 มี.ค. 2017

29 มี.ค. 2017

30 มี.ค. 2017

30 มี.ค. 2017

30 มี.ค. 2017

30 มี.ค. 2017

DPPMM

DPPMM-20170426

26 เม.ย. 2017

26 เม.ย. 2017

27 เม.ย. 2017

27 เม.ย. 2017

27 เม.ย. 2017

27 เม.ย. 2017

DPPMM

DPPMM-20170529

29 พ.ค. 2017

29 พ.ค. 2017

30 พ.ค. 2017

30 พ.ค. 2017

30 พ.ค. 2017

30 พ.ค. 2017

DPPMM

DPPMM-20170628

28 มิ.ย. 2017

28 มิ.ย. 2017

29 มิ.ย. 2017

29 มิ.ย. 2017

29 มิ.ย. 2017

29 มิ.ย. 2017

DPPMM

DPPMM-20170727

27 ก.ค. 2017

27 ก.ค. 2017

28 ก.ค. 2017

28 ก.ค. 2017

28 ก.ค. 2017

28 ก.ค. 2017

DPPMM

DPPMM-20170829

29 ส.ค. 2017

29 ส.ค. 2017

30 ส.ค. 2017

30 ส.ค. 2017

30 ส.ค. 2017

30 ส.ค. 2017

DPPMM

DPPMM-20170927

27 ก.ย. 2017

27 ก.ย. 2017

28 ก.ย. 2017

28 ก.ย. 2017

28 ก.ย. 2017

28 ก.ย. 2017

DPPMM

DPPMM-20171027

27 ต.ค. 2017

27 ต.ค. 2017

30 ต.ค. 2017

30 ต.ค. 2017

30 ต.ค. 2017

30 ต.ค. 2017

DPPMM

DPPMM-20171128

28 พ.ย. 2017

28 พ.ย. 2017

29 พ.ย. 2017

29 พ.ย. 2017

29 พ.ย. 2017

29 พ.ย. 2017

DPPMM

DPPMM-20171227

27 ธ.ค. 2017

27 ธ.ค. 2017

28 ธ.ค. 2017

28 ธ.ค. 2017

28 ธ.ค. 2017

28 ธ.ค. 2017

go Back

go Back

ความเสี่ยงของราคาที่มีอยู่ในทุกขั้นตอนสำหรับการซื้อและขายวัสดุในห่วงโซ่อุปทานทางอุตสาหกรรม ความเสี่ยงเกิดขึ้นจากความแตกต่างของจังหวะเวลาระหว่างการผลิตและการขายผลิตภัณฑ์ ความเสี่ยงสูงยิ่งขึ้นเมื่อห่วงโซ่อุปทานไม่ถูกผสานรวมอย่างสมบูรณ์ ความผันผวนของราคาเป็นประเด็นที่เด่นชัดสำหรับอุตสาหกรรมพลาสติกและทำให้ผู้เล่นทุกรายมีความเสี่ยง

หนึ่งในฟังก์ชันหลักของสัญญาซื้อขายพลาสติกของ DGCX คือ การช่วยให้ผู้เล่นในปิโตรเคมีทำการกำหนดราคาที่นำไปใช้อ้างอิงหรือใช้ในการกำหนดราคาสำหรับการทำธุรกรรมออฟไลน์ได้ ราคาของ DGCX เป็นผลลัพธ์ของการเทรดบนแพลตฟอร์มการแลกเปลี่ยน ซึ่งมีการควบคุมผ่านช่องทางบริษัทสมาชิก DGCX ดังนั้น จึงเป็นตัวแทนข้อตกลงซื้อขายที่แท้จริงระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายพลาสติก การส่งมอบสินค้าจะช่วยรับรองการบรรจบกันของราคาระหว่างตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของ DGCX และตลาดออฟไลน์

 • สัญญาที่บังคับให้ชำระราคาด้วยการส่งมอบโดยมีการอ้างอิงราคาที่โปร่งใส
 • สัญญา Mini แบบชำระราคาเป็นเงินสดสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมทางการเงิน
 • สัญญาแบบชำระราคาด้วยการส่งมอบ
 • ส่วนลดค่าความเสี่ยงระหว่างสินค้าอ้างอิง 100% ด้วยอัตราส่วน 1:5 (PP ต่อ Mini)
 • DGCX นำเสนอตลาดซื้อขายสัญญาซื้อขายโพลิโพรพิลีนล่วงหน้าที่โปร่งใส
 • ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายในห่วงโซ่อุปทานพลาสติก อาทิ ผู้ผลิต ผู้ค้า ผู้แปรรูป และผู้ใช้ปลายทาง ต่างก็สามารถหลบเลี่ยงความเสี่ยงของราคาโพลิเมอร์ได้ทั้งนั้น
 • การชำระราคาด้วยการส่งมอบจะให้ราคาในตลาดล่วงหน้าและราคาในตลาดทางกายภาพมาบรรจบกันได้

สัญญา

พารามิเตอร์

สัญลักษณ์สัญญา

DPPM

สินค้าอ้างอิง

โพลิโพรพิลีน (PP)

ขนาดสัญญา

25 ตันต่อสัญญา

มูลค่าในสัญญา

USD 25 X ราคาโพลิโพรพิลีน (PP) ที่เสนอ

สกุลเงินที่ใช้ซื้อขาย

ดอลลาร์สหรัฐ

สกุลเงินที่ใช้ชำระราคา

ดอลลาร์สหรัฐ

การเสนอราคา

ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน

Tick Size

1 ดอลลาร์สหรัฐ

Tick Value

25 ดอลลาร์สหรัฐ

หลักเกณฑ์การชำระราคา

ชำระราคาด้วยการส่งมอบสินค้าเท่านั้น

รายละเอียดสินค้า

เส้นใยอเนกประสงค์ (Raffia) เส้นใยปาล์มราฟเฟียอัดรีด

เงื่อนไขของราคา

ราคา ณ คลังสินค้า (INWH) ไม่มีการชำระภาษี ณ คลังสินค้าที่ได้รับอนุญาตโดย DGCX ตามการตัดสินใจของผู้จำหน่าย

วันสุดท้ายของการซื้อขาย

วันที่ 10 ของการซื้อขายในเดือนที่ส่งมอบ

วันซื้อขาย

วันจันทร์ถึงวันศุกร์

ชั่วโมงซื้อขาย

07:00-15:00 น. ตามเวลาของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (GMT+4) (สำหรับพลาสติก)

เดือนซื้อขาย

เมื่อใดก็ได้ นานสูงสุด 12 เดือน

รายชื่อสัญญาใหม่

วันทำการถัดจากวันสุดท้ายของการซื้อขาย

ขนาดคำสั่งซื้อสูงสุด

200 สัญญา

ตำแหน่งเปิดสูงสุด

ตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดเป็นระยะ

การซื้อขายแบบ EFP / EFS / Block

นำเสนอบริการซื้อขายแบบ EFS, EFP, Block เมื่อมีขนาด Block ขั้นต่ำ 50 ล็อต

กรอบเวลาในการลงทะเบียนซื้อขาย EFP / EFS / Block

จนกระทั่ง 5 นาทีหลังจากที่การซื้อขายในแต่ละวันสิ้นสุดลง

เงินประกันขั้นต้นอิงตาม SPAN

USD 1,000 ต่อล็อต (อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้)

เงินประกันพิเศษ

ในยามที่ตลาดมีความผันผวนสูง อาจมีการเรียกเก็บเงินประกันพิเศษเพิ่มเติมตามที่ตลาดหลักทรัพย์เห็นว่าเหมาะสม

เงินประกันในการเทรดแบบ Calendar Spread

นักเทรดจะได้รับสิทธิประโยชน์ด้านเงินประกัน 100% สำหรับการเทรดแบบ Calendar Spread

ช่วงการเปลี่ยนแปลงของราคาสูงสุดในแต่ละวัน

ไม่จำกัด - หมายเหตุ 1*

เงินประกันการประมูล

10 เท่าของเงินประกันขั้นต้น ซึ่งมีผลได้ตั้งแต่วันที่หนึ่งของเดือนที่ส่งมอบ

หมายเหตุ 1*: ไม่มีขีดจำกัดสำหรับการเปลี่ยนแปลงของราคาระหว่างวัน อย่างไรก็ตาม เพื่อจำกัดความผิดพลาดของรายการข้อมูล ระบบจะไม่อนุญาตรายการคำสั่งซื้อที่ระบุราคาสูงกว่าหรือต่ำกว่า US$50 เมื่อเปรียบเทียบกับราคาปิดก่อนหน้า ตลาดหลักทรัพย์จะผ่อนปรนช่วงราคาระหว่างวันสำหรับราคาของสัญญาที่เข้าใกล้ข้อจำกัด US$50

รายละเอียดกลไกการส่งมอบ

ประเภทการส่งมอบและหน่วยที่ส่งมอบขั้นต่ำ

การบังคับให้ส่งมอบ

ใบส่งมอบสินค้า

ใบสำคัญแสดงสิทธิ

วันที่ประกาศว่าจะมีการส่งมอบ

วันสุดท้ายของการซื้อขาย

หนังสือแจ้งว่าจะมีการส่งมอบ

ในวันที่ประกาศว่าจะมีการส่งมอบ ผู้ขายต้องส่งหนังสือแจ้งว่าจะมีการส่งมอบที่ระบุว่า:

วันที่ส่งมอบ

สองวันทำการถัดจากวันที่ประกาศว่าจะมีการส่งมอบ

เอกสาร

สำเนาใบรับรองการวิเคราะห์จากผู้ผลิตสำหรับทุกชุดการผลิตในแต่ละล็อต ซึ่งเป็นหลักฐานว่าสินค้าทุกล็อตสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ ต้องแนบไปกับสินค้าทุกล็อตที่ส่งมอบไปยังคลังสินค้าที่ได้รับอนุญาตโดย DGCX ใบรับรองการวิเคราะห์ต้องระบุข้อมูลผู้ผลิต เกรดสินค้า หมายเลขชุดการผลิต และผลการตรวจสอบของแต่ละชุดการผลิต

ความคลาดเคลื่อนในการส่งมอบ

ความคลาดเคลื่อนในน้ำหนัก +/-0.8% สำหรับหน่วยที่ส่งมอบ 24.75 ตัน

บรรจุภัณฑ์

หน่วยที่ส่งมอบแต่ละหน่วยจะประกอบด้วยถุง 990 X 25 กก. ที่ประกอบด้วยพาเลท 18 ถาด ซึ่งพาเลทแต่ละถาดจะรองรับถุงดังกล่าว 55 ถุง โดยมีการจัดระเบียบการวางถุงให้สมมาตร 11 ชั้น โดยมี 5 ถุงต่อชั้น

ชุดการผลิต

หน่วยที่ส่งมอบแต่ละหน่วยจะบรรจุไม่เกินสองชุดการผลิต

อายุของโพลิเมอร์และระยะเวลาส่งมอบ

PP ต้องถูกผลิตไม่เกิน 17 เดือนก่อนหน้าวันที่ส่งมอบและมาถึงยังคลังสินค้าที่ได้รับอนุญาตภายใน 6 เดือนนับจากวันที่ผลิต

วิธีการตรวจสอบ

ค่า

ISO 1133

2.5-4.0

ISO 527

29 ขั้นต่ำ

21CFR 177.1520 (c) 1.1

สอดคล้องตามมาตรฐาน

EU Directive 2002/72/EC และที่แก้ไขเพิ่มเติม

สอดคล้องตามมาตรฐาน

สินค้า

สัญญา

วันสุดท้ายของการซื้อขาย

วันสิ้นอายุสัญญา

วันเริ่มต้นการประมูล

วันสิ้นสุดการประมูล

วันเริ่มต้นการส่งมอบ

วันสิ้นสุดการส่งมอบ

DPPM

DPPM-20170113

13 ม.ค. 2017

13 ม.ค. 2017

13 ม.ค. 2017

13 ม.ค. 2017

17 ม.ค. 2017

17 ม.ค. 2017

DPPM

DPPM-20170214

14 ก.พ. 2017

14 ก.พ. 2017

14 ก.พ. 2017

14 ก.พ. 2017

16 ก.พ. 2017

16 ก.พ. 2017

DPPM

DPPM-20170314

14 มี.ค. 2017

14 มี.ค. 2017

14 มี.ค. 2017

14 มี.ค. 2017

16 มี.ค. 2017

16 มี.ค. 2017

DPPM

DPPM-20170417

17 เม.ย. 2017

17 เม.ย. 2017

17 เม.ย. 2017

17 เม.ย. 2017

19 เม.ย. 2017

19 เม.ย. 2017

DPPM

DPPM-20170512

12 พ.ค. 2017

12 พ.ค. 2017

12 พ.ค. 2017

12 พ.ค. 2017

16 พ.ค. 2017

16 พ.ค. 2017

DPPM

DPPM-20170614

14 มิ.ย. 2017

14 มิ.ย. 2017

14 มิ.ย. 2017

14 มิ.ย. 2017

16 มิ.ย. 2017

16 มิ.ย. 2017

DPPM

DPPM-20170714

14 ก.ค. 2017

14 ก.ค. 2017

14 ก.ค. 2017

14 ก.ค. 2017

18 ก.ค. 2017

18 ก.ค. 2017

DPPM

DPPM-20170814

14 ส.ค. 2017

14 ส.ค. 2017

14 ส.ค. 2017

14 ส.ค. 2017

16 ส.ค. 2017

16 ส.ค. 2017

DPPM

DPPM-20170915

15 ก.ย. 2017

15 ก.ย. 2017

15 ก.ย. 2017

15 ก.ย. 2017

19 ก.ย. 2017

19 ก.ย. 2017

DPPM

DPPM-20171013

13 ต.ค. 2017

13 ต.ค. 2017

13 ต.ค. 2017

13 ต.ค. 2017

17 ต.ค. 2017

17 ต.ค. 2017

DPPM

DPPM-20171114

11 พ.ย. 2017

11 พ.ย. 2017

11 พ.ย. 2017

11 พ.ย. 2017

13 พ.ย. 2017

13 พ.ย. 2017

DPPM

DPPM-20171215

15 ธ.ค. 2017

15 ธ.ค. 2017

15 ธ.ค. 2017

15 ธ.ค. 2017

19 ธ.ค. 2017

19 ธ.ค. 2017

go Back

เรียนรู้วิธีการซื้อขายจากการสาธิต

สำรวจโลกทางการเงินที่เต็มไปด้วยความเป็นไปได้ทางธุรกิจและการลงทุน เรียนรู้วิธีการซื้อขายจากการสาธิตและยกระดับประสบการณ์ในการซื้อขายที่จะช่วยให้ท่านทำการตัดสินในการลงทุนอย่างรวดเร็วขึ้น ทันทีที่มีประสบการณ์ ท่านจะสามารถตอบรับการเคลื่อนไหวที่สำคัญของตลาด ซึ่งจะช่วยให้ท่านติดตามความผันผวนตามแนวโน้มของตลาดได้

We wish you a lot of success!

พัฒนาความรู้ผ่านทางสื่ออบรม Webinar ของเรา

GULF BROKERS มีบริการชุด Webinar ให้ลูกค้า ซึ่งจะช่วยให้คุณเข้าใกล้ตลาดการเงินแต่ละส่วนมากขึ้น ทำงานด้วยจิตวิทยา อ่านตารางราคาเฉพาะอย่างและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมปัจจุบันในการซื้อขาย Webinar เหมาะกับทั้งผู้เริ่มต้นและมืออาชีพที่มีประสบการณ์

ติดต่อเรา

เรายินดีตอบคำถามทุกครั้งที่ท่านมีข้อสงสัยหรือเพียงแค่ต้องการสอบถามข้อมูล โปรดอย่าลังเลที่จะติดต่อเรา เรามีบริการแผนกช่วยเหลือลูกค้าตลอด 24/5 ตั้งแต่วันอาทิตย์ถึงวันพฤหัสบดี