Giao dịch mang tính mạo hiểm và toàn bộ khoản đầu tư của bạn có thể gặp rủi ro

Tài khoản dùng thử

Được giới hạn trong 30 ngày. Sau thời gian đó, bạn có thể nâng cấp lên tài khoản Trực tuyến.

Các loại tài khoản: GULF BROKERS cung cấp cho Khách hàng các loại tài khoản sau:

  • CPP lớn nhất và đa dạng nhất khu vực Trung Đông
  • Công cụ giao dịch đa dạng để giao dịch (TIỀN TỆ, KIM LOẠI QUÝ, HYDROCACBON, CỔ PHIẾU, QUYỀN CHỌN )
  • Giao dịch theo kích thước hợp đồng tiêu chuẩn
  • Kiểm soát rủi ro tiền giao dịch toàn diện

Công cụ Giao dịch:

Có thể tìm thấy danh sách đầy đủ công cụ giao dịch cùng với tài sản cơ sở và Sàn giao dịch nơi giao dịch loại tài sản này.

Công ty Thanh toán bù trừ Hàng hóa Dubai

Công ty Thanh toán Bù trừ Hàng hóa Dubai (Dubai Commodities Clearing Corporation - DCCC) là một Đối tác Bù trừ Trung tâm, cung cấp dịch vụ thanh toán bù trừ và thanh toán dành cho các hợp đồng phái sinh được giao dịch qua sàn chứng khoán tại Sàn Giao dịch Vàng & Hàng hóa Dubai (Dubai Gold & Commodities Exchange - DGCX). DCCC là Công ty Tư Nhân (Free Zone Company) DMCC với 100% vốn của Sàn Giao Dịch và do Cơ quan Chứng khoán & Hàng hóa của UAE (SCA) quản lý.

DGCX là chi nhánh của Trung tâm Đa hàng hóa Dubai (Dubai Multi Commodities Centre - DMCC), một sáng kiến chiến lược của Chính phủ Dubai, với ủy nhiệm tăng cường luồng giao dịch hàng hóa qua Tiểu Vương Quốc Ả-rập.

Liên hệ

Khi bạn không chắc chắn về điều gì hoặc muốn yêu cầu thêm thông tin, chúng tôi luôn có mặt để hỗ trợ bạn. Đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi cung cấp dịch vụ hỗ trợ khách hàng 24/5. Từ Chủ Nhật đến Thứ Năm