To access registration, you have to turn on cookies on your browser.

1. THÔNG TIN CHỦ THỂ

0%

?
THÔNG TIN

Trong trường hợp dịch vụ của chúng tôi được Đối tác của chúng tôi giới thiệu cho bạn, vui lòng ghi rõ tên hoặc mã của anh ấy.

Người được ủy quyền

0%

3. THÔNG TIN TÀI CHÍNH

0%

?
THÔNG TIN

Nguồn thu nhập hoặc tài sản chính, liên quan đến hoạt động chính của Khách hàng.

?
THÔNG TIN

Đầu tư cá nhân tức là đầu tư rủi ro thấp, với kỳ vọng thu nhập vừa phải, ví dụ trong khoảng từ 4 đến 12%/năm.

Đầu tư đầu cơ tức là việc đầu tư hàm chứa rủi ro cao, với kỳ vọng lợi nhuận đáng kể, tức là trên 20%/năm.

Các quyết định đầu tư bảo đảm nhằm giảm thiểu rủi ro của việc nắm giữ một công cụ tài chính cụ thể bằng cách đầu tư vào hai công cụ tài chỉnh, mà sự phát triển thị trường của các công cụ này mang tính đối chứng, ví dụ như hợp đồng quyền chọn và hợp đồng kỳ hạn.

Đầu tư bảo toàn vốn là khi bạn không muốn tạo rủi ro về tổn thất bất kỳ của vốn đã đầu tư

?
THÔNG TIN

Giá trị ròng được định nghĩa là phân chênh lệch giữa tài sản và nợ của Khách hàng. Giá trị này ám chỉ vị thế kinh tế và cụ thể là số tiền mà một cá nhân còn lại sau khi trừ đi tất cả các khoản giảm trừ. Trong trường hợp của các pháp nhân, giá trị này chính là giá trị của tất cả tài sản trừ đi tất cả các khoản nợ như trên báo cáo tài chính.

Tài sản của cá nhân cụ thể bao gồm các khoản bằng tiền hoặc tương đương tiền, tài sản đó có thể là nhà cửa hoặc xe cộ, các tài khoản đầu tư, bất kỳ tài sản có giá trị nào như trang sức, đồ cổ, trong trường hợp công ty, tài sản có nghĩa là bất động sản, hàng tồn kho, vật liệu, nhà xưởng, thiết bị, máy móc hoặc công trình xây dựng.

Các khoản nợ là tiền nợ ai đó, chẳng hạn như thẻ tín dụng hoặc các khoản nợ ngân hàng, trái phiếu, chứng từ nhận nợ, các khoản thế chấp, các khoản thanh toán còn nợ nhà cung cấp hoặc bút toán ghi nợ tại ngân hàng v.v.

4. Thông tin về Giao dịch và Quản lý

0%

?
THÔNG TIN

Quốc gia nơi bạn đóng thuế.

?
THÔNG TIN

Tax Identification Number (TIN).

more info

CẢNH BÁO RỦI RO

I understand that leverage trading involves complex financial instruments with significant risk of loss, and may not be appropriate for me because I may not have the necessary experience or knowledge to understand the risks involved. I have read and understood the information provided to me including, the Risk Disclosure Statement, and would like to proceed with my application. I further represent that I will notify GULF BROKERS of any material changes to Corporate Account Opening Form in writing.

BẠN KHÔNG NÊN KÝ ĐIỆN TỬ VÀO MẪU ĐƠN MỞ TÀI KHOẢN CÁ NHÂN NẾU BẠN KHÔNG CHẮC CHẶN VỀ BẢN CHẤT CỦA CÁC RỦI RO LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG CÁC DỊCH VỤ CỦA GULF BROKERS.

MARGINED TRANSACTIONS CARRY A HIGH LEVEL OF RISK TO YOUR CAPITAL. IT IS POSSIBLE TO LOSE MORE THAN YOUR INITIAL INVESTMENT. BEFORE SUBMITTING THIS CORPORATE ACCOUNT OPENING FORM, FOR YOUR OWN BENEFIT AND PROTECTION YOU SHOULD CAREFULLY READ THE INFORMATION NOTICE, RISK DISCLOSURE NOTICE, ADDITIONAL REQUIREMENTS RELATED TO TRADING OF SINGLE STOCK FUTURES, THE ORDER EXECUTION POLICY AND THE TERMS OF BUSINESS.

WE HIGHLY RECOMMEND THAT YOU DOWNLOAD OR PRINT A COPY OF THE RISK DISCLOSURES, ADDITIONAL REQUIREMENTS RELATED TO TRADING OF SINGLE STOCK FUTURES, THE ORDER EXECUTION POLICY AND THE TERMS OF BUSINESS AND REVIEW THEM. WE FURTHER RECOMMEND THAT YOU REGULARLY REFER TO OUR WEBSITE FOR ANY UPDATES TO THOSE DOCUMENTS. GULF BROKERS RESERVES THE RIGHT, BUT HAS NO DUTY, TO VERIFY THE ACCURACY OF INFORMATION PROVIDED, AND TO CONTACT ANY BANKS, AGENCIES OR OTHERS REFERENCED ON THIS APPLICATION AS IT DEEMS NECESSARY.

NẾU BẠN KHÔNG HIỂU RÕ BẤT KỲ ĐIỀU GÌ TRONG CÁC TÀI LIỆU NÊU TRÊN, VUI LÒNG LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI.

5. Tuân thủ

0%

Bạn có thể kéo và thả các tập tin của mình tại đây.

Click me to remove the file.

Bạn có thể kéo và thả các tập tin của mình tại đây.

Click me to remove the file.

Bạn có thể kéo và thả các tập tin của mình tại đây.

Click me to remove the file.
?
THÔNG TIN

Đơn đăng ký phải gồm MỘT (1) bản sao được chứng thực của hộ chiếu hoặc Chứng minh thư nhân dân do Chính phủ cấp


Đối với bản sao của các tài liệu cần được xác thực, chúng phải được ký bởi MỘT trong những người sau

- Nhân viên GULF BROKERS có thể xác thực các giấy tờ của bạn khi xem BẢN GỐC
- Luật sư được đăng ký
- Công chứng viên được đăng ký
- Kế toán công chứng
- Bộ thuộc chính phủ
- Nhân viên ngân hàng được chỉ định
- Nhân viên bưu chính được chỉ định
- Cảnh sát viên được chỉ định
- Đại sứ hoặc Lãnh sự

Bạn có thể kéo và thả các tập tin của mình tại đây.

Click me to remove the file.
?
THÔNG TIN

Đơn đăng ký phải gồm MỘT (1) bản sao được chứng thực của hộ chiếu hoặc Chứng minh thư nhân dân do Chính phủ cấp


Đối với bản sao của các tài liệu cần được xác thực, chúng phải được ký bởi MỘT trong những người sau

- Nhân viên GULF BROKERS có thể xác thực các giấy tờ của bạn khi xem BẢN GỐC
- Luật sư được đăng ký
- Công chứng viên được đăng ký
- Kế toán công chứng
- Bộ thuộc chính phủ
- Nhân viên ngân hàng được chỉ định
- Nhân viên bưu chính được chỉ định
- Cảnh sát viên được chỉ định
- Đại sứ hoặc Lãnh sự

Bạn có thể kéo và thả các tập tin của mình tại đây.

Click me to remove the file.
?
THÔNG TIN

Giấy tờ chứng minh cư trú có thể được chấp nhận là loại giấy tờ sau được phát hành trong vòng ba (3) tháng:


- Hóa đơn tiện ích được phát hành trong vòng ba (3) tháng
- Sao kê Ngân hàng
- Thỏa thuận Thuê/Thuê mướn

Bạn có thể kéo và thả các tập tin của mình tại đây.

Click me to remove the file.
?
THÔNG TIN

Giấy tờ chứng minh cư trú có thể được chấp nhận là loại giấy tờ sau được phát hành trong vòng ba (3) tháng:


- Hóa đơn tiện ích được phát hành trong vòng ba (3) tháng
- Sao kê Ngân hàng
- Thỏa thuận Thuê/Thuê mướn

Bạn có thể kéo và thả các tập tin của mình tại đây.

Click me to remove the file.

Bạn có thể kéo và thả các tập tin của mình tại đây.

Click me to remove the file.

Bạn có thể kéo và thả các tập tin của mình tại đây.

Click me to remove the file.

Liên hệ

Khi bạn không chắc chắn về điều gì hoặc muốn yêu cầu thêm thông tin, chúng tôi luôn có mặt để hỗ trợ bạn. Đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi cung cấp dịch vụ hỗ trợ khách hàng 24/5. Từ Chủ Nhật đến Thứ Năm